Iveta Kažoka

Iveta

PROVIDUS direktore un vadošā pētniece, kas specializējas labas pārvaldības un sabiedrības līdzdalības jautājumos kā Latvijas, tā Eiropas Savienības līmenī. Viņas zināšanas regulāri izmanto Saeimas komisijas un Ministru kabineta sistēmas darba grupas, strādājot ar jautājumiem, kas skar, piemēram, politisko partiju regulēšanu vai jēgpilnu sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā.


Papildus pētījumiem un analītiskiem rakstiem, Iveta ir organizējusi un vadījusi diskusijas (tai skaitā ar netradicionāliem formātiem un par sabiedrībā jūtīgiem jautājumiem), kā arī palīdzējusi veidot interaktīvus vēlētāju izglītošanas rīkus (piemēram, gudrasgalvas.lv un Partiju šķirotavas anketas). Viņa arī ir Latvijā plaši atpazīta sabiedrisko notikumu komentētāja.


Ivetai ir Latvijas Universitātes maģistra grāds tiesību zinātnēs, kā arī papildus starpuniversitāšu diploms Eiropas Savienības tiesībās. Viņa pati ir bijusi vieslektore augstskolās, lasot kursus par publiskajām tiesībām, publiskās pārvaldes tiesībām un tiesību filozofiju. Pirms darba uzsākšanas PROVIDUS 2005.gadā, Iveta strādāja Tieslietu ministrijā.

Vilnitis 255x203

Būt par Loskutovu 3

Autors:Iveta Kažoka

Ja man prasa par tiem oligarhiem, tad diemžēl viņi mani neaicināja. Laikam nebiju cienīgs kandidāts. Lasi

Reorganizacijas plana velns

Valdības reorganizācijā paslēptais velns 17

Autors:Iveta Kažoka

Tautas partijas piedāvātais valdības reorganizācijas plāns paredz likvidēt visefektīvāko no nepolitiskajiem viedokļu saskaņošanas forumiem, kā arī var būtiski samazināt sabiedrības līdzdalību valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanā. Lasi

Article research

Latvia: Extreme political turbulence 

Autors:Iveta Kažoka, Dace Akule

Pašreizējo situāciju Latvijas politikā Providus pētnieces raksturo kā mainīgu un nepastāvīgu. Viņuprāt, nepastāvības iemesls ir gan ekonomiskās krīzes padziļināšanās, gan pašvaldību un Eiropas parlamenta vēlēšanas, kas plānotas 2009.gada jūnijā. Lasi

Article research

Izaicinājums pilsoniskajai līdzdalībai. 2008.gada gala ziņojums 

Autors:Marija Golubeva, Anda Rožukalne, Iveta Kažoka, Linda Curika, Ilze Ārnesta, Marta Herca, Teiksma Buševa, Marks Jermaks, Ļiza Mardaņa

Šis ir otrais projekta 'Izaicinājums pilsoniskajai līdzdalībai' analītiskais ziņojums, kas apkopo LR Saeimas plenārsēžu debašu un likumdošanas iniciatīvu monitoringa rezultātus un Latvijas mediju monitoringa rezultātus par 2008. gadu. Lasi

Labs darbs

Labs pilsonis - miris pilsonis 23

Autors:Iveta Kažoka

Kolektīvas akcijas nebūt nav kaut kas a priori aizdomīgs. Tās uzreiz pēc referendumiem un vēlēšanām ir vislabākais veids, kā saklausīt balsi, ko Satversme dēvē par “Latvijas tautu.” Lasi

Pazudusi referenduma

Pazuduši referendumā 7

Autors:Iveta Kažoka

Var prognozēt, ka jautājums par tautas tiesībām atlaist Saeimu noteikti būs temats nākamajās priekšvēlēšanu kampaņās un partijas, kas ir pret to, kaitē pašas savām vēlēšanu izredzēm. Lasi

Inkvizicija 255x203

Tiesnešu tiesa 2

Autors:Iveta Kažoka

„Vidējais” Latvijas tiesnesis apzinās, ka sabiedrība tiesām maz uzticas, viņam ir bijusi bēdīga pieredze saskarsmē ar masu medijiem, baidās no iespējamas disciplinārlietas, nelabprāt piedalās oficiālās publiskās diskusijās, bet labprāt dalās ar savām domām neformālās sarunās. Lasi

