Atslēgvārdi:

Rakstu krājums: Dzīve, attīstība, labbūtība Latvijas laukos 2

  • Autors:Agnese Cimdiņa, Ieva Raubiško, Aija Priedīte, Klāvs Sedlenieks, Dace Dzenovska, Aija Lulle, Aija Zobena u.c.
  • Organizācija:Latvijas Universitāte
  • Gads:2012
  • Valoda:latviešu, angļu - kopsavilkums

Laukos trūkst nodarbinātības iespēju ārpus lauksaimnieciskās ražošanas, bet saimniecība bieži vien nodrošina minimālus iztikas līdzekļus. Kā esošajā situācijā saskatīt ilgtspējīgu attīstību?

Iesaki citiem:
7439658394 07eb968c65
Foto:Marek Paju

Modernizācija ir iemesls tam, ka samazinās nodarbināto skaits lauksaimniecībā, bet citas lauku ekonomikas nozares nespēj nodrošināt stabilus ienākumus no lauksaimniecības aizejošajam darbaspēkam, ievadā raksta krājuma sastādītājas Agnese Cimdiņa un Ieva Raubiško.

Dzīve, attīstība, labbūtība Latvijas laukos

Iesaki citiem:

Komentāri (2) secība: augoša / dilstoša

Tmp author
EDGARS

"Pētnieces: latviešu darba tikums mūsdienās kļuvis par mītu un netiek uzskatīts par vērtību" http://nra.lv/izklaide/p-s-kultura/65910-petnieces-latviesu-darba-tikums-musdienas-kluvis-par-mitu-un-netiek-uzskatits-par-vertibu.htm
============================================
Tāds "sasniegums" tiešām nebijis latviešu tautas vēsturiskās atmiņas laikā - tikai diezin vai kādu " modernizācijas" (priHvatizācijas, denacionalizācijas, konsolidācijas) īstenotāju sociālantropologu atklājumi sajūsminās. Drīzāk jau 4.maija 25. jubilejas gaidās sagaidīsim ko līdzīgu D.Īvana dotajam novērtējumam dok. filmai "4.maija republika" (IR,20.11.2014.).
Nekādi te "risinājumi" bez realitātes (situācija, kādā atrodamies) apjēgšanas un atzīšanas nav iespējami pat teorētiski. Ceļš līdz pozitīvo pārmaņu veicējiem - "pamatšķiras" radīšanai var būt pat ilgāks, kā tas, ko mūsu senči veica no 13.gs. līdz 19.gs.

Tmp author
Gatis Ozoliņš

Rūpīgi izlasīju Ievas Raubišķo un Agneses Cimdiņas ievadrakstu. Ar ātrlasīšanas metodi pārskatīju pārējos rakstus, pievēršoties tikai interesantākajam. Tas ir patiesi jauns un nebijis notikums Latvijas zinātnē par šobrīd visaktuālako kas Latvijā ir darāms. Labs sākums tālākajam darbam, taču līdz risinājumam vēl tāls ceļš ejams. Vislielākais paldies autoriem.
Gatis Ozoliņš, Mg.sc.soc.

Citi autora darbi
3253337624 0c0b8a1ca7

Pētījums: Cilvēks un darbs Latvijas laukos 3 Autors:Agnese Cimdiņa, Ieva Raubiško