Ilona Kronberga

Image006

PROVIDUS asociētā pētniece un viena no vadošajām speciālistēm Latvijā kriminālsodu politikas un sodu izpildes jomās. Ilonai ir ilgstoša pieredze politikas dokumentu un likumprojektu izstrādes jomā, kas saistīti ar kriminālsodu politiku un likumpārkāpumu prevenciju, tai skaitā probācijas un ieslodzījuma vietu tiesisko regulējumu. Kopš 2016.gada janvāra Ilona strādā Valsts kancelejā.

 

No 2007.gada līdz 2016.gadam Ilona veica pētniecisko darbu un attīstīja projektus PROVIDUS kriminālsodu politikas un kriminālsodu izpildes jomā, kā arī veica Tieslietu ministra padomnieka pienākumus. No 1998.gada viņa lasa lekcijas Latvijas Universitātē par kriminālsodu izpildes jautājumiem. Ilonai ir civiltiesisko zinātņu maģistrs no Latvijas Policijas akadēmijas.  

 

 

Nozīmīgākās publikācijas

 

Ilona Kronberga, Sanita Sīle, Indra Mangule (2013) Atjaunojošā justīcija Latvijā: attīstība, perspektīva un izaicinājumi nākotnē. PROVIDUS. 

 

Ilona Kronberga, Gatis Litvins, Agnese Lešinska, Sanita Sile (2012) Sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu reglamentējums Eiropas Savienībā, PROVIDUS 

 

Ilona Kronberga, Jean Zermatten (2012) Child-friendly Justice in Latvia: Focusing on Crime Prevention.    

 

Nozīmīgākie projekti

 

2014-2016

Samazinot ieslodzīto skaitu: attīstītākas justīcijas metodes Eiropā

Atbalsta: Eiropas Savienības Krimināltiesību programma. Atbildība projekta ietvaros: projekta vadītāja.

 

 

2013-2015

Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana: agrīnās prevencijas modeļi

Atbalsta: Atbalsta: EEZ un Norvēģijas finanšu instruments. Atbildība projekta ietvaros: projekta vadītāja.

 

 

2013-2015

Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai

Keeping Youth Away from Crime: Searching for Best European Practices. Atbalsta: Fundamental Rights and Citizenship Programme of the European Union. Atbildība projekta ietvaros: projekta vadītāja.

 

 

2011-2013

Atbalsta sistēma noziegumos cietušajiem - Latvijā un citur

Atbalstīja: Eiropas Savienības krimināltiesību programma. Atbildība projekta ietvaros: projekta vadītāja un pētniece.

 

 

 

421319148 cbb9b794e6 z

Apcietinājuma izpildes prakses tendences Latvijā 1

Autors:Sanita Sīle, Ilona Kronberga

Kā mainījies ieslodzīto skaits un kādos gadījumos cilvēku var likumīgi aizturēt? Lasi

112345

Antisociālas uzvedības agrīnās prevencijas metodes darbam ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem 79

Autors:Sanita Sīle, Ilona Kronberga

Pētījumā atspoguļoti rezultāti projektam, kura mērķis bija attīstīt inovatīvas darba metodes, lai mazinātu riska situācijas, kas izraisa bērnu antisociālu uzvedību. Lasi

Zirgs

Kas ir laime? 1

Autors:Ilona Kronberga

Iepazīstoties ar laimes fenomenu Eiropas tiesību filozofijā, jāsecina, ka nav vienas vispārējas izpratnes, taču ir „ceļa zīmes” attiecībā uz virzienu, kur laime ir meklējama. Lasi

Org crime

Pētījums par organizēto noziedzību Eiropas Savienībā 2

Autors:Sanita Sīle, Ilona Kronberga

Kāda ir atsevišķu krimināltiesībās paredzēto līdzekļu efektivitāte, vēršoties pret organizēto noziedzību? Eiropas Komisijas pasūtīts pētījums, kurā iesaistījās arī domnīca PROVIDUS.
Lasi

Keeping

Pētījums: Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai 1

Autors:Ilona Kronberga, Sanita Sīle

Pētījums sniedz iespēju lasītājam iepazīties ar 10 Eiropas valstu praksi un tiesisko regulējumu jauniešu likumpārkāpumu prevencijas jomā. Lasi

Restes

Ekonomiskā krīze kavē apstākļu uzlabošanu Eiropas cietumos 86

Autors:Ilona Kronberga

Izdevumi viena ieslodzītā uzturēšanai ekonomiskās krīzes laikā ir samazinājušies. Tas radījis negatīvu ietekmi uz ieslodzīto personu dzīves kvalitāti. Lasi

