Atslēgvārdi:

Vides pārmaiņu izraisītā migrācija 2014

  • Autors:François Gemenne, Pauline Brücker et al
  • Organizācija:International Organization for Migration
  • Gads:2014
  • Valoda:angļu

Starptautiskās Migrācijas organizācijas pētījums liecina, ka dabas katastrofu dēļ 2013.gadā dzīves vietu mainīt bija spiesti 22 miljoni cilvēku.

Iesaki citiem:

Starptautiskā Migrācijas organizācija sadarbībā ar Eiropas sadarbības tīklu zinātnē un tehnoloģijās ir publicējusi pētījumu par vides apstākļu izraisītās migrācijas realitāti pasaulē 2013.gadā

Pētījuma mērķis ir dokumentēt pierādījumus un sniegt to analīzi, lai novērtētu vides un klimata pārmaiņu mainīgo ietekmi uz migrācijas procesiem visā pasaulē. Līdz ar to pētījuma autori ir veikuši dažādu gadījumu izpēti, izvēloties piemērus visā pasaulē - gan attīstītajās, gan attīstības valstīs.

2013.gadā reģistrēti vairāk kā 600 dabas katastrofu gadījumi, kuru rezultātā migrācijas procesos bija spiesti iesaistīties 22 miljoni cilvēku, visvairāk ciešot Āzijā dzīvojošajiem.

Tomēr ar dabas katastrofu un vides ietekmes sekām 2013.gadā ir saskārušies visu pasaules reģionu iedzīvotāji, bēgot no taifūniem, ugunsgrēkiem, plūdiem, ilgstošu sausumu un citām dabas katastrofām.

Pētījuma 5 nodaļas katra pievēršas citam reģionam – Āzijai, Āfrikai, Ziemeļ- un Dienvidamerikai, kā arī Eiropai. Atsevišķa pētījuma nodaļa veltīta migrācijai, kas radusies attīstības projektu rezultātā.

Pētījums (The State of Environmental Migration 2014pdf)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Austria

ES migrantu fiskālā ietekme Austrijā, Vācijā, Nīderlandē un Lielbritānijā Autors:Latchezar Bogdanov, Assenka Hristova et al

4268791597 54fb36ba21

Discrimination of Migrant Workers at the Workplace 2 Autors:Jacque Mallender, Mirja Gutheil, Aurélie Heetman, Daniel Griffiths, Malin Carlberg, Rachel Marangozov

Citi autora darbi