Visi projekti

Latvijas dalības Eiropas Savienībā desmitgades izvērtējums 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2014. - 30.05.2014.
 • Projekta izmaksas: 8131 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Komisijas un Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības līdzekļi, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
 • Kontaktpersonas: Laura Leitlante

Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana: agrīnās prevencijas modeļi. Projekts 

 • Projekta norises laiks: 01.11.2013 - 31.10.2015
 • Projekta izmaksas: 77 284.99 LVL
 • Finansētājs: EEZ finanšu instrumenta 2009-2014 NVO projektu programma
 • Kontaktpersonas: Ilona Kronberga, Sanita Sīle

Integrācijas rīcībpolitika: Kurš ir ieguvējs? Indikatoru izstrāde un pielietojums debatēs par integrāciju 

 • Projekta norises laiks: 01.11.2013 - 01.04.2015
 • Projekta izmaksas: 5314.95 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Komisijas (vadošie partneri - Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), and the Migration Policy Group (MPG))
 • Kontaktpersonas: Indra Mangule, Dace Akule

Paplašināšanās un pilsoniskums: skatoties uz nākotni 

 • Projekta norises laiks: 01.08.2013. - 31.05.2015.
 • Projekta izmaksas: EUR 162 520 (no tiem EUR 2000,00 Valsts budžeta programmas „NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016” finansējums)
 • Finansētājs: Eiropas Savienības programma Eiropa pilsoņiem un Sabiedrības integrācijas fonda finansiāls atbalsts Valsts budžeta programmas „NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016” ietvaros (līg.Nr.2014.LV/LF/13/12)
 • Kontaktpersonas: Iveta Kažoka

PROVIDUS - valsts partneris politikas plānošanas un veidošanas procesā/2013 

 • Projekta norises laiks: 22.07.2013 - 31.12.2013
 • Projekta izmaksas: Programmas finansējums: 8932,42 LVL, PROVIDUS līdzfinansējums: 992,49

Semināri izglītības iestāžu vadītājiem par aktuāliem Eiropas Savienības jautājumiem (2013.gadā) 

 • Projekta norises laiks: 01.04.2013 - 01.05.2013
 • Projekta izmaksas: 4993,23 LVL
 • Finansētājs: Eiropas Komisijas un Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības līdzekļi
 • Kontaktpersonas: Reinis Āboltiņš

Starpkultūru un dažādības vadības mācību sistēmas izveide publiskā sektora darbiniekiem 

 • Projekta norises laiks: 26.02.2013 - 30.06.2013
 • Projekta izmaksas: 23 409.84 lati
 • Finansētājs: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds. Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem
 • Kontaktpersonas: Iveta Kažoka

Uzlabojot cietušo tiesību aizsardzību: pieeja juridiskai palīdzībai 

 • Projekta norises laiks: 15.02.2013. - 14.07.2014.
 • Projekta izmaksas: EUR 190 403,29; PROVIDUS budžeta daļa - EUR 30 875,93
 • Finansētājs: Projekts finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu Krimināltiesību programmas ietvaros
 • Kontaktpersonas: Agnese Frīdenberga, Sanita Sīle, Gatis Litvins

Vēstures mācīšana savstarpējai sapratnei  

 • Projekta norises laiks: 01.02.2013 - 30.07.2014
 • Projekta izmaksas: 11 365 USD
 • Finansētājs: Think Tank Fund (vadošais partneris Network of Education Policy Centers)
 • Kontaktpersonas: Linda Curika

Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai 

 • Projekta norises laiks: 07.01.2013 - 06.01.2015
 • Projekta izmaksas: EUR 433 317,10
 • Finansētājs: Projekts finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu Pamattiesību un Eiropas Savienības pilsonības programmas ietvaros; līdzfinansējums tiek nodrošināts Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "NVO līdzfinansējuma programma" ietvaros, ko administrē Sabiedrības integrācijas fonds
 • Kontaktpersonas: Ilona Kronberga, Sanita Sīle

