Par uzticēšanos 66

Kā politikas veidotājiem ES valstīs un Eiropas Savienības līmenī nopelnīt sabiedrības uzticību, kad to apgrūtina bēgļu krīze, korupcija, sazvērestības teoriju izplatība un pārspīlēta sekošana sabiedriskajai domai?

Iesaki citiem:

Atbildes uz šiem jautājumiem politikas eksperti meklēja starptautiskā konferencē „Vienna Policy Conference 2015: Rebuilding trust in Europe”, kas 2015.gada 29.-30.oktobrī notika Austrijas galvaspilsētā. Konferenci organizēja Open Society Foundations un ERSTE Foundation, un nesen publiskots pasākuma diskusiju apkopojums (angļu valodā), kas var noderēt plašākai politikas veidotāju kopienai un pilsoniski aktīviem cilvēkiem.

Tā kā man bija iespēja piedalīties pasākumā, dalos ar manām piezīmēm par būtiskāko. Galvenais konferences secinājums? Daudz vieglāk sabiedrībā sēt neuzticību politikas veidotājiem un īstenotājiem, nekā stiprināt uzticību valsts pārvaldei. Taču, lai vairotu uzticēšanos, būtu jāiegulda institūciju un politikas veidotāju spējā nopelnīt sabiedrības uzticību ar saviem darbiem, nevis šķiest līdzekļus komunikācijas kampaņās, mudinot cilvēkus vairāk uzticēties.

Bēgļu krīze

Daļa konferences tika veltīta bēgļu krīzei, kas mainījusi sabiedrības attieksmi pret savu valstu un Eiropas Savienības (ES) vadītājiem, jo sabiedrība pastiprināti sāka neuzticēties viņu spējai risināt problēmas. To veicināja politikas veidotāju nespēja paredzēt un tāpēc būt gataviem dažādiem attīstības scenārijiem.

Militārais konflikts Sīrijā turpinās jau vairākus gadus, tāpēc rīcībpolitikas veidotājiem 2015.gadā nevajadzēja būt pārsteigtiem par migrācijas tendencēm, kas daļēji bija paredzamas.

Turklāt, ja 2015.gada pavasarī-vasaras sākumā lēmumu pieņēmēji vēl varēja būt pārsteigti par patvēruma meklētāju skaita strauju palielināšanos ES valstīs, tad vasaras beigās iedzīvotāji sagaidīja, ka pārsteigumu būs aizstājuši konkrēti plāni īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa risinājumiem. To vietā apjukuma ietekmē valstu un ES lēmumu pieņēmēji turpināja neveiksmīgi runāt ar iedzīvotājiem. Daļa nav bijuši atklāti par situācijas nopietnību, piemēram, apgalvojot, ka nebūs vajadzības meklēt risinājumu papildus patvēruma meklētāju uzņemšanai nekā ES valstis vienojās 2015.gada rudenī, lai gan mediji turpināja ziņot par jaunu patvēruma meklētāju ierašanos ES valstīs un nometnēs ārpus ES. Savukārt, cita politikas veidotāju daļa nav spējusi viest pārliecību, ka situācija ir risināma - ka valdībai ir skaidrs rīcības plāns, tā vietā ar emocionāliem paziņojumiem palielinot sabiedrības bažas.

Protams, vadītāji arī ir tikai cilvēki, taču no vadītājiem sabiedrība gaida rīcībpolitikas risinājumus, nevis emocionālas reakcijas, kurām ir vieta savu tuvāko cilvēku lokā.

Ja, piemēram, Latvijas valdība nevar atrast risinājumus, lai divu gadu laikā uzņemtu aptuveni 700 patvēruma meklētāju, tad daļai sabiedrības radās jautājums – kā šāda valdība var tikt galā ar daudz lielāka apjoma rīcībpolitikas izaicinājumiem? Vēstījums ir skaidrs – mēs esam bezspēcīgi, mēs netiekam galā.

Neveiksmīgā saziņa starp politiķiem un sabiedrību pastiprināja iespaidu, ka valstu vadītāji nesaka patiesību, tādējādi, palielinot neuzticēšanos. Situāciju neuzlaboja arī vadītāju jaukšanās imigrācijas terminoloģijā un vēlme situāciju zīmēt melnbaltās krāsās, kas arī šajā jautājumā nav reālistiska pieeja.

Nereti ir ļoti grūti nodalīt patvēruma meklētājus no imigrantiem, kuri bēg no lielas nabadzības vai klimata pārmaiņu radītām negatīvām sekām.


Bailes par migrāciju ir visās sabiedrībās un visos cilvēkos, un par tām vajag atklāti runāt, izprotot dažādu sabiedrību līdzīgās un atšķirīgās nostājas:

• Centrālās un Austrumeiropas valstis, kas salīdzinoši nesen pievienojās „pieaugušo valstu klubam” – Eiropas Savienībai – baidās no izzušanas, jo tām ir lielas demogrāfiskās problēmas, pateicoties zemiem dzimstības un augstiem emigrācijas rādītājiem. Daļai šo sabiedrību ir integrācijas pieredzes trūkums, kā arī ziņkārības trūkums paskatīties uz citu sabiedrību pieredzēm. Turklāt solidaritāte tiek uztverta kā vienvirziena process, jo pastāv uzskats, ka pagājušajā gadsimtā piedzīvotās vēsturiskās netaisnības dod sabiedrībām tiesības uz citu valstu palīdzību „mūžu mūžos”.

• Vairākās ES valstīs pastāv bažas par „atriebību” – ja pirms vairākām dekādēm daļa Eiropas sabiedrību kolonizēja citas sabiedrības, nu ir bailes, ka „musulmaņi pārņems Eiropu”. Tāpat pastāv bailes, ka „viņi” nāk pēc „mūsu labumiem” – Eiropas valstīs uzcelto labklājību, kā arī pretestība migrācijai kā cīņa ar jaunu „citādo” – patvēruma meklētājiem, kuri palielina sabiedrības daudzveidību un samazina sabiedrības viendabīgumu.

Fakts, ka lielākā daļa Eiropas valstu savas nācijas definē uz cilvēka izcelsmes, nevis piederības izvēles pamatiem arī apgrūtina spēju uztver migrāciju kā pieņemamu izaicinājumu, nevis vienīgi kā „sliktas ziņas”. Turklāt daudzu politisko spēku daudzus gadus ignorētās sabiedrības bažas par migrāciju faktiski palikušas populistisko kustību pārziņā, nevis ņemtas vērā, veidojot pārdomātas imigrācijas un integrācijas politikas.

Tagad, kad daudzus gadus populisti vadījuši sabiedriskās diskusijas par migrācijas jautājumiem, manipulējot ar sabiedrības bailēm, ir ļoti grūti piedāvāt mērenus ilgtspējīgus risinājumus.

Grūtības rada arī labklājībā un patēriņa kultūrā iemigušās sabiedrības, kuras aizvērušas acis uz ārpasauli, kurā pastāv gluži cita apjoma izaicinājumi nekā jautājums, kā iegādāties jaunāko mobilā telefona modeli vai, ka kafejnīcā nav pieejams sojas piens.

Bēgļu krīzē problemātiska bijusi un turpina būt arī ES valstu savstarpējā sadarbība, valstīm vienpusīgi pieņemot lēmumus atvērt vai slēgt iekšējās ES robežas un reģistrēt vai nereģistrēt patvēruma meklētājus, tādējādi būtiski samazinot atsevišķu ES valstu un ES kopumā spēju pārvaldīt migrācijas plūsmas. ES nepieciešams pārdomāt patvēruma meklētāju politikas pamatprincipu, ka pieteikumu izskata pirmajā ES valstī, kur patvēruma meklētājs „spēris kāju”. Tā vietā jādomā par drošiem ceļiem uz ES valstīm, braucot pakaļ patvēruma meklētājiem uz trešajām (ārpus ES) valstīm, neliekot cilvēkiem riskēt ar savām dzīvībām, tādējādi arī uzturot cilvēku kontrabandas biznesu.

Šādu jautājumu virzīšana prasa:

• pastāvīgu līderību, nevis ES valstu vadītāju ārkārtas diskusijas vienu reizi divos mēnešos, kas apgrūtina patiesi Eiropeiskas domāšanas veidošanos par šiem globālajiem jautājumiem, kurus nav iespējams ilgtspējīgi risināt nacionālu valstu ietvaros.

• spilgtu līderību, taču daudzviet ES valstīs un ES līmenī esam pieņēmuši „viduvējības”, nevis spilgtus līderus, kas arī mazina valstu un ES iespējas atrast pārdomātus risinājumus.

Pagaidām bēgļu krīze ir pazaudēta līderības iespēja daudzās ES valstīs un arī ES līmenī, kas īpaši skaudri redzama, salīdzinot ar ierēdņu un ekspertu spēju un vēlmi piedāvāt izsvērtus risinājumus.

Sazvērestības teorijas

Kāda ir sazvērestības teoriju ietekme uz sabiedrības uzticēšanos lēmumu pieņēmējiem? Negatīva, turklāt izrādās, ka sazvērestības teoriju izplatība sabiedrībā negatīvi ietekmē arī tās līdzdalību, piemēram, vēlmi piedalīties vēlēšanās, kas mazinājusies pēc sazvērestības teoriju izplatības par ASV valdības iesaisti 2011.gada 11.septembra terora aktos vai Lielbritānijas valdības iesaisti princeses Diānas nāvē.

Ja neliela neuzticēšanās lēmumu pieņēmējiem ir veselīga, tad ticība sazvērestības teorijām ir neuzticēšanās visaugstākā pakāpe. Sazvērestību teoriju izplatītājiem var būt vieglāk noticēt, jo viņi piedāvā vienkāršotu pasaules redzējumu, turklāt vienmēr problēmās vainojams ir kāds cits – kādas tautības, ticības, dzīves veida vai lielā biznesa pārstāvis.

Turklāt īpaši labvēlīgu augsni sazvērestības teorijām veido informācijas tehnoloģijas un mediju lietošanas prasmju trūkums, jo cilvēki neiedziļinās sarežģītos jautājumos, kritiski nevērtē, kuram avotam ir vērts uzticēties, kā arī nemeklē vairākus informācijas avotus, lai paši veidotu savu redzējumu.


Sabiedriskās domas spēks

Vēlētāji meklē politiskās partijas, kuru piedāvātie un īstenotie rīcībpolitikas risinājumi ļaus viņiem dzīvot stabilitātē. Taču politiķi mēdz sabiedriskās domas pētījumu pasūtījumos testēt vēlētāja viedokļus par dažādiem jautājumiem, un mēdz pat būt tādi pasūtījumi, kuros partijas vēlas noskaidrot, kādas idejas ļaus tām uzvarēt vēlēšanās. Tas ir ideoloģijā balstītas politikas noriets un populisma uzplaukums.

Sabiedriskās domas pētījumi var palīdzēt savu karjeru veidot politiķiem, kuri patiesībā sabiedrībai nav vajadzīgi, jo piedāvā nevis rīcībpolitikas risinājumus sabiedrības attīstības interesēs, bet gan populismu un manipulāciju ar sabiedrības viedokļiem. Turklāt arvien augošais atbalsts kustībām, kuras ir pret pastāvošo iekārtu, institūcijām vai Eiropas Savienību (anti-system), liek politiķiem sacensties, kurš kuru pārspēs šajā populismā. Tādā politiskajā cīņā mērenu, ilgtspējīgu risinājumu piedāvātājiem ir grūti „uzvarēt”, ja trūkst līderības un tiek ignorētas sabiedrības bažas, kā migrācijas jautājumos.

Valsts nozagšana

Uzticību politikas veidotājiem mazina arī valsts nozagšana (state capture), kad lēmumi tiek pieņemti šauru interešu vārdā. Daudzviet pēc-padomju sabiedrībās favorītisms joprojām ir plaši izplatīts sabiedrisko pakalpojumu sfērā, un sabiedrības uzskata, ka elites izmanto sabiedriskos pakalpojumus savam, nevis sabiedrības, labumam.

Arī Volkswagen grupas skandāls ar manipulēto iekārtu izmantošanu automašīnās parāda pārāk omulīgas attiecības starp uzņēmējiem un lēmumu pieņēmējiem, ja jau kompānijai izdevās vairākus gadus apiet noteikumus.

Šis gadījums parāda, ka korupcija ir arī slēpta protekcionisma forma - Volkswagen izmantoja manipulētas ierīces, lai aizsargātu esošo vai palielinātu savu tirgus daļu globālajā auto ražotāju konkurencē.

Te arī redzama saikne starp korupciju, inovāciju trūkumu un tā saukto smadzeņu aizplūšanu (brain drain), kad augsti kvalificēti speciālisti meklē godīgas konkurences vidi un pamet savu valsti, kurā ir dzīvas korupcijas izpausmes gan pakalpojumu un preču izvēlē, gan darbaspēka piesaistē un politikas veidošanā.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (66) secība: augoša / dilstoša

Tmp author
Shim Raa

You have a decent point here!I absolutely concur with what you have said!!Thanks for sharing your views...hope more individuals will read this article!!!
small wine carafe https://www.skillshare.com/crocodileslyla

Tmp author
Shim Raa

I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me
clicking here https://www.justgiving.com/fundraising/Lisa-Bennett34

Tmp author
Shim Raa

I just wrote an really long comment but after I
clicked submit my comment didn't appear. Grrrr...
well I'm not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say fantastic blog!
her explanation https://www.readability.com/PaulaHill/

Tmp author
Arbaz Khan

http://wpplugin111.page.tl/

طراحی سایت فروشگاه
طراحی سایت شرکت فروشگاه طراحی سایت ارزان, طراحی سایت حرفه ای,گرافیکی, بهترین شرکت طراحی سایت ایران, طراحی وب سایت

Tmp author
Shim Raa

I want you to thank for your time of this wonderful read!!! I definitely enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff of your blog a must read blog http://www.archilovers.com/stories/18654/history-bits-of-barbecuing-and-its-modern-ways.html
here

Tmp author
Shim Raa

I will ensure that I bookmark your blog and will eventually come back in the foreseeable future. I want to encourage continue your great job, have a nice day
citation http://vite.io/d49xtruvze

Tmp author
Shim Raa

I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me
her latest blog http://www.alivenotdead.com/mark-carter/home-appraisal-surveying-and-inspection-are-important

Tmp author
Shim Raa

If you set out to make me think today; mission accomplished! I really like your writing style and how you express your ideas. Thank you
related site
http://www.bugbitten.com/blogs/North_America/BarbaraColeman/Tips_for_efficient_budgeting.html

Tmp author
Shim Raa

If you set out to make me think today; mission accomplished! I really like your writing style and how you express your ideas. Thank you
citation http://citizengo.org/en/signit/37737/view

Tmp author
Shim Raa

I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definitely interested in this one. Just thought that I would post and let you know
citation https://storify.com/StephaniePowell/oh-clocks

Tmp author
Shim Raa

I agree with you. This post is truly inspiring. I like your post and everything you share with us is current and very informative, I want to bookmark the page so I can return here from you that you have done a fantastic job
Find out more http://www.blogskins.com/me/vitamonkuridine

Tmp author
Ethen Hunt

I experience considerable difficulties my considerations on substance, however I truly felt I ought to here. Your article is truly awesome. I like the way you composed this data. abraj 2016

