Satura analīze par korupcijas atspoguļojumu drukātajos medijos

Šis ziņojums (Latvian Human Assisted Content Analysis (HACA)) papildina galvenos rezultātus no salīdzinošā pētījuma par korupcijas atspoguļojumu medijos septiņās Eiropas Savienības valstīs - Francijā, Ungārijā, Itālijā, Latvijā, Rumānijā, Slovākijā un Lielbritānijā.

Iesaki citiem:

Ziņojumam ir divi mērķi - vispirms, Latvijas HACA ziņojums padziļina salīdzinošo analīzi par katru gadījumu, kurā korupcijas atspoguļojums Latvijas medijos ir anomālija salīdzinot ar citām valstīm. Otrkārt, ziņojums apskata līdzības un atšķirības Latvijas drukātajos medijos.


Ziņojums ir daļa no plaša mēroga pētniecības projektā “ANTICORRP”, kuru finansē Eiropas Komisijas 7. ietvara programma. Vairāk par projektu.

Pilns ziņojuma teksts angļu valodā.

Iesaki citiem:

Citi autora darbi