User profile default
Rasmuss Filips Geks
Mani ieraksti (14)
Niem logo

The European benchmark for refugee integration: A comparative analysis of the National Integration Evaluation Mechanism in 14 EU countries 

Autors:Agnese Lāce, Rasmuss Filips Geks

This report on the implementation of various areas of integration policy towards beneficiaries of international protection in Latvia is the result of an evaluation of migration and integration policies in the EU Member States implemented as part of the project “The National Integration Evaluation Mechanism (NIEM)”. Lasi

Niem logo

Bēgļu integrācija Eiropā: salīdzinoša analīze par situāciju 14 ES valstīs, arī Latvijā 

Autors:Agnese Lāce, Rasmuss Filips Geks

Šis ziņojums ir izstrādāts projekta “Starptautiskās aizsardzības saņēmēju integrācijas izvērtēšana un uzlabošana” (National Integration Evalutation Mechanism: Measuring and Improving Integration of Beneficiaries of International Protection (NIEM)) ietvaros, kurš vienlaikus tiek ieviests vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Projektā pārstāvēti gan akadēmiskās pētniecības centri, gan nevalstiskās organizācijas, gan domnīcas 16 valstīs. Lasi

Foo

Representative Democracy in the EU: Recovering Legitimacy 

Autors:Iveta Kažoka, Rasmuss Filips Geks, Kārlis Bukovskis, Elizabete Vizgunova

Representative democracy is beset by a crisis of legitimacy across the world, but in Europe this crisis is compounded by the inadequacy of national governments to address citizens’ frustrations and to achieve transnational unity on common issues. How representative are national parliaments in their decision-making on EU matters?
Lasi

Foo

Publikācija "Politiskās ideoloģijas un Eiropas Savienība Latvijas reprezentatīvajā demokrātijā" 

Autors:Iveta Kažoka, Rasmuss Filips Geks, Elizabete Vizgunova, Kārlis Bukovskis

Latvijas pētnieku pārskats Eiropas politikas pētījuma centra (CEPS) jaunākajā grāmatā. Lasi

Samuel zeller 4138 unsplash

Pilotprojekts "Latvija 2019-2118": Latvijas sabiedrības portrets 

16. martā Liepājā notika pirmā iedzīvotāju diskusija, ko organizēja sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS un Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā. Lasi

Ceps bilde

Rakstu krājums: Vai Eiropa piedzīvo demokrātijas krīzi? 

Autors:Rasmuss Filips Geks

Eiropas Savienībā ir demokrātijas problēma. Jau vairākus gadus pieaug aicinājumi būtiski mainīt Eiropas integrācijas projektu tieši demokrātijas trūkuma dēļ. Taču par spīti Brexit referendumam un galēji radikālo partiju panākumiem dažādās ES valstīs, no politikas veidotājiem ES līmenī joprojām trūkst konkrētu rīcībpolitikas piedāvājumu demokrātijas deficīta uzlabošanai. Lasi

Ceps bilde

Book Publication: Is Europe Facing a Democracy Crisis? 

Autors:Rasmuss Filips Geks

The European Union has a democracy problem. The polycrisis that has plagued the EU for years has led to a cacophony of voices calling for fundamental change to the integration project. Yet despite the shock of the Brexit referendum and the electoral upsets caused by nativist parties across the continent, few of the plans for EU reform include concrete proposals to address the perennial democratic deficit. Lasi

Pexels photo 268424

Analytical Report: Rule of Law in Social Orientation Courses for Newcomers in Latvia 

Autors:Agnese Lāce, Rasmuss Filips Geks

PROVIDUS has published an analytical report examining the presence of rule of law in social orientation courses for newcomers in Latvia. The report is a part of an international research project RACCOMBAT, which explores the topic across a number of EU states. Lasi

Pexels photo 268424

Analītisks ziņojums: tiesiskuma elementi jauniebraucēju integrācijas kursos 

Autors:Agnese Lāce, Rasmuss Filips Geks

Domnīca PROVIDUS piedāvā iepazīties ar analītisku ziņojumu par tiesiskuma elementiem jauniebraucēju integrācijas kursos Latvijā. Ziņojums ir publicēts kā daļa no starptautiska projekta RACCOMBAT, kurā šī tēma tiek apskatīta arī citās ES valstīs. Lasi

Imigracija attels

Trīs atziņas no jaunākajām aptaujām par imigrāciju 

Autors:Rasmuss Filips Geks

Diskusijās par migrāciju nereti izskan atsauces uz Latvijas sabiedrības negatīvo attieksmi pret imigrāciju. To izmanto gan lai pamatotu, kāpēc Latvijai nav jāuzņem patvēruma meklētāji, gan arī lai skaidrotu politiskā atbalsta trūkumu darbaspēka piesaistei no citām valstīm. Lasi