Vairāk projekti

Koplemjot Eiropu: pilsoniskās tehnoloģijas labai pārvaldībai un aktīviem pilsoņiem (CODE Europe) 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2021 - 31.12.2023
 • Projekta izmaksas: 52 000 (PROVIDUS kā partnerim)
 • Finansētājs: EEZ un Norvēģijas granti reģionālajai sadarbībai
 • Kontaktpersonas: Iveta Kažoka, Sintija Tarasova
Pabeigtie projekti

Sagatavošanās darbi Eiropas Nākotnes konferencei 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2021 - 31.12.2021
 • Projekta izmaksas: 17817 EUR (Providus finansējuma daļa)
 • Finansētājs: Eiropas Parlaments
 • Kontaktpersonas: Iveta Kažoka, Sintija Tarasova

Uzticami dati par sabiedrības attieksmi par demokrātiju un cilvēktiesībām 

 • Projekta norises laiks: 01.08.2020 - 28.02.2021
 • Projekta izmaksas: 3500 USD
 • Finansētājs: ASV Vēstniecība Rīgā
 • Kontaktpersonas: Agnese Lāce

Iesaistošas pašvaldības: veicinot labākās iedzīvotāju iesaistes prakses (Engaging municipalities: promoting best practices of civic involvement in decision-making)  

Jēgpilna atgriezeniskā saikne Latvijas tiesām II (Meaningful feedback for courts II) 

 • Projekta norises laiks: 01.02.2020 - 31.12.2020
 • Projekta izmaksas: 3557 USD
 • Finansētājs: ASV vēstniecība Latvijā
 • Kontaktpersonas: Agnese Frīdenberga, Iveta Kažoka

New Executives Fund 

 • Projekta norises laiks: 01.08.2019 - 01.08.2021
 • Projekta izmaksas: 25000 USD
 • Finansētājs: Open Society Institute
 • Kontaktpersonas: Iveta Kažoka

Iesaistošas pašvaldības: sabiedrības līdzdalības labākās prakses meklējot (Engaging municipalities: introducing best practices of civic involvement in decision-making) 

Tematiskās apmācības NVO līderiem (Thematical workshops for NGO leaders) 

Līdzdalība valsts politikas veidošanas un uzraudzības procesos 2019 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2019 - 31.10.2019
 • Projekta izmaksas: 16 997,42 EUR
 • Finansētājs: Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem
 • Kontaktpersonas: Iveta Kažoka, Agnese Frīdenberga, Agnese Lāce

Gatavojoties EP vēlēšanām (Preparing for the EP election Takeoff) 

Sabiedrības integrācija darba vietā 

 • Projekta norises laiks: 01.03.2018 - 12.11.2018
 • Projekta izmaksas: 6970,00 EUR
 • Finansētājs: Rīgas dome
 • Kontaktpersonas: Agnese Lāce

Migrācijas vizualizācija 

 • Projekta norises laiks: 01.11.2017 - 01.05.2018.
 • Projekta izmaksas: 6074 EUR
 • Finansētājs: Britu Padome, ASV vēstniecība Rīgā
 • Kontaktpersonas: Rasmuss Filips Geks

RACCOMBAT: Rasisma un ksenofobijas novēršana un apkarošana, attīstot citu valstu pilsoņu sociālās prasmes 

 • Projekta norises laiks: 01.10.2017 - 01.08.2019.
 • Projekta izmaksas: EUR 34 665,86
 • Finansētājs: Eiropas Savienības programma „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (2014-2020)
 • Kontaktpersonas: Agnese Lāce

Ceļā uz savienību pilsoņiem - 2CU 

Izprast un diskutēt eiroskepsi 

 • Projekta norises laiks: 01.08.2017 - 30.03.2018
 • Projekta izmaksas: 12 500 EUR
 • Finansētājs: Programma „Eiropa pilsoņiem”, 2. atbalsta darbība – Demokrātiskā iesaistīšanās un pilsoniskā līdzdalība
 • Kontaktpersonas: Iveta Kažoka

Strukturālais atbalsts Eiropas politikas pētniecības organizācijām (domnīcām) un pilsoniskās sabiedrības organizācijām Eiropas līmenī/2017 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2017 - 31.12.2017
 • Projekta izmaksas: 166 290, 54 EUR
 • Finansētājs: Programma "Eiropa pilsoņiem"
 • Kontaktpersonas: Krista Baumane, Iveta Kažoka

Diskusiju cikls Cēsīs, Saldū un Madonā 

 • Projekta norises laiks: 01.06.2015 - 31.10.2015
 • Projekta izmaksas: 3080.00 EUR
 • Finansētājs: Borisa un Ināras Teterevu fonds
 • Kontaktpersonas: Laura Leitlante

PROVIDUS - valsts partneris politikas plānošanas un veidošanas procesā/2013 

 • Projekta norises laiks: 22.07.2013 - 31.12.2013
 • Projekta izmaksas: Programmas finansējums: 8932,42 LVL, PROVIDUS līdzfinansējums: 992,49

Informēta sabiedrības līdzdalība vides aizsardzībā un ilgtspējīgā attīstībā 

 • Projekta norises laiks: 01.11.2007. - 30.04.2009.
 • Projekta izmaksas: 67397,02 EUR
 • Finansētājs: Sabiedrības integrācijas fonds
 • Kontaktpersonas: Linda Curika