Personu ar invaliditāti evakuēšana

PROVIDUS lūdza Iekšlietu ministrijai sniegt informāciju par uzdevumu līdz 2016. gada 30. septembrim izvērtēt un nepieciešamības gadījumā ierosināt grozījumus normatīvajos aktos jautājumos, kas attiecināmi uz personu ar invaliditāti evakuēšanu ārkārtas gadījumos.

2017

Mediji

Iekšlietu ministrija

PROVIDUS