Valsts cilvēktiesību biroja 1998. gada ziņojums

  • Autors:Valsts cilvēktiesību birojs
  • Gads:1999

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Iesaki citiem:

Valsts Cilvēktiesību biroja Ziņojumā, saskaņā ar likumu "Par valsts cilvēktiesību biroju", Birojs sniedz pārskatu par savu darbu 1998. gadā.

Ziņojumā tiek sniegta informācija par Biroja darbu ar atsevišķiem cilvēktiesību jautājumiem: civilajām un politiskajām tiesībām (tiesībām uz drošību un personas neaizskaramību, vārda brīvību un pulcēšanās brīvību, tiesībām uz pilsonību un pārvietošanās brīvību); sociālajām, ekonomiskajām un kultūras tiesībām (iedzīvotāju sociālo nodrošināšanu Latvijā, tiesībām uz mājokli un ar to saistītajām problēmām); atsevišķu sabiedrības grupu tiesībām (bērnu tiesībām, garīgi slimo personu tiesībām, geju un lezbiešu tiesībām, ieslodzīto tiesībām, invalīdu tiesībām, nepilsoņu tiesībām, politiski represēto personu tiesībām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidatoru tiesībām). Īpaša uzmanība tiek pievērsta reliģijas brīvības jautājumam (Biroja viedoklis par Jehovas liecinieku draudžu reģistrāciju), tiesībām uz dzīvību (nāvessoda atcelšanas nepieciešamība), prostitūcijas ierobežošanai, darba tiesībām.

Ziņojumā tiek atspoguļotas Birojā ienākošo sūdzību par iespējamajiem cilvēktiesību pārkāpumiem izskatīšanas gaita, kā arī statistika par izskatītajām sūdzībām.

Ziņojumā var atrast informāciju arī par svarīgākajiem notikumiem cilvēktiesību jomā: notikušajām konferencēm un semināriem par dažādiem cilvēktiesību jautājumiem, Birojā rīkoto diskusiju un apaļo galdu analīzi, atskaites par Biroja darbinieku izbraukumiem uz dažādām Latvijas pilsētām, kā arī par Biroja sagatavotajiem informatīvajiem izdevumiem.(Valsts cilvēktiesību biroja 1998. gada ziņojumspdf)
Pieejams tikai angļu valodā

Iesaki citiem:

Citi autora darbi