Politikas lēmumu pieņemšanas process Latvijā

  • Autors:Una Klapkalne, Jānis Jankovskis et al
  • Organizācija:Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments
  • Gads:2001
  • Valoda:Latviešu

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Iesaki citiem:

Pētījuma mērķis ir uzlabot politikas veidošanas procesu, tādējādi veicinot valsts un sabiedrības stabilu un ilgu attīstību. Izmantojot Pasaules bankas metodoloģiju, autori analizē Ministru kabineta un Saeimas politisko lēmumu veidošanas, ieviešanas un aktualizācijas procesus un tuvāk aplūko četru valdības politiku piemērus.

Autori secina, ka valdības darba plānošanas un politikas veidošanas procesa uzlabošanai nepieciešams labāk saskaņot valsts attīstības plānošanu un valdības prioritāšu noteikšanu dažādos līmeņos, saistot šos procesus ar valsts budžeta plānošanu. Tāpat būtu vēlams padziļināt vārda "politika" jēgas izpratni, iestrādājot Ministru kabineta iekšējās darba kārtības noteikumos politikas veidošanas procesu pamatprincipus. Savukārt politikas ieviešanas un uzraudzības procesa optimizācijai autori iesaka rūpīgāk izvērtēt dažādu politiku finansiālās, sociālās un politiskās sekas, izstrādāt detalizētākus ieviešanas plānus, precizēt dažādu ministriju un institūciju funkcijas starpsektorālu problēmu risināšanā, kā arī nodrošināt ilglaicīgu finansiālu un politisku atbalstu politikas ieviešanai.

Kā divus veiksmīgus politikas piemērus autori min latviešu valodas apguves veicināšanu un labības intervences politikas ieviešanu. No šiem piemēriem autori secina, ka lēmumu pieņemšanas procesā ir svarīga pastāvīga politikas izvērtēšana un izmaiņu veikšana, adekvāta politikas formulēšanas ekspertīze, pastāvīgas konsultācijas ar nevalstisko sektoru un politikas klientiem, kā arī ilglaicīga neatkāpšanās no politikas mērķiem. Kā neveiksmīgi piemēri pētījumā minēti: atkāpšanās periods no plānotās pensiju sistēmas reformas ieviešanas un pārtikas tirgus uzraudzības politika. Šo piemēru galvenās problēmas ir nepietiekama seku prognoze, nepietiekams dialogs ar visām ieinteresētām pusēm, skaidru mērķu trūkums un nesaskaņota politikas ieviešana starp vairākām institūcijām.


(Politikas lēmumu pieņemšanas process Latvijāpdf)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti