Atslēgvārdi:

Ne tikai ziedi, bonbongas un tortes 25

Ja neoficiāla “pateicība” ārstam ir garants, ka pacientam tiks nodrošināti labāki ārstniecības apstākļi, tas pēc būtības neatšķiras no kukuļņemšanas, jo sabiedrībai tiek radīts priekšstats, ka bez dāvanām nav iespējams saņemt kvalitatīvu veselības aprūpi.

Iesaki citiem:

Diskusijas par piemērotāko prezidenta kandidātu atkal atdzīvinājušas senu lietu — korupciju medicīnā. No vienas puses, tas sākotnēji ļāva cerēt, ka varbūt šoreiz diskusijām sekos konkrēta rīcība, lai šo problēmu risinātu. No otras — skumji, ka tas notiek prezidenta kandidātu reputācijas apspriešanas kontekstā.

No pretkorupcijas aspekta raugoties, ārkārtīgi svarīga būtu bijusi stingra politiķu nostāja, ka šāda veida rīcība nav pieņemama kopumā, kur nu vēl tik augsta ranga amatpersonai, kuras autoritātes pamatā ir nevainojama reputācija. Pārvēršot „pateicības” ārstiem par emocionālu jautājumu, koalīcijas partiju pārstāvji izvairās runāt par pašu problēmas kodolu — vai nedeklarēti ienākumi vienai sabiedrības grupai ir pieļaujami vai nē, kā arī vai šādu maksājumu prasīšana un/vai pieņemšana ir uzskatāma par korupciju un vai tas atbilst prezidenta nevainojamai reputācijai.


„Neprasīju, bet ņēmu”

Kā no paša prezidenta amata kandidāta izteikumiem noprotams, godīga prakse no korupcijas atšķiras ar to, ka pirmajā gadījumā netiek izteikta prasība, ka ārsts par sniegto pakalpojumu no pacienta vēlētos saņemt papildu atalgojumu. Būtu kļūdaini uzskatīt, ka neprasīšanas fakts pilnībā attaisno neoficiāla maksājuma pieņemšanu. Pārfrāzējot prezidenta kandidātu, jāsaka, ka tieši „intīmo pacienta — ārsta attiecību dēļ” var uzmodelēt virkni situāciju, kur pacients nesaņem tiešu mājienu, bet apstākļi norāda, ka pacientam vajadzētu sniegt kādu motivāciju, lai viņš savlaicīgi saņemtu kvalitatīvu veselības aprūpi. Piemēram, rinda kādas procedūras veikšanai, sliktāki apstākļi palātā, mazāk iedarbīgu ārstēšanas līdzekļu izvēle utt. Verbāli patiešām ārsts neko nebūs prasījis, bet pacients būs izdomājis pats, kas ir jādara, lai iemantotu priviliģētāku ārsta attieksmi.

Ja šāds neoficiāls maksājums ir garants, ka pacientam tiks nodrošināti labāki ārstniecības apstākļi, tas pēc būtības neatšķiras no koruptīva darījuma — kukuļņemšanas. Kukuļa devējs piedāvā mantisku labumu, lai ārsts, pildot savus pienākumus, sniegtu kukuļdevējam nepieciešamo labumu — savlaicīgi palīdzētu atgūt veselību. Šāda darījuma rezultātā cieš ne vien citi pacienti, kas tādējādi saņem mazāk kvalitatīvu aprūpi, bet arī plašāka sabiedrība, kura zaudē pārliecību, ka saslimšanas gadījumā saņems atbilstošu aprūpi un tādējādi ir gatava iesaistīties līdzīga rakstura darījumos. Tas, ka paši ārsti šādus maksājumus pieņem tāpat kā sava amata brāļu līdzīgu rīcību, ir korupciju atbalstošs un sistēmu graujošs apstāklis. Tādēļ tikai loģisks šķiet jautājums, kāpēc ārsti devējam, kuram neko nav prasījuši, un kura maksājumam nav nekādas ietekmes uz ārstēšanas procesu, nevar atteikt un neņemt?

Attiecībā uz kukuļņemšanu likums atbildību paredz tikai valsts amatpersonām. Administratīvo pārkāpumu kodeksa un Krimināllikuma grozījumi, kas paredz atbildību arī ārstiem un pedagogiem, tā arī iestrēguši Saeimā. Taču viens no maldīgiem priekšstatiem, kas varēja rasties no pēdējās nedēļas diskusijas par prezidenta kandidāta reputāciju, ir, ka likums nenosaka nekādu atbildību par nedeklarētu maksājumu pieņemšanu.

