Informācijas materiālu izstrāde

PROVIDUS lūdza Labklājības ministrijai sniegt informāciju par tai uzdoto uzdevumu līdz 2016.gada 1.oktobrim izstrādāt informatīvi izglītojošus materiālus (piem., informatīvi plakāti, videopadomi) darbinieku rīcībai ārkārtējās situācijās, lai veicinātu darbinieku informētību par pareizu un drošu rīcību.

2017

Labklājības ministrija

PROVIDUS