Neatkarīgu ekspertu viedoklis enerģētikas jautājumos 

  • Projekta norises laiks: 01.10.2011. - 10.12.2012.
  • Projekta izmaksas: 2315 EUR
  • Finansētājs: Sorosa fonds – Latvija
  • Kontaktpersonas: Reinis Āboltiņš

Vides politikas pamatnostādņu 2009.-2015. gadam projekta sabiedriskā apspriede tiešsaistē 

  • Projekta norises laiks: 30.05.2008. - 30.11.2008.
  • Projekta izmaksas: 7178 LVL
  • Finansētājs: Latvijas vides aizsardzības fonds
  • Kontaktpersonas: Dita Arāja