Sabiedrības līdzdalība un sadarbība ar pašvaldībām

Ne tikai Parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojumā, bet arī aptaujās un diskusijās nozares uzņēmēji norādījuši uz grūtībām realizēt līdzīgus būvniecības procesus dažādās pašvaldībās, jo katra no tām atšķirīgi interpretē normatīvos aktus un izvirza atšķirīgas prasības būvniecības procesā. Tāpēc PROVIDUS lūdza Ekonomikas ministriju norādīt, vai un kā tiek sniegta metodiskā palīdzība, kādi ir šī pasākuma rezultāti. Vai sasniegts šī pasākuma mērķis – pašvaldībās veidojas vienota izpratne par būvniecības normatīvo aktu piemērošanas jautājumiem. Vai un kādas plānotas izmaiņas tiesiskajā regulējumā pašvaldību būvvalžu darbā, ieviešot principu “konsultē vispirms”.

2017 2016 2015 2014

Mediji

Ekonomikas ministrija

Latvijas Pašvaldību savienība

PROVIDUS