Tmp author
Shim Raa

I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definitely interested in this one. Just thought that I would post and let you know
high trust flow backlinks https://www.fiverr.com/brayden_ben/give-you-35-high-trust-flow-links-on-high-da-and-pa

Tmp author
Shim Raa

I agree with you. This post is truly inspiring. I like your post and everything you share with us is current and very informative, I want to bookmark the page so I can return here from you that you have done a fantastic job
seo link building https://www.fiverr.com/brayden_ben/do-20-high-pr-backlinks-pr5-to-pr155

Tmp author
Shim Raa

I agree with you. This post is truly inspiring. I like your post and everything you share with us is current and very informative, I want to bookmark the page so I can return here from you that you have done a fantastic job
clicking here https://bobbyrussell.wufoo.com/forms/z1bzqu631afiucl/

Tmp author
jak down

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. best buy promo code

Tmp author
Shim Raa

I think you should explore the articles on your website, You should also cover different different categories for articles as you writes awesome. Thanks for sharing this great article with us
clicking here http://www.bugbitten.com/blogs/North_America/BrianWard/Improving_Personal_Hygiene_to_Prevent_Toenail_Fungal_Infection.html

Tmp author
Shim Raa

I agree with you. This post is truly inspiring. I like your post and everything you share with us is current and very informative, I want to bookmark the page so I can return here from you that you have done a fantastic job
powdered fenugreek http://www.archilovers.com/stories/17121/how-to-improve-your-life-and-health-with-the-use-of-fenugreek.html

Tmp author
Shim Raa

Your style is so unique compared to other people I have read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity
clicking here http://couponhippoblog.blogspot.com/

Tmp author
Shim Raa

I think you should explore the articles on your website, You should also cover different different categories for articles as you writes awesome. Thanks for sharing this great article with us http://backlinkswebshop.com/
high trust flow backlinks

Tmp author
jak down

I’m happy I located this blog! From time to time, students want to cognitive the keys of productive literary essays composing. Your first-class knowledge about this good post can become a proper basis for such people. kitchen design

Tmp author
Shim Raa

I agree with you. This post is truly inspiring. I like your post and everything you share with us is current and very informative, I want to bookmark the page so I can return here from you that you have done a fantastic job
high page authority backlinks http://backlinkswebshop.com/

Tmp author
aqib lala

I do trust all of the cncepts you've introduced to your post. They are really convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are too short forr newbies.
Derma Vibrance http://www.anotherlunch.com/derma-vibrance-review/

Tmp author
Baba Ki Rani

Totally awesome posting! Loads of valuable data and motivation, both of which we all need!Relay welcome your work.
NEXT DAY FLOWERS http://www.same-day-flower-delivery.co.uk/

Tmp author
jak down

Wonderful blog post. This is absolute magic from you! I have never seen a more wonderful post than this one. You've really made my day today with this. I hope you keep this up! my natural hair extensions

Tmp author
aqib lala

I am glad to discover this post Very valuable for me, as it contains parcel of data. I Always like to peruse The Quality and happy I discovered this thing in you post.
Musea bezoeken https://docs.google.com/document/d/1t7lD5mBYmEI8vEcb3Vg8pbGEBK971MaCxa_VDW6ZLC8/edit?usp=sharing

Tmp author
jak down

wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated. classic bedroom http://maybeliveinpeace.tumblr.com

Tmp author
jak down


I like your site. Superb submit. It is extremely precise, people ought to learn how to uncover just before they could uncover. lol i realize this particular appears funny nevertheless it is the majority of apparent..
voyance internet http://voyance-amour-eternel.com/

Tmp author
aqib lala

I have perused this post and on the off chance that I might I be able to wish to recommend you few fascinating things or counsel. Maybe you could compose next articles alluding to this article
Casino View https://docs.google.com/document/d/1Z7n9_EB-H4NpwQP0yVYUcCSoSmjlyQC_xfvAQaGINe8/edit?usp=sharing