Fnce

Kas ir noziedzības novēršana?  1

Autors:Ilona Kronberga

Atkāpjoties no publiskiem miesas sodiem, bija jāmeklē citi veidi, lai „domu par ļaunu darbu padarītu nepievilcīgu”. Lasi

4898402604 1dc708e3f5

Kriminālprocesa likums pret preses likumu 13

Autors:Ilona Kronberga

Preses likuma grozījumi nesatur mediju brīvību ierobežojumus papildus tiem, kuri jau 10 gadus ir spēkā. Lasi

Img 4604

Turot bērnus pa gabalu no noziedzības 

Autors:Ilona Kronberga, Sanita Sīle

PROVIDUS veidotā filma balstās pieredzē, kā strādāt ar riska grupu bērniem un viņu ģimenēm, pielietojot dažādas prevencijas metodes. Lasi

Ilonas berni

Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi 

Autors:Ilona Kronberga

Ir acīmredzams, ka Latvijas sistēmā iztrūkst individuālās prevencijas posms, kurā notiek sadarbība un atbalsta sniegšana vecākiem – pastāv tikai sods. Lasi

Ilonas bilde

Prokuratūra Latvijā: sabiedrības gaidas un prokuroru vērtējums 3

Autors:Ilona Kronberga

Puse aptaujāto saskarsmi ar prokuroriem vērtē pozitīvi, otra puse atzīst, ka attieksme bijusi vienaldzīga vai nepatīkama. Lasi

2224681775 e5fae0b58c

Pozitīvas pārmaiņas sabiedriskās drošības un tiesiskuma jomās 1

Autors:Ilona Kronberga

Salīdzinot 2011.gada un 2014.gada priekšvēlēšanu solījumus sabiedrības drošības jomā, redzams, ka tagad daudz vairāk sasaistīti valsts ārējās un iekšējās drošības jautājumi. Lasi

5852393876 be45fbdbd6

Meklējot labāko praksi jauniešu noziedzības novēršanai Latvijā 

Autors:Ilona Kronberga

Publikācijā analizētas Latvijas bērnu un jauniešu likumpārkāpumu prevencijas sistēmas, tai skaitā politikas attīstības dokumenti, tiesību normas un prakse. Lasi

6253692926 7f29a1ddc4

Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana: agrīnās prevencijas modeļi 63

Autors:Ilona Kronberga, Andrejs Judins, et al

Ko tieši nozīmē „agrīnā prevencija”, un kāda ir tās loma izglītības iestāžu un tiesībsargājošo iestāžu speciālistu, sociālo pakalpojumu sniedzēju, kā arī vecāku un bērnu ikdienā? Lasi

Spaiss

Legālo traģēdiju legālais ietvars 14

Autors:Ilona Kronberga

Jau 2011.gadā mūsu valdībai bija zināmi riski, kādus Latvijai varētu radīt jaunu psihotropo vielu ienākšana, tāpat kā bija zināmi "robi" tiesību normās un narkotiku kontroles un ierobežošanas sistēmā. Lasi

8052510488 2d613e173a

Cietumnieki ārpus cietuma?  1

Autors:Ilona Kronberga

Elektroniskās uzraudzības sistēma pieļauj, ka ieslodzītie pamet cietumu pirms noteiktā soda termiņa izciešanas. Igaunijas pieredze rāda, ka šāda prakse motivē likumpārkāpējus uzlabot savas dzīves kvalitāti. Lasi

Petijums

Atbalsts viktimizācijas prevencijai Latvijā 80

Autors:Anvars Zavackis, Andrejs Judins, Ilze Dzenovska, Ilona Kronberga, Sanita Sīle

Latvija ir viena no retajām ES dalībvalstīm, kur nav izveidota vienota valsts politika noziedzīgos nodarījumos cietušo atbalstam un aizsardzībai. Lasi

Cietusajiem

IESPĒJA: Cietusajiem.lv 

Kā rīkoties un, kur meklēt palīdzību noziegumos cietušajiem vai tiem, kuri ir bijuši nozieguma aculiecinieki? Lasi

Article research

Noziedzīgos nodarījumos cietušo vajadzību nodrošinājums: atbalsts viktimizācijas prevencijai Latvijā. Pētījuma kopsavilkums  2

Autors:Ilze Dzenovska, Andrejs Judins, Anvars Zavackis

Pētījuma uzdevums bija noskaidrot cietušo vajadzību nodrošinājumu Latvijā, apkopot ārvalstu praksi un izstrādāt rekomendācijas cietušo atbalsta sistēmas izveidei Latvijā.

