Image011
Dace Akule

237089500 6bbf419a33 o

Pilsoņu debates par imigrāciju 1

Autors:Indra Mangule, Dace Akule

Ja vietējo darba roku un darba prasmju trūks, vai būsim gatavi uzņemt iebraucējus? Publicējam jūnija sākumā notikušo Pilsoņu debašu rezultātus. Lasi

Migration

Kopsavilkums: Imigrācija Latvijā 4

Autors:Indra Mangule, Dace Akule

Latvijas galvenie izaicinājumi imigrācijas jomā ir atrast līdzsvaru starp iebraucēju pienākumiem un tiesībām, kā arī radīt apstākļus, lai iebraucējiem ir iespējas mācīties latviešu valodu. Lasi

Article project

PROVIDUS – valsts partneris politikas plānošanas un veidošanas procesā/2014 

Autors:Dace Akule

PROVIDUS 2014.gadā turpināja īstenot projektu "PROVIDUS - valsts partneris politikas plānošanas un veidošanas procesā", ko finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija NVO darbības atbalsta programmas ietvaros. NVO darbības atbalsta programma tiek finansēta ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Lasi

Article project

Jaunais Eiropas līgums 

Autors:Dace Akule, Linda Curika

Projekta nolūks ir veicināt Eiropas mēroga debates par reformu ierosinājumiem saistībā ar trīs fundamentāliem jautājumiem, uz ko ir jāatbild, lai varētu izveidot efektīvu atbildi vairāku dimensiju krīzei, ar ko jātiek galā eiropiešiem.

Lasi

Article project

The New Pact for Europe 

Autors:Linda Curika, Dace Akule

This project aims to promote a Europe-wide debate on reform proposals addressing three fundamental questions which need to be answered to develop an effective response to the multi-dimensional crisis Europeans are facing.

Lasi

Article project

Integrācijas rīcībpolitika: Kurš ir ieguvējs? Indikatoru izstrāde un pielietojums debatēs par integrāciju 

Autors:Indra Mangule, Dace Akule

Projekta mērķis ir informēt būtiskos rīcībpolitikas izstrādē iesaistītos aktierus un vērst to uzmanību uz to, kādos veidos indikatorus iespējams izmantot, lai uzlabotu integrācijas pārvaldību un rīcībpolitiku efektivitāti.

Lasi

Article project

Diverse Solutions for Public Education and Integration – 2 

Autors:Dace Akule

The main goal of the project was to develop diverse types of support and opportunities for adaptation and integration available to third country nationals.

Lasi

Article project

Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 2 

Autors:Dace Akule

Projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai - 2” vispārīgais mērķis bija attīstīt daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas.

Lasi