Valsts cilvēktiesību biroja 2000. gada ziņojums

  • Autors:Valsts cilvēktiesību birojs
  • Gads:2001

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Iesaki citiem:

Saskaņā ar Likumu par VCB, birojam ik gadus ir pienākums sniegt ziņojumu par savu darbu. Ziņojumā informācija ir strukturēta, vadoties no starptautiskā cilvēktiesību sadalījuma, proti: civilās un politiskās tiesības, ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības, un atsevišķo sociālo grupu tiesības. Katras tiesību sadaļas ievadā ir atsauce uz attiecīgo nacionālo un starptautisko juridisko normu saturu un avotu. Apakšnodaļās ir apkopota informācija par situāciju Latvijā, kā arī izklāstītas VCB darbības.

Svarīgākie cilvēktiesību pārkāpumi identificēti civilo un politisko tiesību jomā: īslaicīgas aizturēšanas izolatoru un cietumu apstākļu neatbilstība Eiropas Padomes normām, apcietināto bet nenotiesāto personu sarakstes un tikšanās ar radiniekiem tiesību pārkāpumi, kā arī strauji pieaugošais sūdzību skaits par tiesību uz taisnīgu, atklātu un savlaicīgu tiesu pārkāpumiem. Savukārt, visvairāk sūdzību VCB saņemtas par ekonomisko un sociālo tiesību pārkāpumiem (ar piezīmi, ka lielu daļu no tām nevar strikti definēt kā cilvēktiesību jautājumus, kas liecina gan par smago socio-ekonomisko stāvokli valstī, gan par sabiedrībā vēl nepietiekošo izpratni par cilvēktiesībām. Pēdējā sadaļā par atsevišķo sociālo grupu tiesībām tiek uzsvērta dzimumu līdztiesība un atšķirības likumdošanā un reālajā situācijā šajā jomā.

(Valsts cilvēktiesību biroja 2000. gada ziņojums (LATVISKI)pdf)

(Valsts cilvēktiesību biroja 2000. gada ziņojums (ANGLISKI)pdf)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Citi autora darbi