Civilās aizsardzības prasmju stiprināšana

2016. gadā tika veikti Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma grozījumi. Šogad PROVIDUS turpināja sekot veikto grozījumu ieviešanas procesam.

2017 2016 2015 2014

Iekšlietu ministrija

Latvijas Pašvaldību savienība

PROVIDUS