Iveta Kažoka

Iveta

PROVIDUS direktore un vadošā pētniece, kas specializējas labas pārvaldības un sabiedrības līdzdalības jautājumos kā Latvijas, tā Eiropas Savienības līmenī. Viņas zināšanas regulāri izmanto Saeimas komisijas un Ministru kabineta sistēmas darba grupas, strādājot ar jautājumiem, kas skar, piemēram, politisko partiju regulēšanu vai jēgpilnu sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā.


Papildus pētījumiem un analītiskiem rakstiem, Iveta ir organizējusi un vadījusi diskusijas (tai skaitā ar netradicionāliem formātiem un par sabiedrībā jūtīgiem jautājumiem), kā arī palīdzējusi veidot interaktīvus vēlētāju izglītošanas rīkus (piemēram, gudrasgalvas.lv un Partiju šķirotavas anketas). Viņa arī ir Latvijā plaši atpazīta sabiedrisko notikumu komentētāja.


Ivetai ir Latvijas Universitātes maģistra grāds tiesību zinātnēs, kā arī papildus starpuniversitāšu diploms Eiropas Savienības tiesībās. Viņa pati ir bijusi vieslektore augstskolās, lasot kursus par publiskajām tiesībām, publiskās pārvaldes tiesībām un tiesību filozofiju. Pirms darba uzsākšanas PROVIDUS 2005.gadā, Iveta strādāja Tieslietu ministrijā.

Article project

Kapacitātes celšana Sabiedriskās politikas centram PROVIDUS 

Autors:Providus

Projekta mērķis: nodrošināt PROVIDUS finanšu ilgtspēju, sniedzot PROVIDUS plašākas iespējas piesaistīt ar projektiem nesaistītu finansējumu, it sevišķi jaunus konsultāciju līgumus. Lasi

Article project

Interešu aizstāvība demokrātijas un pārvaldes kvalitātes spēcināšanai  

Autors:Providus

PROVIDUS interešu aizstāvības galvenās aktivitātes 2021.gadā Lasi

Article project

Koplemjot Eiropu: pilsoniskās tehnoloģijas labai pārvaldībai un aktīviem pilsoņiem (CODE Europe) 

Autors:Providus

Co-Deciding Europe: Civic Tech for Good Governance and Active Citizenship! (CODE Europe) Lasi

Article project

Sagatavošanās darbi Eiropas Nākotnes konferencei 

Autors:Providus

Kopprojekts starp Latvijas Pilsonisko Aliansi (vadošā organizācija) un PROVIDUS Lasi

Article project

Ilgtermiņa risinājumi sekmīgākām konsultācijām ar sabiedrību 

Autors:Providus

Aktīvo iedzīvotāju fonda projekts Lasi

Article project

Jēgpilna atgriezeniskā saikne Latvijas tiesām II (Meaningful feedback for courts II) 

Autors:Providus

Turpinājums 2019.gadā organizētajam projektam par tiesu darba novērtēšanu. Lasi

Article project

New Executives Fund 

Autors:Providus

Administratīvs grants tam, lai Providus varētu izveidot sadarbības tīklus ar citu valstu organizācijām, kuras strādā ar sociālās politikas un tieslietu jautājumiem, kā arī popularizēt organizāciju ārzemēs. Lasi

Article project

Līdzdalība valsts politikas veidošanas un uzraudzības procesos 2019 

Autors:Providus

Par projektu "Līdzdalība valsts politikas veidošanas un uzraudzības procesos 2019". Lasi

Article project

Meaningful feedback for courts 

Autors:Providus

Domnīca PROVIDUS īsteno Amerikas Vēstniecības atbalstītu projektu. Lasi

Article project

Tematiskās apmācības NVO līderiem (Thematical workshops for NGO leaders) 

Autors:Providus

Projekta mērķis: Providus sadarbībā ar Latvijas Pilsoniskā Aliansi izveidos ambiciozu apmācību programmu NVO sektora līderiem, kas ļaus viņiem pilnveidot sava darba efektivitāti un profesionalitāti. Lasi

Article project

Iesaistošas pašvaldības: sabiedrības līdzdalības labākās prakses meklējot (Engaging municipalities: introducing best practices of civic involvement in decision-making) 

Autors:Providus

Projekta mērķis: Projekts palīdzēs izplatīt pilsoniskās līdzdalības labos piemērus. Tā primārā mērķauditorija: Latvijas pašvaldību deputāti un pilsoniskie aktīvisti. Projekts arī ļaus Latvijas pašvaldībām uzsākt sabiedrības līdzlemtu budžetēšanu. Lasi

Article project

Gatavojoties EP vēlēšanām (Preparing for the EP election Takeoff) 

Autors:Providus

Projekta pamatmērķis: nodrošināt, ka EP vēlēšanu kampaņas dalībnieki iegūst padziļinātas zināšanas par Eiropas Savienību, kā arī ka Latvijas partiju piedāvājums EP vēlēšanām šķiet nozīmīgs Latvijas vēlētājiem, tai skaitā tādām vēlētāju grupām, kuras parasti EP vēlēšanās nepiedalās. Lasi

