Visi projekti

PROVIDUS - valsts partneris tiesību aktu veidošanā 

 • Projekta norises laiks: 01.07.2008. - 31.12.2008.
 • Projekta izmaksas: 2196 LVL
 • Finansētājs: Īpašu Uzdevumu Ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

Vides politikas pamatnostādņu 2009.-2015. gadam projekta sabiedriskā apspriede tiešsaistē 

 • Projekta norises laiks: 30.05.2008. - 30.11.2008.
 • Projekta izmaksas: 7178 LVL
 • Finansētājs: Latvijas vides aizsardzības fonds
 • Kontaktpersonas: Dita Arāja

PROVIDUS – pārmaiņu veicinātājs labākai Latvijai 

 • Projekta norises laiks: 29.04.2008 - 28.02.2011
 • Projekta izmaksas: 70220.08
 • Finansētājs: EEZ finanšu intruments, Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments, Sabiedrības integrācijas fonds, PROVIDUS

Interactive Tech tools for better transparency 

 • Projekta norises laiks: 01.04.2008 - 31.05.2009.
 • Projekta izmaksas: 19 976 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Komisija

Dažādības integrācija publiskajā telpā un darba vietā  

 • Projekta norises laiks: 01.02.2008. - 31.08.2008.
 • Projekta izmaksas: 42960,58 EUR
 • Finansētājs: Sabiedrības integrācijas fonds
 • Kontaktpersonas: Linda Curika

Apcietinājums Latvijas krimināltiesībās 

 • Projekta norises laiks: 03.01.2008 - 15.12.2010
 • Projekta izmaksas: 10 223 EUR
 • Finansētājs: Sorosa fonds-Latvija
 • Kontaktpersonas: Andrejs Judins

Korupcijas līmeņa monitorings un pretkorupcijas pasākumi  

 • Projekta norises laiks: 01.01.2008. - 31.12.2008.
 • Projekta izmaksas: 61127,31 EUR 
 • Finansētājs: Eiropas Komisija
 • Kontaktpersonas: Valts Kalniņš

Atjaunojošs taisnīgums un nepilngadīgo noziedzība: Baltijas valstis Eiropas dimensijā 

 • Projekta norises laiks: 15.12.2007 - 28.02.2010
 • Projekta izmaksas: 94 559,11 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Komisija, Sabiedrības Integrācijas fonds
 • Kontaktpersonas: Ilona Kronberga

Informēta sabiedrības līdzdalība vides aizsardzībā un ilgtspējīgā attīstībā 

 • Projekta norises laiks: 01.11.2007. - 30.04.2009.
 • Projekta izmaksas: 67397,02 EUR
 • Finansētājs: Sabiedrības integrācijas fonds
 • Kontaktpersonas: Linda Curika

Dalīta izglītība, dalīti pilsoņi? 

 • Projekta norises laiks: 01.11.2007 - 01.11.2008
 • Projekta izmaksas: 10620 USD
 • Finansētājs: Network of Education Policy Centers
 • Kontaktpersonas: Linda Curika

Tiesnešu ētikas, atbildības un snieguma stiprināšana  

 • Projekta norises laiks: 01.11.2007 - 01.10.2008
 • Projekta izmaksas: 47220 USD
 • Finansētājs: OSI Think-Tank Fund
 • Kontaktpersonas: Valts Kalniņš

Mācamies uzņemt: imigrantu integrācija Latvijā un Polijā (Learning to welcome: The integration of immigrant citizens in Latvia and Poland) 

 • Projekta norises laiks: 01.10.2007 - 01.06.2008
 • Projekta izmaksas: 54 287 Eiro
 • Finansētājs: Eiropas Komisija, Sabiedrības integrācijas fonds, Sorosa fonds-Latvija, PROVIDUS, Institute of Public Affairs, Migration Policy Group

Izaicinājums pilsoniskajai līdzdalībai 

 • Projekta norises laiks: 01.03.2007. - 01.03.2007.
 • Projekta izmaksas: Pirmais posms: 79 848 USD Otrais posms: 78 408 USD Trešais posms: 56 460 USD
 • Finansētājs: OSI Think-Tank Fund; Sabiedrības integrācijas fonds
 • Kontaktpersonas: Marija Golubeva

Rītdienas Eiropa 

 • Projekta norises laiks: 01.10.2006. - 01.10.2007.
 • Projekta izmaksas: EUR 8750 (PROVIDUS līdzfinansējums)
 • Finansētājs: Eiropas Komisija, Allianz, Thalys, u.c.

Eiropas pilsoņu debates 

 • Projekta norises laiks: 01.10.2006. - 01.06.2007.
 • Projekta izmaksas: EUR 50 000
 • Finansētājs: Eiropas Komisija, King Baudouin Foundation, Compagnia di San Paolo, Riksbankens Jubileumsfond, Robert Bosch Foundation
 • Kontaktpersonas: Krista Baumane

Diskusijas par izglītības politiku pirms vēlēšanām 

 • Projekta norises laiks: 01.08.2006. - 01.09.2006.
 • Projekta izmaksas: USD 1752
 • Finansētājs: Sorosa fonds – Latvija
 • Kontaktpersonas: Marija Golubeva

Starptautisks projekts par bērniem, kas jau ieguvuši pamatizglītību 

 • Projekta norises laiks: 01.07.2006 - 01.12.2006
 • Projekta izmaksas: USD 3950
 • Finansētājs: Open Society Institute – Budapest
 • Kontaktpersonas: Marija Golubeva

ES nākotnes paplašināšanās analīze un debates – ES paplašināšanai veltītas konferences Čehijā, Polijā un Latvijā 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2006 - 01.12.2006
 • Projekta izmaksas: USD 7340
 • Finansētājs: Atvērtās Sabiedrības Institūta Austrumi Austrumiem programma

Sabiedrības un policijas sadarbība un policijas darba vērtēšanas kritēriji Latvijā 

 • Projekta norises laiks: 01.12.2005 - 01.12.2007
 • Projekta izmaksas: šobrīd USD 1586,00 un EUR 8800
 • Finansētājs: PROVIDUS pašfinansējums (USD 1586,00), Eiropas Komisijas Izglītības un Kultūras Ģenerāldirektorāta Leonardo da Vinci programma (EUR 8800,00)
 • Kontaktpersonas: Ilze Dzenovska, Inese Avota

Tiesībsargājošo institūciju speciālistu sagatavošana darbam ar narkotiku lietotājiem, izmantojot multimediju apmācības metodi 

 • Projekta norises laiks: 01.05.2005 - 01.05.2007
 • Projekta izmaksas: LVL 44 220,51
 • Finansētājs: Sabiedrības integrācijas fonds (LVL 43 247,66), PROVIDUS pašfinansējums (LVL 972,85)