Image011
Dace Akule

1911791392 53ca1f6324

VIDEO: Kā tikt pie kvalitatīvas un leģitīmas Satversmes preambulas? 1

Autors:Providus , Dace Akule

Piedāvājam video formātā noskatīties publisku prāta vētru, par to, kā vislabākajā veidā iesaistīt sabiedrību un plašu ekspertu loku Satversmes preambulas izstrādē. Lasi

6969897872 e98be1ed57

Palīdzēt citiem un sev 

Autors:Dace Akule

Finanšu līdzekļu nepietiekamība un kapacitātes trūkums – būtiskākie iemesli, kas ietekmē Latvijas nevalstiskā sektora darbu attīstības sadarbībā. Lai uzlabotu Latvijas NVO darbu šajā laukā, nepieciešams arī sabiedrības atbalsts. Vai tiešām domājam, ka tikai mums vajag palīdzību? Lasi

Zimes

Iebraucēju acīm 6

Autors:Dace Akule

Integrācija ir divvirzienu process. Tas nozīmē, ka mainās arī sabiedrība, kas uzņem jaunpienācējus. Kā mēs izskatāmies to cilvēku acīs, kuri Latvijā dzīvo neilgu laiku? Lasi

Euro

(Ne)iespējamais eiro referendums 11

Autors:Dace Akule

Eiro atbalstītāji Latvijā var gulēt mierīgi, ja vien koalīcijas rindās neatradīsies 6 deputāti ar valdības nospraustajam mērķim neatbilstošu nostāju. Plašāk par (ne)iespējamo eiro referendumu. Lasi

Article project

Shaping European integration by being active home: Opportunities for the organized civil society to influence EU decision-making via national positions 

Autors:Dace Akule

How actively do civil society organizations (CSOs) participate in shaping European integration in their own capitals via the work on national positions on EU legislative proposals and policy documents?

Lasi

Article project

Diverse Solutions for Public Education and Integration 

Autors:Dace Akule

The objective of the project was to develop and improve the diverse types of support and opportunities for adaptation and integration available to third country nationals, as well as to educate and involve Latvian society.

Lasi

Article project

Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 

Autors:Dace Akule

Projekta mērķis bija attīstīt un pilnveidot daudzpusīgas un trešo valstu piederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī iesaistīt un izglītot Latvijas sabiedrību.

Lasi

Karte2

Izņēmuma pilsoņi 1

Autors:Dace Akule, Thomas Huddleston

Pilsonības likuma grozījumi paredz ierobežotu dubultās pilsonības pieļaušanu, kā arī atvieglotu procedūru nepilsoņu jaundzimušo naturalizācijai. Taču gaidāmie grozījumi sola tikai nelielus uzlabojumus trešo valstu piederīgo (ne Eiropas Savienības pilsoņu) integrācijai Latvijā.

Raksts angļu valodā
Lasi

Article project

Veidot Eiropas integrāciju, esot aktīviem mājās: organizētās pilsoniskās sabiedrības iespējas ietekmēt ES lēmumu pieņemšanu caur nacionālajām pozīcijām 

Autors:Dace Akule

Viens no projekta mērķiem ir salīdzināt NVO iespējas un pieredzi darbā ar nacionālajām pozīcijām Latvijā, Polijā, Čehijā, kā arī citās dalībvalstīs.

Lasi

Article project

Capacity building of NGOs representing third country nationals  

Autors:Dace Akule

One cannot hope for a qualitative dialogue with public administration without having strengthened the capacity of migrant NGOs.

Lasi