Atslēgvārdi:

Ziņojums par dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā 2013.gadā

  • Autors:Eiropas Komisija
  • Organizācija:Eiropas Komisija
  • Gads:2014
  • Valoda:angļu

Ja izmaiņas, kas vērstas uz dzimumu līdztiesības nodrošināšanu ES valstīs, turpināsies līdzšinējā tempā, var būt nepieciešami vairāk kā 70 gadi, lai vienlīdzīgs atalgojums būtu realitāte.

Iesaki citiem:
3360431682 1414b3fea5
Foto:Pensiero

Tāpat varētu būt nepieciešami gandrīz 30 gadi, lai sasniegtu ES mērķi – sieviešu nodarbinātības pieaugumu līdz 75%.

Salīdzinot 2002.-2013.gada rādītājus par 28 ES valstīm, vērojama pozitīva tendence – dzimumu nevienlīdzības rādītāji pēdējo gadu laikā būtiski samazinās, vienlaikus statistikas dati liecina, ka nevienlīdzība joprojām ir aktuāls jautājums. Piemēram, sievietes stundā pelna par 16% mazāk kā vīrieši, dalībvalstu parlamentos sievietes veido vien 27% sastāva un tikai 20% augstākā līmeņa akadēmiķu nav vīrieši. Pētījumā, kurā piedalījās 42 000 sieviešu, tika secināts, ka katra trešā sieviete pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas ir cietusi no fiziskas vai seksuālas vardarbības.

Eiropas Komisijas ziņojumā par dzimumu līdztiesību ES valstīs 2013.gadā tiek analizētas pieejas līdztiesības nodrošināšanas procesu attīstībai un to paātrināšanai, sevišķu uzmanību pievēršot jautājumiem, kas skar politikas plānošanu, kā arī iniciatīvām likumdošanas, finansējuma piesaistes un sabiedrības informēšanas jomās.

(Ziņojums par dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā 2013.gadāpdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi