Nepietiekama ēku stiprība un stabilitāte

Saskaņā ar Parlamentārās izmeklēšanas komisijas ziņojumā norādīto plānots noteikt, ka būvspeciālistam, kurš ir veicis būves tehnisko apsekošanu būtu pienākums informēt būvvaldi vai biroju. Tādēl PROVIDUS lūdza Ekonomikas ministrijai sniegt informāciju par to, kādas darbības atbildīgās institūcijas ir veikušas gadījumos, kad tehniskās apsekošanas atzinumā konstatēta nepietiekama ēkas mehāniskā stiprība un stabilitāte, bet ēkas īpašnieks nav veicis darbības, lai konstatēto problēmu novērstu.

2017 2016

Mediji

Ekonomikas ministrija