Tmp author
aqib lala

I as of late ran over your website and have been perusing along. I thought I would leave my first remark. I don"t realize what to say aside from that I have delighted in perusing.
Houston Tummy TucK http://avanteplasticsurgery.com/

Tmp author
aqib lala

I have perused this post and on the off chance that I might I be able to wish to recommend you few fascinating things or counsel. Maybe you could compose next articles alluding to this article.
Schilderijen van Bob Ross https://docs.google.com/document/d/1tN_4c9UFdoKCZnSbFtQkYngGQCamLD5xAWS1GJrwxD0/edit?usp=sharing

Tmp author
jak down

I am overwhelmed by your post with such a nice topic. Usually I visit your blogs and get updated through the information you include but today’s blog would be the most appreciable. moved here https://www.ted.com/profiles/6332932

Tmp author
jak down

so happy to find good place to many here in the post, the writing is just great, thanks for the post. college paper writing http://collegepaperworldapp.beep.com/

Tmp author
aqib lala

It was a brilliant opportunity to visit this sort of site and I am cheerful to know. much obliged to you such a great amount for allowing us to have this open door
iPad Roulette http://ipadroulettespelen.nl/

Tmp author
aqib lala

I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you
Hotel Sea World Resort en Spa http://sea-world-resort.nl/

Tmp author
aqib lala

The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface.
Betsoft online casino http://www.betsoftcasino.nl/

Tmp author
aqib lala

I like to think I’m much funnier than Dave but don’t ever tell him that because I’ve asked him for a job a couple of times and even though he’s taken out a restraining order on me and Free Spins NL http://freespins.nl/

Tmp author
aqib lala

I like to think I’m much funnier than Dave but don’t ever tell him that because I’ve asked him for a job a couple of times and even though he’s taken out a restraining order on me and
De Gooische Kinderwinkel https://docs.google.com/document/d/1wzvv5XAJ16T_gx6C_D8fTVyEW64KGoCk-z1tvhcQn1o/edit?usp=sharing

Tmp author
aqib lala

This is an incredible article a debt of gratitude is in order for sharing this educational data. I will visit your site consistently for some most recent post
Duurzame Biobrandstoffen https://docs.google.com/document/d/10JyEQgeZZx8iKaUuc9zj_hwI7u7rjCEHqyoCLMk4pog/edit?usp=sharing

Tmp author
aqib lala

I acknowledge all that you have added as far as anyone is concerned base.Admiring the time and exertion you put into your online journal and point by point data you offer
Beste Wereldreizen https://docs.google.com/document/d/1Y4-wEzHLmpq5_z0ZSeyl9r8efUKV-LLxm2Ju4WN0n1E/edit?usp=sharing

Tmp author
aqib lala

I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Keep up the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it'll improve the value of my web site.
Blackjack spelen http://blackjack-spelen.com/

Tmp author
aqib lala

I truly thank you for the profitable data on this incredible subject and anticipate more extraordinary posts.
Fretten Frehof http://frehof.nl/

Tmp author
jak down

Amazing knowledge and I like to share this kind of information with my friends and hope they like it they why I do. check over here http://www.bestriflescopereviewss.com/

Tmp author
jak down

The web site is lovingly serviced and saved as much as date. So it should be, thanks for sharing this with us. hot water tank http://www.tanklesswaterheaterreviewss.com/

Tmp author
aqib lala

I hurt to pay heavily for England football travel packages no matter what the outcome of the game may be.
nazorg formulier piercings http://thepiercingstudio.nl/

Tmp author
aqib lala

Very interesting blog. A lot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definitely interested in this one. Just thought that I would post and let you know
Full Tilt Poker Bonus Code http://fulltiltpokerbonuscode.nl/

