Civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana

Ir identificēts, ka 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu" nepieciešami grozījumi. To izstrādei tika noteikts termiņš: 2016.gada 1.oktobris. Tādēļ PROVIDUS lūdza Ekonomikas ministrijai sniegt informāciju par dokumenta statusu, kā arī par to, vai dokumenta izstrādē ir izvērtēti Parlamentārās komisijas gala ziņojumā identificētie problēmjautājumi par būvniecības procesa dalībnieku atbildību visā būvniecības procesā.

2017

Ekonomikas ministrija

PROVIDUS