User profile default
Liesma Ose

Mani ieraksti (7)
Untitled

Četri gaviļu saucieni saliedētībai  3

Autors:Liesma Ose

Ja arī topošais Nacionālās attīstības plāns būs veltīts Latvijas valsts un visu cilvēku gudrai izaugsmei, tad 2018. gadā Latvijā būs saliedēta un iekļaujoša politiskā nācija. Lasi

Kontakts2 255x203

Sociālais centrs – skola 

Autors:Liesma Ose

Ja kāds jautā: „Ko tu māci? Angļu valodu?”, un atbilde ir: „Nē, es mācu bērnus,” tad tā ir muļķīga pozīcija.

Intervija ar Džonu Bengsu (John Bangs), Kembridžas Universitātes Izglītības fakultātes mācībspēku
Lasi

Konservs 255x203

Svinēt un palīdzēt 3

Autors:Liesma Ose

Mēs, sievietes gan Amerikā, gan Latvijā, esam drošībā un bagātas, ja vien to apzināmies un nekrītam alkatībā. Lasi

Article research

Sociālo pakalpojumu efektivitāte cilvēku tirdzniecības upuru reintegrācijai 

Autors:Evija Kļave, Liesma Ose, Ilze Ieviņa

Pētījuma vispārējais mērķis ir norādīt ceļus, kā paaugstināt sociālās palīdzības un pakalpojumu kvalitāti cilvēku tirdzniecības upuriem, tādējādi sekmējot šīs grupas sociālo integrāciju un nodarbinātības politikas efektivitāti valstī. Lasi

Article research

Pētījumos balstītas stratēģijas tolerances veicināšana 

Autors: Juris Osis, Liesma Ose

Apkopojot izpētes rezultātus, pētījuma autori piedāvā secinājumus un uzdevumus, kuri tolerances veicināšanas nolūkā būtu veicami gan politikas, gan sabiedriskās domas veidotājiem, gan arī ieviešami un veicināmi sociālajās attiecībās: darba vietās, izglītības iestādēs. Lasi

L ose 255x203

Izglītības krāsa – daudzveidība 

Autors:Liesma Ose

Pētījuma “Dažādības integrācija valsts vispārējās izglītības sistēmā” recenzija Lasi

Koris 255x203

Kādā valodā dzīvosim? 

Autors:Liesma Ose

Bilingvālā izglītība patlaban tiek piedāvāta tikai Latvijas mazākumtautību skolām, taču tuva nākotne ir arī skolas, kurās mācību priekšmetus apgūs latviešu un angļu, latviešu un franču, latviešu un zviedru valodās! Citu valstu prakse rāda, ka ideja ir laba, tikai Latvijā tās ieviešanā līdz šim trūka sagatavotības. Lasi