Valsts cilvēktiesību biroja 1997. gada ziņojums

  • Autors:Valsts cilvēktiesību birojs
  • Gads:1998

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Iesaki citiem:

Valsts Cilvēktiesību biroja Ziņojumā, saskaņā ar likumu "Par valsts cilvēktiesību biroju", Birojs sniedz pārskatu par savu darbu 1997. gadā.

Ziņojumā tiek apskatīti aktuālākie cilvēktiesību jautājumi, ar kuriem biroja speciālisti strādājuši šī gada laikā: mazaizsargāto sabiedrības grupu tiesības (bērnu tiesības, personu ar fiziskiem vai garīgiem traucējumiem tiesības, ieslodzīto un bijušo ieslodzīto tiesības, patvēruma meklētāju tiesības), nacionālo minoritāšu tiesības, pacientu tiesības, homoseksuālistu un prostitūtu tiesības. Ziņojumā tiek detalizēti apskatīti arī tādi jautājumi, kā Satversmes II daļas "Par cilvēktiesībām" nepieciešamība, valsts valodas un pilsonības jautājums, pulcēšanās brīvība, diskriminācija darba tirgū, īpašuma un sociālo tiesību ievērošana. Tiek sniegta analīze par Latvijas iedzīvotāju socioloģisko aptauju "Cilvēktiesības", kura tika veikta pēc Biroja pasūtījuma. Šo aptauju Birojs izmantoja, lai uzzinātu sabiedrības uzskatus un attieksmi pret dažādiem cilvēktiesību jautājumiem, kā arī vērtējumu par savu darbu.

Ziņojumā sniegts pārskats par Birojā ienākošo sūdzību par iespējamajiem cilvēktiesību pārkāpumiem izskatīšanas gaitu, kā arī statistika par izskatītajām sūdzībām.

Ziņojumā sniegts 1997. gada notikumu kalendārs, kurā tiek minēti svarīgākie notikumi cilvēktiesību jomā: notikušās konferences un semināri par dažādiem cilvēktiesību jautājumiem, informācija par starptautisko cilvēktiesību ekspertu vizītēm uz Latviju un Birojā rīkoto diskusiju apraksts.


(Valsts cilvēktiesību biroja 1997.g. ziņojums (LATVISKI)pdf)

(Valsts cilvēktiesību biroja 1997.g. ziņojums (KRIEVISKI)pdf)

(Valsts cilvēktiesību biroja 1997.g. ziņojums (ANGLISKI)pdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi