Sociālās uzņēmējdarbības sertifikācija un zīmola piešķiršana

  • Autors:Olafs Grigus, Agnese Frīdenberga, Madara Ūlande, Jaan Aps, Iiris Viirpalu, Per Bach, Niels Andreasen
  • Organizācija:Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, PROVIDUS, Igaunijas Sociālās uzņēmējdarbības tīkls, Dānijas Sociālie uzņēmēji
  • Gads:2017
  • Valoda:Angļu valodā

Sociālā uzņēmējdarbība tiek atzīta par efektīvu instrumentu dažādu sociālu problēmu risināšanā. Vienlaikus sociālā uzņēmuma koncepts gan Baltijas valstīs, gan Skandināvijā ieviests salīdzinoši nesen.

Iesaki citiem:

No sociālo uzņēmumu sektora salīdzinoši neilgās attīstības izriet virkne izaicinājumu, kuru risināšanā iesaistītas dažādas organizācijas visas Eiropas mērogā. Publikācija paredzēta viena iespējamā risinājuma, proti, sociālās uzņēmējdarbības sertifikācijas un zīmola piešķiršanas ieviešanas lietderības un problēmjautājumu izvērtēšanai, iesaistot ekspertus no Baltijas un Skandināvijas reģiona valstīm: Latvijas, Igaunijas un Dānijas.

Ziņojumā ne vien iespējams iepazīties ar pārskatu par eksistējošām sociālās uzņēmējdarbības sertifikācijas un zīmolu piešķiršanas iniciatīvām, bet arī gūt priekšstatu par secinājumiem no pētījumiem par plašākas sociālās vērtības komponentes attīstīšanu un ieviešanu uzņēmējdarbībā. Šie secinājumi izmantoti, lai vērtētu sertifikācijas un zīmolu piešķiršanas pieredzi attiecībā uz sociālās vērtības veicināšanu uzņēmējdarbībā 3 projekta partnervalstīs. Vēl ziņojumā uzmanība veltīta risinājumiem, ko sociālās uzņēmējdarbības sertifikācijai un zīmolu piešķiršanai izvēlējušās citas Eiropas valstis un tam, cik noderīga ir šī pieredze.

Ziņojumā apkopotā informācija un analīze ļāvusi ekspertiem identificēt jautājumus, uz kuriem nepieciešams atbildēt, ieviešot sociālās uzņēmējdarbības sertifikācijas un zīmola piešķiršanas mehānismus.

Identificētos jautājumus, iespējams, vispārīgi iedalīt 5 secīgās kategorijās:

• Kādi ir sertifikācijas un zīmola piešķiršanas sistēmas ieviešanas mērķi?
• Uz kāda veida uzņēmumiem / precēm un pakalpojumiem sistēma attieksies?
• Kas ir iesaistītās puses un grupas, uz kuru ietekmēšanu sistēma tiek vērsta?
• Ar kādu mehānismu palīdzību sistēmu paredzēts administrēt?
• Kā mazināt iespējamos riskus?

Pilns ziņojuma teksts angļu valodā. (pdfpdf)

Publikācija tapusi ar Ziemeļvalstu Ministru padomes finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbildīgi projekta koordinatori, un saturs ne obligāti atspoguļo Ziemeļvalstu Ministru padomes uzskatus vai īstenoto politiku.

Iesaki citiem:

Citi autora darbi