Civilā aizsardzība

PROVIDUS piedāvā iepazīties ar domnīcas pētnieka Rasmusa Filipa Geka apkopojumu par paveikto kopš 2014. gada, vērtējumu par 2017. gadā ministrijām uzdoto uzdevumu izpildi, kā arī ar ekspertu un atbildīgo institūciju komentāriem par konkrētu uzdevumu izpildi:

 

Pēc Zolitūdes traģēdijas identificētās problēmas norādīja uz vairākiem būtiskiem civilās aizsardzības jomas trūkumiem Latvijā - zināšanu un prasmju nepietiekamību, novecojušu normatīvo regulējumu, nepietiekamām prasībām ēku drošības nodrošināšanai, kā arī uz problēmām atbildīgo dienestu koordinācijā. Pēdējo četru gadu laikā ir uzsākti un paveikti vairāki uzdevumi, lai šīs problēmas risinātu, tomēr rīcība vairākās nozīmīgās izmaiņās uz priekšu virzās ļoti lēni.

No sabiedrības drošības viedokļa redzamākā paveiktā ietekme saistīta ar jaunu pienākumu un atbildības noteikšanu. 2016.gadā Ministru kabinets pieņēma grozījumus ugunsdrošības noteikumos, kas nosaka pienākumu personām evakuēties no ēkām trauksmes gadījumā. Tas sasaistīts arī ar ēkas pārvaldnieka un apsardzes rīcību trauksmes situācijās. Evakuācija kļūst par ierastu rīcību.

Tomēr būtiskākie nepieciešamie ieguldījumi, kas ietekmē atbildīgo dienestu spējas reaģēt uz ārkārtas situācijām it īpaši mazāk apdzīvotās vietās, šobrīd ir tikai uzskaitīti, un papildus nepieciešamais finansējums ugunsdzēsības depo atjaunošanai un būvniecībai vēl tikai tiek meklēts. Nav izveidota efektīva atbalsta sistēma brīvprātīgo ugunsdzēsēju rīcībai.

Ir papildinātais civilās aizsardzības likums. Kopā ar vairām līdzīga rakstura izmaiņām, tas nosaka konkrētu atbildību iestādēm katastrofu situācijās, kā arī paredz jaunu pašvaldību un pilsētu sadarbības teritoriju veidošanai. Vienlaikus grozījumi definējuši ēku īpašnieku un pārvaldītāju atbildību, kā arī civilās aizsardzības plānu vietā tiem par pienākumu uzliek veikt konkrētus apzināšanas un draudu novēršanas pasākumus.

Civilās aizsardzības prasmju stiprināšanai ir no 2018. gada ieviestais civilās aizsardzības kurss izglītības iestādēs.  Tā mērķis ir aktualizēt cilvēkdrošības un civilās aizsardzības jautājumus. Ir izveidoti vairāki jauni materiāli plašākai sabiedrībai par civilo aizsardzību un drošību darba vietās, kur notiek mācības un informatīvie semināri.

Vairāki citi procesi, tai skaitā ārkārtas apziņošanas sistēmas pilnveidošana, kā arī normatīvie grozījumi par personas datu publicēšanu ārkārtas situācijās, šobrīd ir tikai uzsākti.

 

Ziņojums par paveikto 
MK uzdevumu izpilde 

Civilās aizsardzības prasmju stiprināšana

Ugunsdrošība

Sadarbība starp institūcijām

Personu ar invaliditāti evakuēšana

Apsardzes darbinieku izglītības standartu uzlabošana

Ārkārtas situāciju apziņošanas sistēmas

Personas datu publicēšana

Informācijas materiālu izstrāde