Providus logo krasains
Providus


Mani laikaskopi (7)
Kurpes2

Kā top imigrācijas politika? 

Autors:Indra Mangule, Olafs Grigus

Politika.lv piedāvā ieskatu imigrācijas politikas attīstībai Latvijā, atzīmējot tos notikumus, kas uz imigrācijas politiku atstājuši vislielāko iespaidu.

Uzmanība pievērsta kā iebraucēju tiesībām, tā institucionālām pārmaiņām, likumiem un politikas dokumentu pieņemšanas procesiem, kas nosaka iebraucēju ieceļošanu, uzturēšanos, tiesības un iespējas Latvijā.


Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Pilsoņu debates par imigrāciju organizē Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS. Laikaskops tapis projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2” ietvaros, ko īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja” kopā ar PROVIDUS. Projektu finansē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds. Projekta finansēšanas avoti - Fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS".


Skati

2609549461 0a46a4cc7c

Mediji pirms vēlēšanām 

Autors:Iveta Kažoka, Linda Curika

Neformāls, kolektīvs blogs par interesantāko un uzrunājošāko mediju saturā pirms vēlēšanām. Sižetiem, rakstiem, kurus no sirds gribas paslavēt, vai par kuriem būtu jākliedz! Jebkurā mediju veidā – televīzijās, radio, presē, internetā. Lielākoties bloga ieraksti būs veltīti vēlēšanām un politikai, bet atsevišķos gadījumos – rakstīsim arī par citām tēmām. Skati

5699763267 6586ed69f0

Aborts 

Autors:Providus

Autors: Laura Dzērve, Diena

Šobrīd Saeimas namā deputāti kopā ar dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem strādā pie likuma izmaiņām par nedzimuša bērna tiesībām uz dzīvību un atbalstu grūtniecēm krīzes situācijā. Darbs notiek darba grupā un pēc tam turpināsies Saeimas demogrāfijas lietu apakškomisijā.

Ar šo laikaskopu piedāvāju atgriešanos 15 un 10 gadu pagātnē, kurā atklājas līdzīgas ainas kā šodien. Tobrīd runas gan bija tiešākas – deputāti un reliģiskās organizācijas lietoja vārdus „abortu aizliegšana”, neslēpjoties aiz neskaidriem jēdzieniem „nedzimuša bērna tiesības uz dzīvību”.

2002. un 2012. gads – abos īpaši spraigas domu apmaiņas uzšķīlis abortu aizliegšanas jautājums. Gan tolaik, gan šodien organizācijas, kas pastāv uz abortu aizliegšanu vai stingru grožu uzlikšanu, teikušas tos pašus vārdus - Latvija izmirst, aborts ir slepkavība, sievietes ir jāatrunā, politiķiem demonstrētas nedzimušu bērnu figūras, notikušas konferences ar identiskiem nosaukumiem un shēma bijusi tā pati – reliģiskas organizācijas sauc talkā deputātus. Tomēr ir arī izmaiņas. Piedāvāju līkni, kas parāda – arī bez ierobežojumiem abortu skaits 15 gadu laikā ir sarucis gandrīz par četrām reizēm absolūtos skaitļos un šī pozitīvā tendence turpinās.

Izmantota informācija no ziņu aģentūrām LETA un BNS.
Skati

Neatkariba

Tautas iniciatīva - ierobežosim vai veicināsim? 

Autors:Providus

2012.gada 26. jūlijā Saeimas ārkārtas sēdē deputāti nobalsoja par vairākiem priekšlikumiem, kuros piedāvāts būtiski apgrūtināt iespējas savākt nepieciešamo parakstu skaitu, lai pēc tautas iniciatīvas ierosinātu referendumus un likumus. Valsts prezidents Andis Bērziņš grozījumus likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" nodeva Saeimai otrreizējai caurskatīšanai.
Politika.lv piedāvā informācijas apkopojumu par līdzšinējo sabiedrības aktivitāti, ierosinot tautas nobalsošanas, un iespējas, kā ietekmēt gaidāmo politisko lēmumu.
Skati

3487364155 cb68827a26

Nacionālais attīstības plāns 

Autors:Providus

Šobrīd top Nacionālais attīstības plāns (NAP) 2014. – 2020.gadam, kas kļūs par vienu no svarīgākajiem attīstības plānošanas dokumentiem Latvijā. Tas noteiks arī Eiropas Savienības finansējuma sadales prioritātes. Politika.lv aicina iesaistīties NAP veidošanā. Iepazīstieties ar jau pieņemtajiem attīstības plānošanas dokumentiem un ar patlaban piedāvātajām NAP prioritātēm un izsakiet savas domas, vai piekrītat šādam Latvijas nākotnes redzējumam! Skati

Integr

Integrācijas līkloči 

Autors:Providus

Politika.lv piedāvā ieskatu sabiedrības integrācijas politikas attīstībā Latvijā kopš 80.gadu beigām. Īpaša uzmanība pievērsta valodas, mazākumtautību, izglītības un pilsonības jautājumu attīstībai. Tāpat apskatīta dažādu dokumentu veidošana un pieņemšanas process, kā arī institūciju un konsultatīvo padomju darbība.

Laikaskopā var redzēt arī vairākas aktivitātes, kuras ļauj katram izteikt priekšlikumus, līdzdarboties un ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu.
Laikaskops tapis sadarbībā ar Latvijas Cilvēktiesību centra pētnieci Sigitu Zankovsku-Odiņu.
Skati

Knab

KNAB konflikts. Hronoloģija 

Autors:Providus

Politika.lv piedāvā hronoloģisku atskatu KNAB darbības un svarīgāko krimināllietu vēsturē. Skati