Article project

Meisterklases par jaunām pilsoniskās līdzdalības formām 

Autors:Providus

Projekts "Meisterklases par jaunām pilsoniskās līdzdalības formām" veicinās Baltijas valstu nevalstisko organizāciju zināšanu apmaiņu un kapacitātes celšanu pilsoniskās līdzdalības jautājumos. Projektā pievērsīsimies divām inovatīvām jomām, kurās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu pieredzes apmaiņa varētu būt visnozīmīgākā: 1) līdzdalības budžets pašvaldības līmenī; 2) visefektīvākie veidi Facebook reklāmas izmantošanā, lai sasniegtu lielas auditorijas, tajā skaitā marginalizētas grupas.
Lasi

Article project

Ceļā uz savienību pilsoņiem - 2CU 

Autors:Providus

Pēdējos gados demokrātija Eiropā piedzīvo krīzi. Lai gan dažādu labējo partiju līderi piedāvā cilvēkiem “atgūt kontroli pār savu valsti”, veiktās aptaujas liecina, ka ES pilsoņi viennozīmīgi atbalsta eiro un vēlas redzēt efektīvāku Eiropas Savienību, kas ir spējīga veiksmīgi risināt ar migrāciju, drošību un publiskajām investīcijām saistītos jautājumus. Lasi

Article project

Strukturālais atbalsts Eiropas politikas pētniecības organizācijām (domnīcām) un pilsoniskās sabiedrības organizācijām Eiropas līmenī/2017 

Autors:Providus

2017.gadā PROVIDUS turpinās sadarboties ar citām vietēja, reģionāla un Eiropas līmeņa organizācijām, lai veiktu politikas pētījumus un organizētu un līdzdarbotos diskusijās par Eiropas nākotni, migrāciju un citiem šobrīd nozīmīgiem jautājumiem, piemēram, demokrātiskās vērtības, cilvēktiesības un likuma vara, kā arī meklētu konstruktīvas atbildes eiroskepes un populiska pieaugumam. Tāpat PROVIDUS iesaistīs politikas veidotājus un pilsonisko sabiedrību Latvijā un ES dalībvalstīs diskusijās par mijiedarbību starp nacionālo un ES politiku, kā arī nacionālo un ES institūciju lomu lēmumu pieņemšanā, kas tieši ietekmē ES pilsoņus. Lasi

Article project

Izprast un diskutēt eiroskepsi 

Autors:Providus

Projekta galvenais mērķis: veicināt iedzīvotāju zināšanas par ieguvumiem no Eiropas Savienības un Eiropas vērtībām, attīstot diskusijas un atgriezenisko saiti. Lasi

Article project

Paplašināšanās un pilsoniskums: skatoties uz nākotni 

Autors:Iveta Kažoka

Projektā tiks veikts padziļināts pētījums par 11 Eiropas Savienības dalībvalstu integrācijas un iesaistes ES lēmumu pieņemšanā līmeni, iekļaujot arī sabiedriskās domas datus par 4 valstu iedzīvotāju zināšanām par ES lēmumu pieņemšanu un savas valsts interešu aizstāvības ES vērtējumiem.

Lasi

Article project

Starpkultūru un dažādības vadības mācību sistēmas izveide publiskā sektora darbiniekiem 

Autors:Iveta Kažoka

Ieceres mērķis: izveidot publiskā sektora darbiniekiem īpaši noderīgus starpkultūru komunikācijas un dažādības vadības mācību kursus.

Lasi

Article project

VoteMatch Europe 

Autors:Iveta Kažoka

VoteMatch Europe

Lasi

Article project

Antikorupcijas politika: globālās tendences un Eiropas atbildes uz korupcijas izaicinājumiem (ANTICORRP) 

Autors:Iveta Kažoka, Valts Kalniņš

Šis starpdisciplinārais projekts ietver antropoloģijas, kriminoloģijas, ekonomikas, dzimtes studiju, vēstures, likumdošanas, politikas zinātnes, sabiedriskās politikas un valsts administrācijas jomu pētniekus.

Lasi

Article project

Antikorupcijas politika: globālās tendences un Eiropas atbildes uz korupcijas izaicinājumiem (ANTICORRP) 

Autors:Iveta Kažoka, Valts Kalniņš

Šis starpdisciplinārais projekts ietver antropoloģijas, kriminoloģijas, ekonomikas, dzimtes studiju, vēstures, likumdošanas, politikas zinātnes, sabiedriskās politikas un valsts administrācijas jomu pētniekus.

Lasi

Article project

Pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanu monitorings 2009.gadā 

Autors:Iveta Kažoka

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS pirms vēlēšanām monitorēja politisko partiju un citu personu priekšvēlēšanu izdevumus.

Lasi

Article project

Godīga vēlēšanu kampaņa Latvijā / Fair election campaign in Latvia 

Autors:Iveta Kažoka

Projekta mērķis ir nodrošināt vēlētājus un valsts iestādes ar partijiski neitrālu informāciju par politisko partiju kampaņas izdevumiem atbilstoši politisko partiju finansēšanas likumam, kā arī par kampaņu izdevumu legalitāti un slēpto reklāmu gadījumiem.

Lasi

Article project

www.gudrasgalvas.lv 

Autors:Iveta Kažoka

Projekta mērķis bija radīt jauna veida saziņas formu starp vēlētājiem un 10.Saeimas vēlēšanu kandidātiem, atstājot pagātnē vienvirziena komunikācijas formu, kāda pirms vēlēšanām bija iesakņojusies – kandidāti reklāmās komunicē, vēlētāji klusējot vēro.

Lasi