Curika
Linda Curika

Man, līdzīgi kā daudziem parastiem cilvēkiem, ir vairākas identitātes. Mana pirmā identitāte izriet no RSU iegūtā maģistra grāda politikas zinātnē un pamatdarba PROVIDUS - tādēļ blogoju šeit. Rakstu par cinismu, divkosību, vidējā latvieša pārdzīvojumiem, uzņēmumu korporatīvo kultūru, līdzdalību, feminismu un jaunajiem medijiem. Cita starpā vadu kursus jauniešiem un NVO par sociālajiem medijiem, interešu aizstāvību un interneta rīkiem.
Ja vēlies uzzināt, kas ir mana otrā identitāte, apmeklē curika.lv.

Article project

The New Pact for Europe 

Autors:Linda Curika, Dace Akule

This project aims to promote a Europe-wide debate on reform proposals addressing three fundamental questions which need to be answered to develop an effective response to the multi-dimensional crisis Europeans are facing.

Lasi

Article project

Jaunais Eiropas līgums 

Autors:Dace Akule, Linda Curika

Projekta nolūks ir veicināt Eiropas mēroga debates par reformu ierosinājumiem saistībā ar trīs fundamentāliem jautājumiem, uz ko ir jāatbild, lai varētu izveidot efektīvu atbildi vairāku dimensiju krīzei, ar ko jātiek galā eiropiešiem.

Lasi

Article project

Making History Work for Tolerance 

Autors:Linda Curika

The Project addresses the need to reduce political manipulations with history teaching in order to increase tolerance among majority and minority population (including migrants) in 5 EU countries and to reduce xenophobia.

Lasi

Article project

Vēstures mācīšana savstarpējai sapratnei  

Autors:Linda Curika

Projekta mērķis ir politiskas manipulācijas mazināšana vēstures mācīšanā. Tam būtu jānoved pie lielākas tolerances starp sabiedrības vairākuma un minoritāšu grupām (tai skaitā migrantiem) un ksenofobijas mazināšanas 5 Eiropas Savienības valstīs.

Lasi

3772403838 e042f30d07 b

VIDEO: 'Miss Representation' un sievietes medijos 9

Autors:Providus , Linda Curika

Uz vīriešiem tiek izdarīts spiediens būt veiksmīgiem, uzņēmīgiem, pelnošiem un emocionāli neiedragājamiem, tikmēr sievietes ir emocionālas un ēteriskas būtnes, kuras interesē skaistas kurpes un iknedēļas horoskops. Kā mediji piedalās šo stereotipu atražošanā? Lasi

8847514132 14ea58f040

VIDEO: Nereģistrētas attiecības – vai tā ir ģimene? 4

Autors:Linda Curika, Marta Herca

Latvijas Satversmē „ģimene” nav definēta. Izvēle nereģistrēt partnerattiecības ir sabiedrības locekļu pašu ziņā, tomēr aktuāls paliek jautājums – vai ģimene aprobežojas tikai ar attiecībām, kas slēgtas laulībā baznīcā vai reģistrētas dzimtsarakstu nodaļā? Lasi

2609549461 0a46a4cc7c

Mediji pirms vēlēšanām 

Autors:Iveta Kažoka, Linda Curika

Neformāls, kolektīvs blogs par interesantāko un uzrunājošāko mediju saturā pirms vēlēšanām. Sižetiem, rakstiem, kurus no sirds gribas paslavēt, vai par kuriem būtu jākliedz! Jebkurā mediju veidā – televīzijās, radio, presē, internetā. Lielākoties bloga ieraksti būs veltīti vēlēšanām un politikai, bet atsevišķos gadījumos – rakstīsim arī par citām tēmām. Skati

Article project

PROVIDUS – valsts un nevalstisko organizāciju partneris interešu aizstāvībā 

Autors:Linda Curika

Mērķis: nodrošināt kvalitatīvu un regulāru PROVIDUS līdzdalību lēmumu pieņemšanas un uzraudzības procesā un sniegt atbalstu citām Latvijas nevalstiskajām organizācijām sadarbībai ar Saeimas un Eiropas Parlamenta deputātiem un ministriem.

Lasi

Article project

Update of the current status of implementation of international/bilateral trade regimes with ODA recipients and the current role of civil society and private sectors as development actors in the new EU Member states 

Autors:Linda Curika

The overall objective of the project is to build transnational alliances between new EU Member states so as to capitalize and disseminate their best network and advocacy practices on the occasion of the existent international trade systems with Official Development Assistance (ODA) recipients and the role of private and civil society sectors as development actors.

Lasi

Article project

Pašreizējā situācija starptautiskajos/divpusējos tirdzniecības režīmos ar oficiālās palīdzības saņēmējvalstīm un pilsoniskās sabiedrības un privātā sektora loma attīstības sadarbībā jaunajās ES dalībvalstīs 

Autors:Linda Curika

Projekta mērķis ir veidot alianses starp jaunajām dalībvalstīm, lai apkopotu un izplatītu tīklošanās un interešu aizstāvības praksi attiecībā uz eksistējošiem starptautiskajiem tirdzniecības režīmiem ar valstīm, kas saņem oficiālo attīstības palīdzību, un privātā sektora un pilsoniskās sabiedrības lomu.

Lasi