Visi projekti

Latvijas nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana interešu aizstāvības aktivitātēm 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2012 - 31.12.2012
 • Projekta izmaksas: 24 831,65 LVL
 • Finansētājs: 92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 • Kontaktpersonas: Linda Curika

Pilsoņu debates par integrāciju 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2012 - 01.09.2012
 • Projekta izmaksas: 15387 LVL
 • Finansētājs: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Atvērtās sabiedrības fondu Vietējo pašpārvalžu un valsts pārvaldes reformu programma, Skrivanek Baltic, Draugiem.lv, Inbox.lv, Islande Hotel,PROVIDUS
 • Kontaktpersonas: Laura Leitlante

Politiskās diskusijas (domapmaiņa) 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2012. - 30.06.2012.
 • Projekta izmaksas: 5271,03 EUR
 • Finansētājs: Konrāda Adenauera fonds
 • Kontaktpersonas: Ilze Straustiņa

Semināri izglītības iestāžu vadītājiem par aktuāliem Eiropas Savienības jautājumiem (2012.gadā) 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2012 - 01.06.2012
 • Projekta izmaksas: 5 067,06 EUR
 • Finansētājs: Ārlietu ministrija

Apmācību cikls „17 soļi Eiropas nākotnē” 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2012 - 01.06.2012
 • Projekta izmaksas: 3366,21 LVL
 • Finansētājs: Apmācību cikls tiek veidots ar Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013. gadam Projekta „Youth Space” atbalstu.
 • Kontaktpersonas: Linda Jākobsone

Apmācību cikls "17 soļi Eiropas nākotnē" 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2012 - 01.06.2012
 • Projekta izmaksas: 3366,21 LVL
 • Finansētājs: Apmācību cikls tiek veidots ar Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013. gadam Projekta „Youth Space” atbalstu

Nākotnes ES līderu akadēmija 

 • Projekta norises laiks: 1.01.2012 - 1.11.1012
 • Projekta izmaksas: 32,609 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Komisija, programma “Eiropa pilsoņiem”

Neatkarīgu ekspertu viedoklis enerģētikas jautājumos 

 • Projekta norises laiks: 01.10.2011. - 10.12.2012.
 • Projekta izmaksas: 2315 EUR
 • Finansētājs: Sorosa fonds – Latvija
 • Kontaktpersonas: Reinis Āboltiņš

Sociālās uzņēmējdarbības koncepts Latvijā 

 • Projekta norises laiks: 01.10.2011 - 31.10.2012
 • Projekta izmaksas: EUR 13 878.89
 • Finansētājs: Sorosa fonds – Latvija
 • Kontaktpersonas: Agnese Frīdenberga, Gatis Litvins

Atbalsta sistēma noziegumos cietušajiem - Latvijā un citur 

 • Projekta norises laiks: 01.06.2011 - 31.05.2013
 • Projekta izmaksas: 192 685 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Komisija
 • Kontaktpersonas: Ilona Kronberga

E-demokrātijas semināri 

 • Projekta norises laiks: 01.02.2011 - 30.08.2011
 • Projekta izmaksas: 6 355 USD
 • Finansētājs: Network of Education Policy Centers
 • Kontaktpersonas: Linda Curika

Nevalstiskā sektora iesaiste politikas veidošanā Centrālāzijas un Dienvidkaukāza valstīs 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2011. - 30.12.2012.
 • Finansētājs: United Nations Democracy Fund (UNDEF)
 • Kontaktpersonas: Linda Austere

Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2011 - 30.06.2012
 • Projekta izmaksas: 84 675,82 LVL
 • Finansētājs: Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 • Kontaktpersonas: Ilona Kronberga, Sanita Sīle

Imigrantu politiskās līdzdalības iespējas Latvijā, Igaunijā un Polijā 

 • Projekta norises laiks: 20.12.2010. - 31.10.2011.
 • Projekta izmaksas: 31,200 USD
 • Finansētājs: Policy Association for an Open Society (PASOS), Local Government and Public Service Reform Initiative

Vēlētāju un ievēlēto amatpersonu tiešās saziņas interneta vietnes www.gudrasgalvas.lv attīstība 

 • Projekta norises laiks: 14.12.2010. - 21.11.2011.
 • Projekta izmaksas: 15 044 EUR
 • Finansētājs: Sorosa fonds – Latvija
 • Kontaktpersonas: Vita Tērauda

Imigrantu integrācijas politikas indeksa tulkošana un izdošana latviešu valodā 

 • Projekta norises laiks: 02.12.2010. - 02.06.2011.
 • Projekta izmaksas: 1738 EUR
 • Finansētājs: Sorosa fonds – Latvija

Tiesu darbu vizualizācija 

 • Projekta norises laiks: 1.10.2010 - 30.04.2012
 • Projekta izmaksas: USD 17 633
 • Finansētājs: Foundation Open Society Institute
 • Kontaktpersonas: Agnese Frīdenberga

Pētījums “Recidīva rādītāji, to noteikšanas kārtība un piemērošana Valsts probācijas dienesta un Ieslodzījumu vietu pārvaldes darbā” 

 • Projekta norises laiks: 20.08.2010. - 20.12.2010.
 • Projekta izmaksas: 3388 LVL
 • Finansētājs: Valsts probācijas dienests
 • Kontaktpersonas: Andrejs Judins, Ilona Kronberga

www.gudrasgalvas.lv 

Projekts „Solīts makā” 

 • Projekta norises laiks: 01.08.2010. - 10.10.2010
 • Projekta izmaksas: 2173,92 EUR