PROVIDUS misija ir gudra, zināšanās balstīta politika. Providus darba iedvesmas avots ir atvērtās sabiedrības vērtības.

Īstenojot šo misiju, PROVIDUS palīdz Latvijas politikā pieņemt labākus lēmumus, kalpo par sanitāru sliktiem lēmumiem un veicina sabiedrības līdzdalību dažādās formās. Īpašu uzmanību 2017.-2021. gadā PROVIDUS pievērsīs migrācijas jautājumiempolitisko partiju un pārvaldes stiprināšanaicīņai pret korupciju, kā arī populisma draudiem, kas met ēnu pār atvērtās sabiedrības uzplaukumu.

 

PROVIDUS galvenās darba metodes ir pētniecība, rīcībpolitikas un tiesību aktu analīze, rekomendāciju un atzinumu sniegšana, politikas īstenošanas novērošana (monitorings), politikas priekšlikumu izstrāde, kā arī diskusiju un izglītojošu pasākumu rīkošana.

 

Plašāka saturiskā informācija par PROVIDUS darbu pieejama 2019.gada pārskatā, 2018.gada pārskatā, 2017.gada pārskatā, 2016.gada pārskatā, 2015.gada pārskatā, 2014.gada pārskatā un 2013.gada pārskatā.

Plašāka informācija par PROVIDUS finansēm ir pieejama Uzņēmumu reģistrā iesniegtajā 2019.gada pārskatā, 2018.gada pārskatā, 2017.gada pārskatā.

 

Pamatinformācija

 

PROVIDUS ir nevalstiska, bezpartejiska un bezpeļņas organizācija, juridiski – biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, kas dibināta 2002.gadā un kopš 2006.gada bauda sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

 

PROVIDUS komandā ir 7 pastāvīgie darbinieki, kā arī 5 asociētie pētnieki. Mums palīdz arī brīvprātīgie.

 

PROVIDUS darbu vērtē un iedvesmo 24 biedri, tai skaitā PROVIDUS pirmā direktore Vita Tērauda, kuras vadībā organizācija izveidojās par spēcīgu, ilgtspējīgu dalībnieku Latvijas politikas veidošanā, kā arī uzticamu partneri reģiona un starptautiskā līmenī. 2013.gada publikācijā „2013 Global Go To think tank Index report” PROVIDUS ierindots starp vadošajām domnīcām Centrālajā un Austrumeiropā.

 

Mūs atbalsta arī PROVIDUS Padome četru cilvēku sastāvā.

 

PROVIDUS ir šādi biedru uzņemšanas pamatnoteikumi: 

Par PROVIDUS biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas ir ieinteresēta PROVIDUS sekmīgā darbībā un noteikto mērķu sasniegšanā. Lai kļūtu par PROVIDUS biedru, personai jāiesniedz pieteikums padomei. Padome var lūgt biedram papildus informāciju par sevi, kā arī aizpildīt pieteikuma anketu. Padomei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Padomes noraidošo lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par PROVIDUS biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa notecēšanas, skaitot no biedru sapulces lēmuma pieņemšanas dienas. 

 

Principi

 

PROVIDUS cenšas savā darbā īstenot tos pašus principus, par kuriem iestājas politikas veidošanā. Mēs nodrošinām caurspīdīgu informāciju par mūsu darbību un finansējuma avotiem, un mēs nepieņemam anonīmus ziedojumus. Mums ir savs interešu konflikta novēršanas un profesionālās izturēšanās kodekss, kas ietver gan politiskās neitralitātes, gan dāvanu pieņemšanas, gan pētniecības ētikas normas. 

 

Finanses

Providus ienākumi 2020.gadā bija 247947 eiro, izdevumi - 246583 eiro.


Providus svarīgākais ienākumu avots ir projekti veido aptuveni 70% no visiem ienākumiem. Lielāko projektu finansētāji bija Eiropas eiro), Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība Latvijā (52 000 eiro), fonds (39352 eiro), Aktīvo iedzīvotāju
fonds (31499 eiro).

68 711 eiro Providus nopelnīja veicot pētījumus, organizējot un moderējot pasākumus, sniedzot konsultācijas, organizējot un vadot apmācības. Kopā Providus 2020.gada bija 20 klienti. No tiem lielākie: nodibinājums IT Izglītības fonds (pētījumam par sievietēm IT sektorā), Latvijas Pilsoniskā alianse (pētījums par NVO klasifikāciju), organizācija "The Democratic Society Group AISBL" (diskusiju moderēšana par cīņu pret vēzi Eiropas Savienībā), Migration Policy Group (migrantu integrācijas datu savākšana), Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija (izpēte par sociāli atbildīgu iepirkumu), Kultūras ministrija (pētījums par kultūras pieejamību Latvijā).

 

Kontakti

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS

Alberta iela 13, 6. stāvs (ieeja no Strēlnieku ielas)
Rīga LV-1010

Tālr.: +371 6 703 9252
E-pasts: info@providus.lv

 

Rekvizīti

Juridiskā adrese: Alberta iela 13, Rīga LV 1010

Reģ.nr. 40003613479
Swedbank, S.W.I.F.T HABA LV22
konta Nr. LV54HABA0551013220436