Tiesības cietušajiem, kas dzīvo nereģistrētās partnerībās

2016 2015 2014

Atbildīgie

PROVIDUS

Tieslietu ministrija