Image011
Dace Akule

Article research

Learning to welcome. The integration of immigrants in Latvia and Poland 

Autors: Dace Akule, Rita Kasa, Iveta Kesane, Thomas Huddleston, Mirosław Bieniecki, Piotr Kaźmierkiewicz

This publication includes research about the legislation that influences the integration of immigrants – labour market access, family reunification conditions, anti-discrimination, political participation. Lasi

Zigulis 255x203

A Better Plan B 

Autors:Dace Akule

No matter what next steps are taken, it is clear that the Irish No vote is a repeated lesson to the leaders of national and EU institutions that it is no longer possible to take decisions for people without explaining them to people and then being surprised when people ‘do not get it right’. Lasi

Zigulis 255x203

Eiropa auzās 2 3

Autors:Dace Akule

Īru "Nē" būs veselīga atkārtota mācība ES institūciju un dalībvalstu līderiem. Nevar pieņemt lēmumus iedzīvotāju vietā, tos neskaidrojot un tad brīnoties, ka iedzīvotāji nesaprot. Lasi

Article project

Learning to welcome: The integration of immigrant citizens in Latvia and Poland 

Autors:Dace Akule

The goal of the project was to analyse Latvian and Polish legislation and policy documents relating to integration of immigrants, and compare the situation in these two countries with the experience of other EU member states.

Lasi

Article research

Effect of Migration on European Political Thought and Decision-making Process 

Autors:Artis Pabriks, Deniss Hanovs, Valdis Zagorskis, Roswitha King, Tatjana Muravska, Ivars Indāns, Elgars Felcis, Ali Gitmez, Aija Lulle, Dace Akule

Migrācijas jautājumi Eiropas Savienībā ir nozīmīgs izpētes objekts. Brīva darbaspēka kustība no vienas puses ir deklarēta kā ES prioritāte, bet no otras - jau radījusi problēmas un visdrīzāk novedīs līdz saspringtai un grūti risināmai situācijai gan ekonomikā, gan sociālajā, gan etniskajā jomā, raksta zinātniskā krājuma redaktore Feliciana Rajevska. Lasi

Thumbnail

The Effect of Fears of Immigrants on The Decision Making in Latvia: a Boost or an Obstacle to Development? 

Autors:Dace Akule

Emigration and immigration in Latvia; Latvia’s migration policy; integration of migrants.

Lasi

Eu 255x203

Kāds (Reformu) līgums, ar tādu jādzīvo 5

Autors:Dace Akule

Saeimai nopietni ir jādomā par to, kā palielināt savu kapacitāti ES lietās, lai varētu izmantot tai piešķirtās tiesības un ne tikai sekot līdzi, bet tiešām reaģēt. Lasi

Klausisanas 255x203

Runā ar mums, Eiropa! 

Autors:Dace Akule

Eiropieši ir gatavi atbalstīt pat nepopulārus lēmumus ar nosacījumu, ka notiek kvalitatīva diskusija ar sabiedrību, nevis lēmumu pieņemšana aiz slēgtām durvīm. Lasi

Thumbnail

The Challenge of the EU Development Co-operation Policy for New Member States 

Autors:Darina Ch. Kadunkova, Vladimír Bartovic, Áron Horváth, Dace Akule, Vitalis Nakrosis, Piotr Kaźmierkiewicz, Violeta Alexandru, Grigorij Mesežnikov

Vairākums jauno dalībvalstu ir piekritušas ANO Tūkstošgades Attīstības Mērķiem (UN Millennium Development Goals - MDG). Lasi

Article project

Tomorrow's Europe 

Autors:Dace Akule

What would European citizens tell us about the future of the EU if they had the opportunity to discuss and think together about the issues – if they would have more information, if they could exchange opinions and ask questions to experts?

Lasi