Article research

Tiesnešu ētika, kvalifikācija un atbildība Latvijā: kā neapstāties pie sasniegtā? 132

Autors:Valts Kalniņš, Iveta Kažoka, Gatis Litvins

Šī pētījuma mērķis ir izvērtēt visus nozīmīgākos tiesneša kvalifikācijas un darba rezultātu vērtēšanas sistēmas, disciplināratbildības, kā arī ētikas infrastruktūras un tās darbības elementus. Lasi

Trepes 255x203(1)

Vēlēšanu cena 10

Autors:Iveta Kažoka

Partiju finansēšanas likumdošanas procesos politiskās gribas rašanos un pazušanu ir vieglāk izskaidrot ar mēness fāzēm, nevis objektīvu nepieciešamību kādu jautājumu atrisināt. Lasi

Logo fons

Būtiskākās izmaiņas Politisko organizāciju finansēšanas likumā (2008.gada 15.jūlija grozījumi) 

Autors:Iveta Kažoka

Būtiskākās izmaiņas Politisko organizāciju finansēšanas likumā (2008.gada 15.jūlija grozījumi) Lasi

Deadend 255x203

Vispārējs cugcvangs* 18

Autors:Iveta Kažoka

Atkal ir manāma valdošās koalīcijas vēlme politiski izrēķināties ar Alekseju Loskutovu, turklāt valdība nav devusi nekādas garantijas, ka cita KNAB priekšnieka atlases process būs labāks par iepriekšējo. Lasi

Article research

Izaicinājums pilsoniskajai līdzdalībai. 2008.gada I starpziņojums (janvāris-maijs) 

Autors:Marija Golubeva, Anda Rožukalne, Iveta Kažoka, Linda Curika

Mediju un saeimas plenārsēžu monitoringa mērķis ir ar teksta analīzes palīdzību identificēt gadījumus, kad tiek izmantotas izslēdzošās (deleģitimējošās) un iekļaujošās (leģitimiējosās) stratēģijas attiecībā uz dažādām sabiedrības grupām. Izslēdzošo stratēģiju lietošanas gadījumā tiek iedarbināts tas, ko diskursa pētnieki sauc par ‘pieejas kontroles’ mehānismu, caur runas struktūrām veidojot varas attiecības un izslēdzot oponentus un ‘nevēlamas’ grupas. Iekļaujošo stratēģiju gadījumā izteikumu autori izmanto citus valodas mehānismus, kas norāda uz grupas ieguldījumu sabiedrībā vai tās pakārtoto stāvokli, un cenšas leģitimēt grupas tiesības uz klātbūtni publiskajā telpā un politikā. Lasi

Metelis 255x203

Premjera partijas bankrots: kādēļ gan ne? 5

Autors:Iveta Kažoka

Pat ja neizdotos no LPP un LC piedzīt uzliktos sodus un tiesvedība noslēgtos ar vēlēšanu apvienības bankrotu, KNAB varētu teikt, ka darīja visu iespējamo, lai premjera partiju sodītu par pārkāpumiem priekšvēlēšanu kampaņā. Lasi

Article research

Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2007. gada otrais pusgads 

Autors:Valts Kalniņš, Iveta Kažoka, Līga Stafecka

Šis izlaidums attiecas uz laika posmu, kad Latvijā korupcijas novēršanas un apkarošanas politika piedzīvoja līdz šim nozīmīgākos satricinājumus. Lasi

Article research

Izaicinājums pilsoniskajai līdzdalībai. Analītiskais ziņojums par Saeimas un mediju monitoringu 2

Autors:Marija Golubeva, Anda Rožukalne, Iveta Kažoka

Monitoringa grupa ar teksta analīzes palīdzību identificē gadījumus, kad tiek izmantotas izslēdzošās (deleģitimējošās) stratēģijas attiecībā uz dažādām sabiedrības grupām. Identificējot deleģitimējošo stratēģiju gadījumus deputātu runās vai mediju tekstos, tiek fiksēti gadījumi, kad runātāji un rakstītāji pārkāpj cieņas, argumentu pamatošanas un pamatotības principus, tādā veidā aicinot uz kādas grupas izslēgšanu no publiskās telpas un politikas. Lasi

