Andris Šuvajevs

Img 6467 r

PROVIDUS pētnieks, kas strādā ar migrācijas un sociālās politikas jautājumiem. Andris ir iesaistīts starptautiskajā pētniecības projektā NIEM (National Integration Evaluation Mechanism), kura ietvaros ir atbildīgs par datu iegūšanu, secinājumu izstrādāšanu un interešu aizstāvību. Papildus, Andris līdzdarbojās Nacionālā attīstības plāna 2027 darba grupā par saliedētu sabiedrību. Andris ir gatavojis likumprojekta atzinumu par personiskās maksātnespējas procesa atvieglošanu un šobrīd ir pievērsies mājokļu politikas jautājumiem. Šobrīd viņš ir NVO pārstāvis Nacionālajā trīspusējā sadarbības padomē.

Andris ir ieguvis socioloģijas bakalaura grādu Glāzgovas universitātē un maģistra grādu sociālajā antropoloģijā Oksfordas universitātē. Šajā laika posmā Andris pievērsās dažādu politisko formu analīzei, īpaši pievēršot uzmanību dažādiem tiešās demokrātijas eksperimentiem gan Eiropā, gan Latīņamerikā. No 2017.gada līdz 2019.gada pavasarim Andris bija Marijas Kirī fonda stipendijas saņēmējs, strādājot Latvijas universitātē. Šī projekta ietvaros viņš iesāka Latvijas ekonomiskās vides izpēti, analizējot sociālās uzņēmējdarbības realizāciju ikdienas kontekstā, kā arī Zolitūdes traģēdijas polit-ekonomisko dimensiju. Papildus, Andris iesāka pētīt plaši izplatīto parādu problēmu Latvijas sabiedrībā, analizējot to valstiskā un vēsturiskā šķērsgriezumā.

Pexels negative space 33999

Diskusija. Svarīgākie sociālās politikas lēmumi 2020. gadā un šī gada prioritātes. 

Autors:Andris Šuvajevs

Domnīca PROVIDUS kopā ar Frīdriha Eberta fondu 2021.gada 24. februārī organizēja diskusiju “Svarīgākie sociālās politikas lēmumi 2020. gadā un šī gada prioritātes?” Diskusija bija redzama tiešraidē portālā lsm.lv Lasi

Download

NIEM rīcības partneru tikšanās 26.oktobrī 

Autors:Providus , Agnese Lāce, Andris Šuvajevs

Šī gada 26.oktobrī domnīca “PROVIDUS” rīkoja tiešsaistes tikšanos starptautiskā pētniecības projekta National Integration Evaluation Mechanism (NIEM) ietvaros, lai aktualizētu jautājumu par pakalpojumu pieejamību patvēruma meklēšanas procesa laikā. Lasi

Cover 01

Publicēts Izvērtējuma ziņojums par starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā no 2017.-2019.gadam 

Autors:Agnese Lāce, Andris Šuvajevs

Domnīca PROVIDUS informē par jaunākajiem secinājumiem par starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā. Lasi

Unnamed

Informācija par ārkārtējās situācijas ietekmi uz starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā 

Autors:Andris Šuvajevs

Informācija par ārkārtējās situācijas ietekmi uz starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā. Lasi

Atzinums

Atzinums par mājokļu politiku starptautiskās aizsardzības saņēmējiem 

Autors:Agnese Lāce, Andris Šuvajevs

22.oktobrī domnīca PROVIDUS sadarbībā ar UNHCR reģionālo pārstāvniecību Ziemeļeiropā un ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstu rīkoja konferenci ‘Piecgades gūtās mācības Eiropas patvēruma sistēmas vadībā: kā īstenot veiksmīgu integrācijas stratēģiju?’. Lasi