Mobilo pilsoņu līdzdalības veicināšana 

 • Projekta norises laiks: 01.11.2015 - 31.12.2016
 • Projekta izmaksas: 96,516.62 EUR
 • Finansētājs: Finansētājs: Eiropas Komisija
 • Kontaktpersonas: Marija Golubeva

Starptautiskās aizsardzības saņēmēju integrācijas izvērtēšana un uzlabošana 

 • Projekta norises laiks: 01.10.2015. - 30.09.2021.
 • Projekta izmaksas: 246 879, 07 EUR
 • Finansētājs: Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (AMIF)
 • Kontaktpersonas: Agnese Lāce, Andris Šuvajevs

Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3 

 • Projekta norises laiks: 28.11.2014 - 30.06.2015
 • Projekta izmaksas: EUR 169 939,12 tai skaitā Fonda finansējums EUR 127 454,34 un Valsts budžeta finansējums EUR 42 484,78
 • Finansētājs: Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta 75% apmērā no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% apmērā no valsts budžeta līdzekļiem
 • Kontaktpersonas: Ilze Ārnesta

Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 2 

 • Projekta norises laiks: 09.01.2014 - 30.06.2014
 • Projekta izmaksas: ir LVL 119 780,74 tai skaitā Fonda finansējums LVL 89 835,55 un Valsts budžeta finansējums LVL 29 945,19
 • Finansētājs: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds (vadošais partneris: Patvērums „Drošā māja”)
 • Kontaktpersonas: Laura Leitlante

Integrācijas rīcībpolitika: Kurš ir ieguvējs? Indikatoru izstrāde un pielietojums debatēs par integrāciju 

 • Projekta norises laiks: 01.11.2013 - 01.04.2015
 • Projekta izmaksas: 5314.95 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Komisijas (vadošie partneri - Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), and the Migration Policy Group (MPG))
 • Kontaktpersonas: Indra Mangule, Dace Akule

Vēstures mācīšana savstarpējai sapratnei  

 • Projekta norises laiks: 01.02.2013 - 30.07.2014
 • Projekta izmaksas: 11 365 USD
 • Finansētājs: Think Tank Fund (vadošais partneris Network of Education Policy Centers)
 • Kontaktpersonas: Linda Curika

Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 

 • Projekta norises laiks: 19.12.2012 - 30.06.2013
 • Projekta izmaksas: 112 189,48 Ls
 • Finansētājs: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo fonds. Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.
 • Kontaktpersonas: Laura Leitlante

Veidot Eiropas integrāciju, esot aktīviem mājās: organizētās pilsoniskās sabiedrības iespējas ietekmēt ES lēmumu pieņemšanu caur nacionālajām pozīcijām 

 • Projekta norises laiks: 1.11.2012 - 30.04.2014
 • Projekta izmaksas: 81 771 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Savienības programma „Eiropa pilsoņiem”, PROVIDUS, Institute of Public Affairs, EUROPEUM, Latvijas valsts budžeta finansētā programma "NVO līdzfinansējuma programma", ko administrē Sabiedrības integrācijas fonds
 • Kontaktpersonas: Laura Leitlante

Imigrantu intereses pārstāvošos NVO kapacitātes stiprināšana 

 • Projekta norises laiks: 16.04.2012 - 30.06.2012
 • Projekta izmaksas: 14202,56 LVL
 • Finansētājs: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo fonds. Projekta finansēšanas avoti - Fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%
 • Kontaktpersonas: Laura Leitlante

Pilsoņu debates par integrāciju 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2012 - 01.09.2012
 • Projekta izmaksas: 15387 LVL
 • Finansētājs: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Atvērtās sabiedrības fondu Vietējo pašpārvalžu un valsts pārvaldes reformu programma, Skrivanek Baltic, Draugiem.lv, Inbox.lv, Islande Hotel,PROVIDUS
 • Kontaktpersonas: Laura Leitlante

E-demokrātijas semināri 

 • Projekta norises laiks: 01.02.2011 - 30.08.2011
 • Projekta izmaksas: 6 355 USD
 • Finansētājs: Network of Education Policy Centers
 • Kontaktpersonas: Linda Curika

Imigrantu politiskās līdzdalības iespējas Latvijā, Igaunijā un Polijā 

 • Projekta norises laiks: 20.12.2010. - 31.10.2011.
 • Projekta izmaksas: 31,200 USD
 • Finansētājs: Policy Association for an Open Society (PASOS), Local Government and Public Service Reform Initiative

Imigrantu integrācijas politikas indeksa tulkošana un izdošana latviešu valodā 

 • Projekta norises laiks: 02.12.2010. - 02.06.2011.
 • Projekta izmaksas: 1738 EUR
 • Finansētājs: Sorosa fonds – Latvija

Skolotāji apgūst starpkultūru prasmes 

 • Projekta norises laiks: 01.02.2010. - 30.06.2010.
 • Projekta izmaksas: 6136,97 LVL
 • Finansētājs: Tieslietu ministrija
 • Kontaktpersonas: Marija Golubeva

Imigrantu integrācijas politikas indekss (Outcomes for Policy Change - Migrant Integration Policy Index)  

 • Projekta norises laiks: 01.01.2010. - 01.06.2011.
 • Projekta izmaksas: 895,000 EUR (kopā visām valstīm)
 • Finansētājs: Eiropas Komisija, Britu Padome, Migration Policy Group, nacionālie partneri

Izgaismojot neredzamo: Latvijas mazākumtautību vērtības, pilsoniskās orientācijas un valsts nākotnes vīzijas 

 • Projekta norises laiks: 1.10.2009 - 30.06.2010
 • Projekta izmaksas: 18 603,83 EUR
 • Finansētājs: EEZ finanšu intruments, SIF, PROVIDUS

Konference „Integrācijas politikas neskaidrā nākotne Centrālajā un Austrumeiropā” 

 • Projekta norises laiks: 01.09.2009. - 30.11.2009.
 • Finansētājs: Open Society Institute Think Tank Fund, Kanādas valdība, Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta ietvaros un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību, Network of Education Policy Centers, Nīderlandes vēstniecība
 • Kontaktpersonas: Marija Golubeva

Dažādības integrācija publiskajā telpā un darba vietā  

 • Projekta norises laiks: 01.02.2008. - 31.08.2008.
 • Projekta izmaksas: 42960,58 EUR
 • Finansētājs: Sabiedrības integrācijas fonds
 • Kontaktpersonas: Linda Curika

Dalīta izglītība, dalīti pilsoņi? 

 • Projekta norises laiks: 01.11.2007 - 01.11.2008
 • Projekta izmaksas: 10620 USD
 • Finansētājs: Network of Education Policy Centers
 • Kontaktpersonas: Linda Curika

Mācamies uzņemt: imigrantu integrācija Latvijā un Polijā (Learning to welcome: The integration of immigrant citizens in Latvia and Poland) 

 • Projekta norises laiks: 01.10.2007 - 01.06.2008
 • Projekta izmaksas: 54 287 Eiro
 • Finansētājs: Eiropas Komisija, Sabiedrības integrācijas fonds, Sorosa fonds-Latvija, PROVIDUS, Institute of Public Affairs, Migration Policy Group