Push 255x203

Ienaidnieks, drauds un identitāte 20

Autors:Iveta Kažoka

Parādot, kas ir avīzes vai partijas Ienaidnieks, avīze vai partija definē, kas ir tā pati. Lasi

Article article

Valsts finansējums politiskajām partijām: iespējamie modeļi 

Autors:Iveta Kažoka

Latvijas Vēstnesis, 29.11.2007. Lasi

Pukpods 255x203

Kam no valsts finansējuma bail  34

Autors:Iveta Kažoka

Latvijas partiju vairākums nīkuļo. Un nīkuļojošas partijas ir viegla ēsma šaurām ekonomiskām interesēm. Lasi

Article research

Maksa par demokrātiju: vai partijas jāfinansē no valsts budžeta? 

Autors:Iveta Kažoka, Marčins Valeckis (Marcin Walecki)

Valsts finansējums partijām šobrīd ir ieviests visās bijušā padomju bloka Eiropas valstīs. Izņemot Latviju. Šī ziņojuma mērķis – atbildēt uz jautājumu, vai Latvijas partijām ir nepieciešams valsts finansējums? Lasi

Article article

Bezgalīgais stāsts par partiju finansēšanas problēmām 

Autors:Iveta Kažoka

Latvijas Vēstnesis, 31.10.2007. Lasi

Trisgalvis 255x203

Pārshēmojušies 12

Autors:Iveta Kažoka

KNAB pārbaužu rezultāti apliecina, ka Latvijā turpmāk vairs nebūs tik viegli kvazi-likumīgā ceļā nopirkt politisko varu. Lasi

4125771147 d97c882df6 b

Rullējot pāri Loskutovam un likumam 

Autors:Valts Kalniņš, Iveta Kažoka

Ja KNAB ir notikuši likuma pārkāpumi, valsts amatpersonām ir pienākums tos izmeklēt un nepieļaut to atkārtošanos nākotnē. Lasi

Robi 255x203

Lepnums un aizspriedumi 

Autors:Iveta Kažoka

Žurnālistiem būtu jāapzinās, ka Latvijas tiesnešiem šobrīd vēl nav skaidru vadlīniju tam, ko viņi drīkst un ko nedrīkst saskarsmē ar masu medijiem. Lasi

Merisana 255x203

Cilvēka tiesības uz informācijas nopludināšanu? 

Autors:Iveta Kažoka

Katru reizi, kad žurnālists izšķiras par konfidenciālas informācijas publiskošanu, viņš balansē uz likumpārkāpuma robežas. Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakse šajos jautājumos nav konsekventa un viegli prognozējama. Lasi

Sarkanagaisma 255x203

Neieklausīties vairs nevar 4

Autors:Iveta Kažoka

Referendumā viena trešdaļa pilsoņu, kas parasti piedalās vēlēšanās, apliecināja, ka vēlas līdzdarboties. Šis cipars ir pietiekams, lai partijas saskatītu politisko izdevīgumu no šo pilsoņu iesaistes lēmumu pieņemšanā. Lasi

Article research

Izaicinājums pilsoniskajai līdzdalībai. Starpziņojums par 2007. gada martu - jūniju 2

Autors:Marija Golubeva, Anda Rožukalne, Iveta Kažoka

Ziņojumā apkopoti mediju monitoringa, Saeimas debašu monitoringa un likumdošanas iniciatīvu monitoringa rezultāti. Lasi

Article research

Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2006. gada otrais pusgads 

Autors:Valts Kalniņš, Iveta Kažoka, Pēteris Timofejevs

Šis Korupcijas C izlaidums veltīts korupcijas novēršanas un apkarošanas norisēm, kas tik bieži nenonāk avīžu virsrakstos, bet tāpat ir svarīgas. 2006. gadā ne visai godīgi partiju kampaņu finansētāji no juridiska vai politiska soda sevišķi nebaidījās, bet šajā Korupcijas C autori apkopojuši informāciju par tiem, kuri par korupciju sodu ir saņēmuši. Lasi

Kede 255x203(2)

Vēlēšanas: aklo vistiņu spēles analīze 

Autors:Iveta Kažoka

Cerams, ka nākamajās vēlēšanās vairāk mediju spēs veikt svarīgāku funkciju, nekā tikai kalpot par “tiešo pastu” starp partiju kampaņu rīkotājiem un vēlētājiem. Lasi