Nozares plānošanas dokuments

Kā norādīts Parlamentārās komisijas ziņojumā, bez šāda dokumenta nozares attīstība joprojām paliks haotiska. Meklējot risinājumus nozares sakārtošanai nepieciešams veikt sistēmisku un visaptverošu analīzi.  Pievērst uzmanību arī ārvalstu praksei būvniecības procesa tiesiskajā regulējumā. Šī dokumenta izstrādei noteikts termiņš bija 2017. gada 1. janvāris.  PROVIDUS lūdza Ekonomikas ministriju norādīt dokumenta statusu, kā arī informāciju par to, vai tā izstrādē ir izvērtēti Parlamentārās komisijas gala ziņojumā identificētie problēmjautājumi par būvniecības procesa dalībnieku, būvizstrādājumu tirgus uzraudzības atbildības precizēšanu, kā arī būvspeciālistu kompetences pārskatīšanu.

2017

Mediji

Ekonomikas ministrija

PROVIDUS