Politikas ietekmes vērtēšana politikas veidošanas sistēmā

  • Autors:Sandra Kļaviņa, Baiba Pētersone, Una Klapkalne
  • Organizācija:Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments
  • Gads:2005
  • Valoda:Latviešu

Anotācija

Iesaki citiem:

„Politikas ietekmes vērtēšana politikas veidošanas sistēmā” ir pirmais latviešu valodā publicētais materiāls, kurā tiek plašāk skatītas politikas analīzes metodes. Līdz šim līdzīgu darbu ir veicis Ietekmes uz vidi valsts birojs, 2002.gadā publicējot metodisko materiālu „Ietekmes uz vidi novērtējums”.

Publikācijā ir ietverts politikas vērtēšanas būtības un principu skaidrojums, ieteikumi novērtējuma apjoma izvēlei un politikas vērtēšanai tās sagatavošanas posmā, politikas alternatīvu novērtēšanas metožu kopums, politikas plānošana, izmantoto prognozēšanas metožu apskats un jautājumi, kas ļauj identificēt, vai ir veikti visi nepieciešamie plānotās politikas ietekmes novērtēšanas pasākumi. Publikācijā ir ietverts praktisks izmaksu - ieguvumu analīzes piemērs no Veselības aprūpes reformas 2.posmam veiktās ekonomiskās analīzes. Ir doti literatūras un interneta resursu avoti ar ieskatu to saturā publikācijā apskatīto jautājumu padziļinātai studēšanai.Politikas ietekmes vērtēšana politikas veidošanas sistēmā

(latviski, PDF, 2 MBpdf)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Citi autora darbi