No valsts budžeta finansētie LR ministriju pasūtītie pētījumi: to finansēšanas un realizēšanas kārtība un saikne ar sabiedriskās politikas analīzi

  • Autors:Astrīda Neimane
  • Organizācija:Sorosa fonds - Latvija
  • Gads:2000
  • Valoda:Lat

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Iesaki citiem:

Projekta mērķis ir apkopot informāciju par ministriju pasūtītajiem pētījumiem 1998. un 1999. gadā, lai uz tās balstītu sabiedriskās politikas attīstības programmas izstrādi. Pētījumā analizēti būtiskākie šķēršļi, kas skar ministriju pasūtītos pētījumus, kā arī valsts finansēto pētījumu pārskatāmība. Pētījumā ietverti dati par valsts finansējumu pētnieciskajiem un zinātniskajiem darbiem, par valsts pasūtījumu organizēšanas kārtību, kā arī veikts izvērtējums starp atklātiem rezultātiem un to ietekmi uz politikas veidošanu.

Valsts iestāžu pasūtītie pētījumi lielākajā daļā gadījumu neatbilst politikas analīzes mērķiem un kritērijiem. Normatīvajos aktos noteiktā kārtība neveicina pārskatāmību un konkurenci pētījumu pasūtījumos. Pētījumu izmantošanas lietderība ir neliela, jo tie pārsvarā balstīti uz situācijas aprakstu un faktu konstatāciju. Līdz ar to valsts iestāžu pasūtītajos pētījumos trūkst to politikas analīzes sastāvdaļu, kas piedāvā risinājumus problēmām un dažādus alternatīvus variantus. Lai mainītu pastāvošo sistēmu, nepieciešams veicināt pārskatāmību un atklātību pētnieciskā procesa nodrošināšanā.No valsts budžeta finansētie LR ministriju pasūtītie pētījumi

(latviski, PDF, 658 KBpdf)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti