Informācijas sistēmas ieviešana

PROVIDUS lūdza Ekonomikas ministriju norādīt, cik pašvaldības šobrīd nodrošina pilnīgi vai daļēju būvniecības lietu elektronisku apriti Būvniecības informācijas sistēmā, atsevišķi norādot informāciju par lielajām pilsētām. Vienlaikus lūdzām norādīt, vai BIS nodrošina datu automātisku ieguvi būvniecības lietā no esošajiem valsts reģistriem un sistēmas sadarbības partneriem (citām institūcijām, kas sniedz datus). Tāpat PROVIDUS lūdza norādīt, vai būvniecībā strādājošie būvkomersanti, būvspeciālisti var veikt ierakstus par būvdarbiem attiecīgajā BIS esošajā būves lietā.  Kādus uzlabojumus sistēmas darbībā Ekonomikas ministrija plāno veikt tuvākajos divos gados. Vai tas ir iespējams un kā BIS izmantot kā efektīvu rīku politikas plānošanai, nozares darbības analīzei, būvspeciālistu nodarbinātības un darba slodzes izvērtēšanai u. c.  ar nozares attīstību saistītos jautājumos.

2017 2016 2015 2014

Ekonomikas ministrija

PROVIDUS