 

Lasi

509580899 3a30e69a77

Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā 

Autors:Ilona Kronberga, Gatis Litvins, Sanita Sīle, Ilze Dzenovska

Pētījuma mērķis ir analizēt, pētīt 3 (trīs) Eiropas Savienības valstu normatīvo regulējumu un praktisko pieredzi attiecībā uz cietušo kompensācijas mehānismu, kā arī sniegt vadlīnijas un rekomendācijas, lai pilnveidotu cietušo kompensāciju mehānismu Latvijā. Lasi

6120560205 f0503a35e8

Sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu reglamentējums Eiropas Savienībā 

Autors: Ilona Kronberga, Gatis Litvins, Agnese Lešinska, Sanita Sīle

Pētījuma mērķis ir analizēt, pētīt trīs Eiropas Savienības valstu normatīvo regulējumu un praktisko pieredzi vardarbības risku izvērtēšanā un vardarbības novēršanā ar preventīviem piespiedu līdzekļiem, kā arī sniegt vadlīnijas un rekomendācijas, lai atvieglotu un nodrošinātu preventīvo piespiedu līdzekļu sistēmas izveidi Latvijā. Lasi

Polic

Policijai vajadzīga pilnīga izveseļošanās 2

Autors:Ilona Kronberga

Gumijas vilcējus un čīkstētājus brašā skaitā ir aizslaucījusi krīzes lavīna. Policijā ir palikuši tie, kuri gatavi pieņemt ikdienas rutīnu un saglabāt spēju skatīties nākotnē. Lasi

Blood

Risinājums: ķīmiskā kastrācija?  5

Autors:Ilona Kronberga

`Ķīmiskā kastrācija` būs veiksmīga tikai šauram dzimumnoziedznieku skaitam un tā nevar risināt problēmu kopumā. Kāda ir citu valstu pieredze? Ieteikumi Latvijai. Lasi

Sievietes

Ja es būtu Solvita Āboltiņa... 18

Autors:Ilona Kronberga

...es, iespējams, Dāvidu iesūdzētu tiesā! Lasi

Shell

Vai cietušais ir svarīgs? 

Autors:Ilona Kronberga

Katru gadu vismaz 54 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju kļūst par cietušajiem noziedzīgos nodarījumos. Valsts fokusējas uz likumpārkāpēju sodīšanu, bet atbalsts cietušajiem ir tīri dekoratīvs. Lasi

Drops

Kad tiesnesim pilnvaras būtu jānoliek malā* 

Autors:Ilona Kronberga

Latvijā izveidojusies paradoksāla situācija. Tiesnesim piešķirts aizdomās turamā statuss, bet no likuma viedokļa viņš drīkst turpināt izskatīt lietas un pat tiesāt. Vai un kāda ir izeja no šī strupceļa? Lasi

130418812 53cd5bd6e4 o

Bērniem draudzīga tiesiskā vide Latvijā: fokusā likumpārkāpumu prevencija 34

Autors:Ilona Kronberga, Žans Zarmatēns (Jean Zermatten)

Pētījuma fokusā ir nepilngadīgo personu likumpārkāpumu prevencijas principi, metodes un tiesiskais regulējums Latvijā, Šveicē un citās Eiropas valstīs. Pētījuma mērķi ir veicināt jaunu preventīvo metožu ieviešanu darbā ar riska grupu jauniešiem un attīstīt bērniem draudzīgākas tiesiskās vides veidošanos Latvijā. Lasi

Article article

Izmeklēšanas institūta būtība brīvības atņemšanas iestādēs 57

Autors:Ilona Kronberga

Prezentācija par izmeklēšanas institūta būtību brīvības atņemšanas iestādē

Lasi

Spogulis 255x203(2)

Tu izdari kaut ko šodien! 3

Autors:Ilona Kronberga

Par policistu nevar izmācīties. Būtībā tā ir „diagnoze” – tu „saslimsti” un vairs nevari citādāk. Lasi

Cietums 255x203(1)

Pieaugušie brīvi – bērni cietumā 6

Autors:Ilona Kronberga

To, cik liela ir mūsu, pieaugušo, dubultā morāle varam pārliecināties ikreiz, kad raižpilnām sejām spriežam par demogrāfisko situāciju un sabiedrības kvalitāti valstī. Lasi

Kontakti

E-pasts: ilona.kronberga@providus.lv

Tālr: +371 67039251

Twitter: @ilonakronberga

Lejuplādēt

Nozīmīgākās publikācijas
6120560205 f0503a35e8

Sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu reglamentējums Eiropas Savienībā Autors: Ilona Kronberga, Gatis Litvins, Agnese Lešinska, Sanita Sīle