Uzlabojot juvenālās justīcijas sistēmas Eiropā: apmācības speciālistiem 

 • Projekta norises laiks: 02.03.2015. - 27.02.2017.
 • Projekta izmaksas: EUR 11 916,96
 • Finansētājs: Projekts finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu Pamattiesību un Eiropas Savienības pilsonības programmas ietvaros
 • Kontaktpersonas: Ilona Kronberga, Sanita Sīle

Samazinot ieslodzīto skaitu: attīstītākās justīcijas metodes Eiropā 

 • Projekta norises laiks: 1.06.2014 - 31.05.2016
 • Projekta izmaksas: EUR 23 824,95
 • Finansētājs: Eiropas Savienības Krimināltiesību programma
 • Kontaktpersonas: Ilona Kronberga, Sanita Sīle

Sagatavošanās sanāksmei projektā „Atjaunojošā justīcija: mainot bērnu tiesību aizsardzības filozofiju”  

Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana: agrīnās prevencijas modeļi. Projekts 

 • Projekta norises laiks: 01.11.2013 - 31.10.2015
 • Projekta izmaksas: 77 284.99 LVL
 • Finansētājs: EEZ finanšu instrumenta 2009-2014 NVO projektu programma
 • Kontaktpersonas: Ilona Kronberga, Sanita Sīle

Uzlabojot cietušo tiesību aizsardzību: pieeja juridiskai palīdzībai 

 • Projekta norises laiks: 15.02.2013. - 14.07.2014.
 • Projekta izmaksas: EUR 190 403,29; PROVIDUS budžeta daļa - EUR 30 875,93
 • Finansētājs: Projekts finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu Krimināltiesību programmas ietvaros
 • Kontaktpersonas: Agnese Frīdenberga, Sanita Sīle, Gatis Litvins

Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai 

 • Projekta norises laiks: 07.01.2013 - 06.01.2015
 • Projekta izmaksas: EUR 433 317,10
 • Finansētājs: Projekts finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu Pamattiesību un Eiropas Savienības pilsonības programmas ietvaros; līdzfinansējums tiek nodrošināts Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "NVO līdzfinansējuma programma" ietvaros, ko administrē Sabiedrības integrācijas fonds
 • Kontaktpersonas: Ilona Kronberga, Sanita Sīle

Pētījuma ”Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā” veikšana (TM/2012/34/EK) 

 • Projekta norises laiks: 14.09.2012. - 01.03.2013.
 • Projekta izmaksas: 20 812,00 LVL
 • Finansētājs: Pētījumu līdzfinansē no Eiropas Komisijas īpašās programmas "Krimināltiesības" projekta Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1546 "Atjaunojošā taisnīguma aktuālās problēmas, risināšanas perspektīvas Eiropas Savienībā"
 • Kontaktpersonas: Ilona Kronberga

Pētījuma ”Sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu reglamentējums Eiropas Savienībā” veikšana (TM 2012/13/EK) 

 • Projekta norises laiks: 16.04.2012 - 15.11.2012
 • Projekta izmaksas: 21 000,00 LVL
 • Finansētājs: Pētījumu līdzfinansē no Eiropas Komisijas īpašās programmas "Krimināltiesības" projekta Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1546 "Atjaunojošā taisnīguma aktuālās problēmas, risināšanas perspektīvas Eiropas Savienībā"
 • Kontaktpersonas: Ilona Kronberga

Atbalsta sistēma noziegumos cietušajiem - Latvijā un citur 

 • Projekta norises laiks: 01.06.2011 - 31.05.2013
 • Projekta izmaksas: 192 685 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Komisija
 • Kontaktpersonas: Ilona Kronberga

Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2011 - 30.06.2012
 • Projekta izmaksas: 84 675,82 LVL
 • Finansētājs: Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 • Kontaktpersonas: Ilona Kronberga, Sanita Sīle

Tiesu darbu vizualizācija 

 • Projekta norises laiks: 1.10.2010 - 30.04.2012
 • Projekta izmaksas: USD 17 633
 • Finansētājs: Foundation Open Society Institute
 • Kontaktpersonas: Agnese Frīdenberga

Pētījums “Recidīva rādītāji, to noteikšanas kārtība un piemērošana Valsts probācijas dienesta un Ieslodzījumu vietu pārvaldes darbā” 

 • Projekta norises laiks: 20.08.2010. - 20.12.2010.
 • Projekta izmaksas: 3388 LVL
 • Finansētājs: Valsts probācijas dienests
 • Kontaktpersonas: Andrejs Judins, Ilona Kronberga

Seminārs ”Juvenālās justīcijas sistēmas Eiropā –reformas attīstība un labākā pieredze” 

 • Projekta norises laiks: 22.07.2010 - 23.05.2010
 • Kontaktpersonas: Ilona Kronberga

Ceļu policijas lēmumu kvalitātes monitorings 

 • Projekta norises laiks: 02.03.2009. - 01.12.2010.
 • Projekta izmaksas: 15 956,48 EUR
 • Finansētājs: Sorosa fonds-Latvija
 • Kontaktpersonas: Gatis Litvins

Apcietinājums Latvijas krimināltiesībās 

 • Projekta norises laiks: 03.01.2008 - 15.12.2010
 • Projekta izmaksas: 10 223 EUR
 • Finansētājs: Sorosa fonds-Latvija
 • Kontaktpersonas: Andrejs Judins

Atjaunojošs taisnīgums un nepilngadīgo noziedzība: Baltijas valstis Eiropas dimensijā 

 • Projekta norises laiks: 15.12.2007 - 28.02.2010
 • Projekta izmaksas: 94 559,11 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Komisija, Sabiedrības Integrācijas fonds
 • Kontaktpersonas: Ilona Kronberga

Sabiedrības un policijas sadarbība un policijas darba vērtēšanas kritēriji Latvijā 

 • Projekta norises laiks: 01.12.2005 - 01.12.2007
 • Projekta izmaksas: šobrīd USD 1586,00 un EUR 8800
 • Finansētājs: PROVIDUS pašfinansējums (USD 1586,00), Eiropas Komisijas Izglītības un Kultūras Ģenerāldirektorāta Leonardo da Vinci programma (EUR 8800,00)
 • Kontaktpersonas: Ilze Dzenovska, Inese Avota

Tiesībsargājošo institūciju speciālistu sagatavošana darbam ar narkotiku lietotājiem, izmantojot multimediju apmācības metodi 

 • Projekta norises laiks: 01.05.2005 - 01.05.2007
 • Projekta izmaksas: LVL 44 220,51
 • Finansētājs: Sabiedrības integrācijas fonds (LVL 43 247,66), PROVIDUS pašfinansējums (LVL 972,85)

Alternatīvas pirmstiesas apcietinājumam 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2003 - 01.10.2007
 • Projekta izmaksas: USD154 699,30
 • Finansētājs: Open Society Justice Initiative (USD 120 135,82), Lielbritānijas vēstniecība Latvijā un Lielbritānijas Starptautiskās attīstības aģentūra (USD 13 403,48), Social Initiative, Zviedrija (USD 21 160)
 • Kontaktpersonas: Inese Avota