Tmp author
aqib lala

I just stumbled upon your blog and wanted to say that I've truly enjoyed browsing your blog posts. After all I'll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon
koffiehuis-bergen http://koffiehuis-bergen.nl/

Tmp author
aqib lala

Very interesting blog. A lot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definitely interested in this one. Just thought that I would post and let you know
Nagelstudio Marleentje http://nagelstudiomarleentje.nl/

Tmp author
aqib lala

Much thanks for composing such a fascinating article on this point. This has truly made me think and I want to peruse more.
somemainonta https://docs.google.com/document/d/1vNBvTb94p5ec0kb2olJECauiTIgEq2ZIlFUE47gbMss/edit?usp=drive_web

Tmp author
aqib lala

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
Freshfield Labradors http://freshfieldslabradors.nl/

Tmp author
aqib lala

Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I've truly enjoyed browsing your blog posts. After all I'll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon
Tegen Lage Kosten http://ducrocq.nl/

Tmp author
aqib lala

It"s proper time to make a few arrangements for the future and the time has come to be glad. I have perused this post and on the off chance that I might I be able to wish to propose you few intriguing things or guidance
Maldensteijn http://maldensteijn.nl

Tmp author
aqib lala

I just like the valuable info you provide for your articles.I’ll bookmark your weblog and take a look at once more right here regularly. I am reasonably certain I’ll learn a lot of new stuff proper here
Spelen Roulette http://ipadroulettespelen.nl/

Tmp author
aqib lalaThis is my first visit on your blog. Your article is well written and informative..


De Online Casino Bonus http://deonlinecasinobonus.nl

Tmp author
aqib lala

I was checking constantly this blog and impressed! Extremely useful info specially the last part I care for such information a lot.
online marketing experts http://astrowebmarketing.com/portfolio/

Tmp author
jak down

Wonderful blog post. This is absolute magic from you! I have never seen a more wonderful post than this one. You've really made my day today with this. I hope you keep this up! werbegeschenke bedrucken http://www.buntheit.de/werbemittel

Tmp author
aqib lala

A debt of gratitude is in order for the post and extraordinary tips..even I additionally imagine that diligent work is the most vital part of getting achievement..
hydrodipping
https://sites.google.com/site/hydrodippingbayarea/

Tmp author
aqib lala

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.

rower reviews
http://www.therowingexpert.com/

Tmp author
aqib lala

They will also set up and clear up the crew meal tables, usually with the help of a crew member from the deck department. This schedule is created by the chief officer or bosun and the chief stewardess.
fun gaming news
http://www.d20reviews.com/home/

Tmp author
aqib lala

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
best download website
http://www.downloadinstall.com/privacy/

Tmp author
aqib lala

I visit your blogs and get updated through the information you include but today’s blog would be the most appreciable
south african wine producer
http://www.steenberg-vineyards.com/background/

Tmp author
aqib lala

Your post with such a nice topic. Usually I visit your blogs and get updated through the information you include but today’s blog would be the most appreciable.
click
http://www.alivenotdead.com/martin-turner/significance-of-having-a-water-filter

Tmp author
aqib lala

Your Voice is the Karaoke app for you if you have ever harbored a secret desire to be a music star with your own bevy of fans. Your Voice is the app for you if you have ever wished to craft and create successful music on your own. Your
website http://vite.io/18l1qytr6i

Tmp author
aqib lala

This type of message always inspiring and I prefer to read quality content, so happy to find good place to many here in the post, the writing is just great, thanks for the post
learn more here http://getloppedtrees.polyvore.com

Saistītie raksti
Citi autora darbi
7595930098 1188c7be29 z

Life with Donald Trump Autors:Dace Akule

Peru akmeni

Par globāli būtisko 1 Autors:Dace Akule

Kaleidoskops 1

Par sarežģīto pasauli 1 Autors:Dace Akule

Bilde peru

Par Peru 5 Autors:Dace Akule

11825959 10153434773260306 6968551125438830656 n

Par AirBaltic 17 Autors:Dace Akule