User profile default
Līga Biksiniece - Martinova

Mani ieraksti (14)
Aizliegums2 255x203

Pienākums sargāt un pamatot  1

Autors:Līga Biksiniece - Martinova

Pēc tiesas sprieduma aizliegtā seksuālo minoritāšu gājiena lietā iestādēm būs grūtāk ierobežot pulcēšanos, aizbildinoties ar nekonkrētiem drošības apsvērumiem. Lasi

Biksiniece 255x203

Homofobiskā retorika - politiskā atbildība 72

Autors:Līga Biksiniece - Martinova

Recenzija par pētījumu “Homofobiskā runa Latvijā: Politiķu monitorings” Lasi

Ombuds 255x203(1)

Tiesībsarga trīs vaļi — neatkarība, autoritāte un godīgums 2

Autors:Līga Biksiniece - Martinova

Lai ombuds varētu efektīvi pildīt savu uzdevumu — veicināt demokrātiju un likuma varu — viņam jābūt neatkarīgam un ar autoritāti sabiedrībā. Lasi

Rudenslapas 255x203(1)

Dažādība, kas bagātina 8

Autors:Līga Biksiniece - Martinova

Tikpat svarīgi kā tiesiskie līdzekļi ir arī ikviena no mums un sabiedrības līderu attieksme pret iecietību. Mums jāapzinās, ka dažādība nav trūkums, bet gan ieguvums demokrātiskai sabiedrībai, kuras pamatā ir cilvēks. Lasi

Mzarrehparvar 255x203

Dzīvot līdzās un sadzīvot 6

Autors:Līga Biksiniece - Martinova

Dānijā ir problēmas ar etniskajām un reliģiskajām minoritātēm, kuras nesen sākušas dzīvot Dānijā. Šī valsts ilgi bijusi kultūras ziņā viendabīga valsts, un liela sabiedrības daļa vēlas to saglabāt. Lasi

B nolana 255x203

Daudzveidība ir Eiropas realitāte un vērtība 

Autors:Līga Biksiniece - Martinova

Ar Barbaru Nolanu, Eiropas Komisijas Nodarbinātības un sociālo lietu ģenerāldirektorāta Diskriminācijas nodaļas vadītāju sarunājās Līga Biksiniece, Valsts Cilvēktiesību birojs Lasi

Salavecis 255x203

Sociālās tiesības – arī cilvēktiesības 2

Autors:Līga Biksiniece - Martinova

Viens no valsts pienākumiem ir pakāpeniski uzlabot iedzīvotāju sociālo situāciju un veicināt augstāku dzīves līmeni, taču Latvijā krīzes iztikas minimuma apmērs ir nemainīgs kopš 1994.gada – 38,23 lati, un tas pats attiecas arī uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu. Lasi

Divatteli 255x203

Apgūt cilvēktiesību domāšanu 

Autors:Līga Biksiniece - Martinova

55 gados kopš ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas pieņemšanas cilvēktiesības ir attīstījušās par labu indivīdam, ierobežojot valsts varu un to saturs arvien papildināts, piemēram, ietverot tādas jomas kā personas datu aizsardzība, bioētika, tiesības uz labu administrāciju. Lasi

Article article

Tiesībsarga pilnvaras ir jāpaplašina. Par ombuda institūcijas izveidi Latvijā 1

Autors:Līga Biksiniece - Martinova, Olafs Brūvers

"Latvijas Vēstnesis", 09.09.2003.
Pielikums "Jurista vārds"
Lasi

Article article

Civilprocesa grozījumi. Tiesības uz aizstāvību – vai cilvēktiesību pārkāpums 2

Autors:Līga Biksiniece - Martinova

"Latvijas Vēstnesis", 20.05.2003.
Pielikums "Jurista vārds"
Lasi