VIDEO: Whistleblowing is the new rock and roll! 1

Author:Providus

Kā izlūkdienesti kontrolē medijus? Kā aizsargāt trauksmes cēlājus mūsdienu tehnoloģiju apstākļos? Par šiem un citiem jautājumiem publiskajā lekcijā runā bijusī Britu Drošības dienesta darbiniece Annija Mešona (Annie Machon). Read

Tiesraide

Video: Kā mēs to izdarījām 1

Author:Providus

Pētniecisko žurnālistu pieredzes stāsti par nelikumību atklāšanu. Read

Mapping digital media

Mapping Digital Media: Latvia 2

Author:Jānis Juzefovičs

Saskaņā ar šo pētījumu, digitalizācija Latvijā nav vedusi pie augstākas kvalitātes žurnālistikas un nav cēlusi oriģinālsatura vērtību ziņās. Read

Thumbnail

Independent Study on Indicators for Media Pluralism in the Member States - Towards a Risk-Based Approach 1

Author:Eiropas Komisija Izpildītājs: Katholieke Universiteit Leuven – ICRI, Central European University – CMCS and Jönköping International Business School – MMTC, together with a consultancy firm, Ernst & Young Belgium.

Pētījums par mediju plurālismu

Read

Lost 255x203

Is It Really State Business? 

Author:Ksavjē Lands

By using commercial rationale to justify the closure of a public TV show the frontier between public and private media become blurred. Read

Article research

Politicians’ Statements on Mixed Societies in Europe: Identity, Diversity, Responsibility 

Author:Robert Gould

Referātā autors neapskata tieši dažādu politiku attieksmes pret identitāti, dažādību un atbildību mūsdienu strauji mainīgajā Eiropā, tā vietā autors apspriež noteiktus pamatprincipus, kas attiecas uz šiem konceptiem. Autors analizē politiķu publisku runu un rakstītu tekstu piemērus. Politiķu izteikumu saturs attiecas uz darbaspēka migrāciju un pastāvošo politisko, reliģisko, lingvistisko un citu viedokļu atšķirību sabiedrībā. Read

Article research

Why Differentiation between PR and Journalism is Necessary 

Author:Holger Sievert

Žurnālistika var tikt uzlūkota kā autonoma sociālā sistēma, kas sabiedrībā pilda unikālu funkciju – nodrošina sabiedrībai svarīgu publisku diskusiju, to panākot ar sabiedrības novērošanu no personīgas ieinteresētības brīva profesionāļa perspektīvas. Sabiedriskās attiecības savukārt ir daļa no citas sociālās sistēmas – biznesa, politikas vai kultūras, un spēlē specifisku lomu šajās sistēmās. Read

Article research

Reporting (in) Europe. Heuristic Remarks on Old and New Research about “European Journalism” 

Author:Holger Sievert

Raksta mērķis ir sniegt vispārīgu, teorētiski un empīriski pamatotu pārskatu par Eiropas Savienības (ES) valstīs izmantotajiem žurnālistikas konceptiem un analīzēm, skatot šo jautājumu kontekstā ar politiskās komunikācijas krīzi ES. Read

Article research

Does The Media Matter?A Field Experiment Measuring the Effect of Newspapers on Voting Behavior and Political Opinions 

Author:Alan Gerber, Dean Karlan, Daniel Bergan

Pētījumā mērīta mediju ietekme uz lasītāju politisko uzvedību un viedokļu viedošanos. Autori veica sabiedriskās domas pētījumu pēc 2005.gada ASV Virdžīnijas štata gubernatora vēlēšanām, skatot ASV konservatīvo laikrakstu The Washington Times un liberālo The Washington Post abonentu balsojumu. Pētījuma rezultāti liecina, ka The Washington Post lasītāji par astoņiem proncetiem vairāk sliecas balsot par Demokrātu partijas kandidātu. Pētījumā autori atklāja līdzīgus, bet vājākus pierādījumus tam, ka mediji ietekmē vēlētāju viedokļu un attieksmju veidošanos. Read

Article research

Law, Media, & Environmental Policy: A Fundamental Linkage in Sustainable Democratic Governance 

Author:Zygmunt J.B. Plater

Vides jautājumi ir neērta, bet būtiska internacionālo un vietējo valdību politiku sastāvdaļa. Esejas autors piedāvā ar vides jautājumiem saistīto svarīgāko problēmu pārskatu, iezīmē vides juristu iespējas uzlabot attiecības starp vides analīzi, medijiem un sabiedrības vadību gan ikdienas praksē, gan nacionālās politikas un likumdošanas līmenī. Read

Article research

Political Polarization and the Electoral Effects of Media Bias 

Author:Dan Bernhardt, Stefan Krasa, Mattias Polborn

Pētījuma autori izvirza pamattpieņēmumu: mediji vecina vēlētāju polarizēšanu divās pretējās nometnēs, tādējādi mediji nodrošina tādu mehānismu, caur kuru var ietekmēt vēlēšanu rezultātus. Pētījumā skatīts ASV mediju uzvedības modelis pirms vēlēšanām, medijos pausto uzskatu un aizspriedumu ietekme uz vēlēšanu rezultātiem. Read