Iesaistošas pašvaldības III: veicinot labākās iedzīvotāju iesaistes prakses Rīgā (Engaging municipalities Part 3: Engaging Riga) 

Interešu aizstāvība demokrātijas un pārvaldes kvalitātes spēcināšanai  

 • Projekta norises laiks: 01.01.2021 - 20.11.2021
 • Projekta izmaksas: 29843.28
 • Finansētājs: Sabiedrības integrācijas fonds
 • Kontaktpersonas: Iveta Kažoka

Ilgtermiņa risinājumi sekmīgākām konsultācijām ar sabiedrību 

Interešu aizstāvība pilsoniskās sabiedrības, demokrātijas un labas pārvaldības stiprināšanai 

Meaningful feedback for courts 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2019 - 01.04.2019
 • Projekta izmaksas: 2396 EUR
 • Finansētājs: ASV vēstniecības Rīgā Mazo grantu programma
 • Kontaktpersonas: Agnese Frīdenberga, Iveta Kažoka

Meisterklases par jaunām pilsoniskās līdzdalības formām 

Līdzdalība valsts politikas veidošanas un uzraudzības procesos 2017 

 • Projekta norises laiks: 1.01.2017. - 31.10.2017.
 • Projekta izmaksas: 7373,54 EUR
 • Finansētājs: Sabiedrības integrācijas fonds, Latvijas valsts budžeta finansēta programma "NVO fonds"
 • Kontaktpersonas: Laura Leitlante

Līdzdalība valsts politikas veidošanas un uzraudzības procesos 

 • Projekta norises laiks: 01.06.2016 - 31.10.2016
 • Projekta izmaksas: 5904,69 EUR
 • Finansētājs: Sabiedrības integrācijas fonds
 • Kontaktpersonas: Agnese Frīdenberga

Vaimanu koris par zināšanās balstītas politikas trūkumu Latvijā 

 • Projekta norises laiks: 01.03.2016. - 31.10.2016.
 • Projekta izmaksas: 4405,00 EUR
 • Finansētājs: Nodibinājums “Borisa un Ināras Teterevu fonds”
 • Kontaktpersonas: Agnese Frīdenberga

Mobilo pilsoņu līdzdalības veicināšana 

 • Projekta norises laiks: 01.11.2015 - 31.12.2016
 • Projekta izmaksas: 96,516.62 EUR
 • Finansētājs: Finansētājs: Eiropas Komisija
 • Kontaktpersonas: Marija Golubeva

Valsts sagrābšanas pazīmju analīze: Latvijas gadījums 

 • Projekta norises laiks: 01.07.2015. - 01.07.2017.
 • Projekta izmaksas: 120 000 USD
 • Finansētājs: Open Society Foundations Think Tank Fund, līdzfinansējums no Delnas un PROVIDUS
 • Kontaktpersonas: Valts Kalniņš

Strukturālais atbalsts Eiropas politikas pētniecības organizācijām (domnīcām) un pilsoniskās sabiedrības organizācijām Eiropas līmenī/2015. gads 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2015 - 31.12.2015
 • Projekta izmaksas: 166 406.00 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Savienības programma „Eiropa pilsoņiem”
 • Kontaktpersonas: Laura Leitlante

PROVIDUS – valsts partneris politikas plānošanas un veidošanas procesā/2015 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2015 - 31.12.2015
 • Projekta izmaksas: 26 269.20 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts
 • Kontaktpersonas: Laura Leitlante

Strukturālais atbalsts Eiropas politikas pētniecības organizācijām (domnīcām) un pilsoniskās sabiedrības organizācijām Eiropas līmenī/2014.gads 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2014 - 31.12.2014
 • Projekta izmaksas: 166 406.00 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Savienības programma „Eiropa pilsoņiem”
 • Kontaktpersonas: Laura Leitlante

PROVIDUS – valsts partneris politikas plānošanas un veidošanas procesā/2014 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2014 - 31.12.2014
 • Projekta izmaksas: 26 271,90 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts
 • Kontaktpersonas: Laura Leitlante

Jaunais Eiropas līgums 

 • Projekta norises laiks: 1.01.2014 - 1.06.2014
 • Projekta izmaksas: 4993,23 EUR
 • Finansētājs: Dažādi finansētāji (Vadošais partneris – Karaļa Boduēna fonds)
 • Kontaktpersonas: Laura Leitlante, Linda Curika

Latvijas dalības Eiropas Savienībā desmitgades izvērtējums 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2014. - 30.05.2014.
 • Projekta izmaksas: 8131 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Komisijas un Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības līdzekļi, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
 • Kontaktpersonas: Laura Leitlante

Paplašināšanās un pilsoniskums: skatoties uz nākotni 

 • Projekta norises laiks: 01.08.2013. - 31.05.2015.
 • Projekta izmaksas: EUR 162 520 (no tiem EUR 2000,00 Valsts budžeta programmas „NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016” finansējums)
 • Finansētājs: Eiropas Savienības programma Eiropa pilsoņiem un Sabiedrības integrācijas fonda finansiāls atbalsts Valsts budžeta programmas „NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016” ietvaros (līg.Nr.2014.LV/LF/13/12)
 • Kontaktpersonas: Iveta Kažoka

Semināri izglītības iestāžu vadītājiem par aktuāliem Eiropas Savienības jautājumiem (2013.gadā) 

 • Projekta norises laiks: 01.04.2013 - 01.05.2013
 • Projekta izmaksas: 4993,23 LVL
 • Finansētājs: Eiropas Komisijas un Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības līdzekļi
 • Kontaktpersonas: Reinis Āboltiņš

Starpkultūru un dažādības vadības mācību sistēmas izveide publiskā sektora darbiniekiem 

 • Projekta norises laiks: 26.02.2013 - 30.06.2013
 • Projekta izmaksas: 23 409.84 lati
 • Finansētājs: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds. Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem
 • Kontaktpersonas: Iveta Kažoka