Janis brizga 165x152
Jānis Brizga

Jau apmēram 15 gadus darbojos vides aizsardzības nevalstiskajās organizācijās. Esmu strādājis Baltijas Centrā, Koalīcijā par tīru Baltiju, Pasaules dabas fondā. Pašlaik vadu biedrību „Zaļā Brīvība”. Esmu arī Vides konsultatīvās padomes, kas apvieno 20 vides NVO kuras darbojas vides politikas jomā, vadītājs.

Vide mani interesē plašākā skatījumā nekā tikai dabas aizsardzība. Galvenie jautājumi, ar kuriem strādāju, ir ilgtspējīga attīstība - vides un ekonomiskās izaugsmes sabalansēšana, vides ekonomika un tirgus instrumentu izmantošana vides aizsardzībā, kā arī videi draudzīgs un ētisks patēriņš un dzīvesveids.

Tā kā šie jautājumi ir ļoti globāli, mana darbība arī ir cieši saistīta ar starptautiskajiem procesiem. Esmu iesaistījies un darbojos kā valdes loceklis starptautiskās organizācijās ANPED (Alliance for Northern Sustainability) un European Eco-Forum, kas aktīvi seko līdzi vides procesiem ANO un Eiropā (ģeogrāfiskajā Eiropā, ne ES).Foto no personīgā arhīva

Šogad esmu arī uzsācis studijas LU Vides zinātnes un pārvaldības institūtā, kur plānoju pievērsties ilgtspējīgas attīstības plānošanas procesa analīzei Latvijā un patēriņu modeļu ietekmes uz ilgtspējīgu attīstību izvērtēšanai.

Videi draudzīga dzīvesveida principus cenšos īstenot arī ikdienā un mājas dzīvē, un te, protams, vēl tāls ceļš līdz pilnībai.

2772803395 6464381f8d

NAP jūs padarīs bagātākus, bet ne laimīgākus  3

Autors:Jānis Brizga

Izskatās, ka Nacionālajā attīstības plānā iekšēji notiek cīņa starp absolūtu produktivitāti, kas iekļauta virsmērķī, un cilvēku labklājību, kas izkliedēta tekstā. Lasi

Paparde

Lai zemei sāpes nav 

Autors:Jānis Brizga

Kioto protokola neturpināšana apdraudētu pērn panākto klimata mērķu sasniegšanu. Lasi

Alingis 255x203

Siltumnīcas efekts — draudīgs un (ne)izbēgams 17

Autors:Jānis Brizga, Elīna Līce

Ir jāsaprot, kuros sektoros un ar kādiem pasākumiem mēs varam samazināt Latvijas radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas. Lasi

Gurkis 255x203

Trūkst patiesi zaļa politiskā spēka 

Autors:Jānis Brizga

Lielākā daļa partiju, ja vispār piemin kādus vides vai dabas aizsardzības aspektus, pamatā par tiem izdara vispārīgus apgalvojumus. Lasi

Article article

Vide priekšvēlēšanu programmās pirms 2010.gada vēlēšanām 

Autors:Jānis Brizga

Partiju programmas pirms 10.Saeimas vēlēšanām vērtē Jānis Brizga Lasi

Turtles2 255x203

Oglekļa pēdas Tavā dzīvē 17

Autors:Jānis Brizga

Lai samazinātu savu ietekmi uz klimatu, svarīgi ir dzīvot nosiltinātā mājā un enerģijas ieguvē neizmantot fosilo enerģiju. Svarīgi privātās automašīnas vietā ikdienā izmantot sabiedrisko transportu un pēc iespējas mazāk lidot, īpaši jau tur, kur var nokļūt ar vilcienu un autobusu. Lasi

Janis brizga 165x152

attīstība vai izaugsme 15

Autors:Jānis Brizga

Vakar bija izdevība būt klāt Nacionālās attīstības padomes sēdē, kur tika pārrunāti divi saistīti jautājumi: Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programma un Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam. Lasi

Janis brizga 165x152

Zemes stunda 5

Autors:Jānis Brizga

Šo sestdien (28. martā) plkst. 20:30 ikviens ir aicināts uz stundu izslēgt elektrību un pieslēgties Pasaules Dabas fonda rīkotajai akcijai “Zemes stunda” (Earth Hour). Tas ir simbolisks pasākums, kas cilvēkus aicina pievērst lielāku uzmanību klimata izmaiņām un domāt par ilgtspējīgu resursu izmantošanu. Lasi

Uz palodzes 255x203

Pazudis cilvēks un kopskats 

Autors:Jānis Brizga

Bez politikas integrācijas ir grūti iedomājama veiksmīga vides aizsardzība, jo tieši zemkopība, transports un enerģētika ir atbildīga par galvenajām vides slodzēm. Lasi

Zalie 255x203

Krīze = briesmas + iespējas 4

Autors:Jānis Brizga

Pašlaik resursu efektivitātes ziņā Latvija ir vienā no pēdējām vietām Eiropā. Mēs izšķērdējam ne tikai savus, bet arī importētos resursus, un tas veicina klimata izmaiņas. Lasi