PROVIDUS – valsts un nevalstisko organizāciju partneris interešu aizstāvībā 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2013 - 31.12.2013
 • Projekta izmaksas: 24,998.63 LVL
 • Finansētājs: 92.07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu
 • Kontaktpersonas: Linda Curika

Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 

 • Projekta norises laiks: 19.12.2012 - 30.06.2013
 • Projekta izmaksas: 112 189,48 Ls
 • Finansētājs: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo fonds. Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.
 • Kontaktpersonas: Laura Leitlante

Veidot Eiropas integrāciju, esot aktīviem mājās: organizētās pilsoniskās sabiedrības iespējas ietekmēt ES lēmumu pieņemšanu caur nacionālajām pozīcijām 

 • Projekta norises laiks: 1.11.2012 - 30.04.2014
 • Projekta izmaksas: 81 771 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Savienības programma „Eiropa pilsoņiem”, PROVIDUS, Institute of Public Affairs, EUROPEUM, Latvijas valsts budžeta finansētā programma "NVO līdzfinansējuma programma", ko administrē Sabiedrības integrācijas fonds
 • Kontaktpersonas: Laura Leitlante

Pētījuma ”Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā” veikšana (TM/2012/34/EK) 

 • Projekta norises laiks: 14.09.2012. - 01.03.2013.
 • Projekta izmaksas: 20 812,00 LVL
 • Finansētājs: Pētījumu līdzfinansē no Eiropas Komisijas īpašās programmas "Krimināltiesības" projekta Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1546 "Atjaunojošā taisnīguma aktuālās problēmas, risināšanas perspektīvas Eiropas Savienībā"
 • Kontaktpersonas: Ilona Kronberga

VoteMatch Europe 

 • Projekta norises laiks: 1.08.2012 - 31.07.2014
 • Projekta izmaksas: 10 000 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Savienības mūžiglītības programmas GRUNDTVIG apakšprogramma
 • Kontaktpersonas: Iveta Kažoka

Pētījuma ”Sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu reglamentējums Eiropas Savienībā” veikšana (TM 2012/13/EK) 

 • Projekta norises laiks: 16.04.2012 - 15.11.2012
 • Projekta izmaksas: 21 000,00 LVL
 • Finansētājs: Pētījumu līdzfinansē no Eiropas Komisijas īpašās programmas "Krimināltiesības" projekta Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1546 "Atjaunojošā taisnīguma aktuālās problēmas, risināšanas perspektīvas Eiropas Savienībā"
 • Kontaktpersonas: Ilona Kronberga

Imigrantu intereses pārstāvošos NVO kapacitātes stiprināšana 

 • Projekta norises laiks: 16.04.2012 - 30.06.2012
 • Projekta izmaksas: 14202,56 LVL
 • Finansētājs: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo fonds. Projekta finansēšanas avoti - Fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%
 • Kontaktpersonas: Laura Leitlante

Antikorupcijas politika: globālās tendences un Eiropas atbildes uz korupcijas izaicinājumiem (ANTICORRP) 

 • Projekta norises laiks: 01.03.2012. - 28.02.2017.
 • Projekta izmaksas: 10,464,408 EUR (kopējais budžets); 92,000 EUR (PROVIDUS budžeta daļa)
 • Finansētājs: Eiropas Komisijas 7.ietvara programma
 • Kontaktpersonas: Valts Kalniņš, Iveta Kažoka

„Rīga – atveries!” 

 • Projekta norises laiks: 01.03.2012. - 01.05.2012
 • Projekta izmaksas: 1000 LVL
 • Finansētājs: Rīgas dome
 • Kontaktpersonas: Linda Jākobsone

Pašreizējā situācija starptautiskajos/divpusējos tirdzniecības režīmos ar oficiālās palīdzības saņēmējvalstīm un pilsoniskās sabiedrības un privātā sektora loma attīstības sadarbībā jaunajās ES dalībvalstīs 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2012. - 01.06.2013.
 • Projekta izmaksas: 65546,14 EUR
 • Finansētājs: EuropeAid/129494/C/ACT/Multi, Budget Heading: 21.03.01; Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas līdzfinansējums, līg.Nr.ĀM/2012/2
 • Kontaktpersonas: Linda Curika