Komentējot V.Zatlera atzīšanos par neoficiālu maksājumu pieņemšanu, KNAB priekšnieks sākotnēji norādīja, ka tā ir nosodāma darbība, bet ne likuma pārkāpums[1]. Taisnība, tomēr konkrētajā gadījumā runa ir ne vien par ārstu, bet arī valsts amatpersonu ar atbilstošiem viņa darbību ierobežojošiem noteikumiem, ko nosaka likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā.” KNAB būtu jāizvērtē, vai prezidenta amata kandidāts nav pārkāpis minēto likumu, kura pašreizējā redakcija nosaka, ka amatpersonai ir aizliegts tieši vai netieši pieņemt dāvanas un ziedojumus. Ārpus valsts amatpersonas amata pienākumu pildīšanas amatpersonai ir atļauts pieņemt dāvanas no radiniekiem. Savukārt no citām fiziskajām vai juridiskajām personām atļauts pieņemt dāvanas tikai tad, ja no vienas personas gada laikā saņemtās dāvanas vērtība nepārsniedz minimālās mēnešalgas apmēru un attiecībā uz dāvinātāju valsts amatpersona divu gadu laikā pirms dāvanas saņemšanas nav izdevusi administratīvo aktu. Savukārt, ja amatpersona ir pieņēmusi dāvanas no minētajām personām, tā divus gadus pēc dāvanas pieņemšanas nav tiesīga attiecībā uz dāvanas devēju izdot administratīvo aktu[2]. Līdz ar to būtu nepieciešams pārbaudīt, cik lieli ir neoficiālie maksājumi, ko V.Zatlers saņēmis, un vai viņš attiecībā uz dāvinātāju vai tā interesēs (pat ja maksājums ir bijis mazāks par minimālo mēnešalgu) ir pieņēmis administratīvus aktus. Tāpat vajadzētu pārbaudīt, vai šādas dāvanas V.Zatlers ir pieņēmis kā slimnīcas vadītājs, pieņemot lēmumus, kas varētu piešķir kādas privilēģijas noteiktam pacientam.

Minētais likums arī nosaka, ka valsts amatpersonām katru gadu ir jānorāda informācija par noteiktā periodā gūtiem visu veidu ienākumiem. Jau šobrīd ir zināms, ka V.Zatlers šos ienākumus nav deklarējis un nav par tiem maksājis nodokļus, kas ir neapšaubāms likuma pārkāpums, kas diez vai atbilst prezidenta amata kandidāta kritērijam „nevainojama reputācija”. Tātad, pat ja V.Zatlers nav pieprasījis neoficiālos maksājumus, atzīšanās, ka ir tos pieņēmis, jau vien ir rūpīgi vērtējama no likumiskā viedokļa.

Interesanti, ka pats kandidāts iepriekš intervijās šāda veida rīcību ir vērtējis visai kritiski, nosaucot to par „morālo diskomfortu”, kurā atrodas ārsts, pieņemot šādus maksājumus un atzīstot šādu maksājumu nelikumīgo pusi: „Cilvēki medicīnā ir morālā diskomfortā. Pagājušajā gadā slimnīcu pameta trīs jauni, talantīgi, ļoti gudri speciālisti, un tieši tāpēc, ka izjuta morālu diskomfortu, jo viņiem nebija iespēja pilnīgi legāli nopelnīt naudu. Aploksnītes no pacientiem ir anahronisms no padomju laikiem, un ir kauns, bet mēs neesam šo problēmu atrisinājuši līdz šai dienai.”[3] ”Ja ārstam samaksā par to, ka viņš izdarījis izmeklēšanu vai operāciju, kur ir korupcijas moments? Nelikumīgi ir tikai tas, ka viņš šos ienākumus nedeklarē un nenomaksā nodokļus.[4]”


„Savu reputāciju es veidoju, bet viņu vērtē citi”

Tas, ka pēc šī paziņojuma koalīcijas partiju pārstāvji nav atsaukuši izvirzīto kandidātu, liek domāt, ka šāda veida rīcību viņi uzskata par atbilstošu kritērijam „nevainojama reputācija”. Savukārt, plašākas sabiedrības uzskati liek domāt par pretējo. Manuprāt, skaidru vērtējumu sniedz 2005.gada sabiedriskās domas aptaujas rezultāti, kur 62.4% respondentu neoficiālus maksājumus ārstam par slimokases vai apmaksātu pakalpojumu uzskata par korupciju[5]. Atliek vien secināt, ka koalīcijas partiju pārstāvjiem un sabiedrībai kopumā ir atšķirīgas mērauklas reputācijas nevainojamībai.

Prezidenta kandidāta nominēšanas procesa kontekstā, kad pēc dažām teatrālām koalīcijas etīdēm parādījās V.Zatlera kandidatūra, par kura sabiedriski politiskajiem uzskatiem sabiedrībai nebija nekādas nojausmas, uzticības kredīta iegūšanai bija vitāli svarīgi, ka kandidāts parāda skaidru izpratni, kādu redz savu lomu dažādos jautājumos, tai skaitā tiesiskuma stiprināšanā Latvijā. Atzīšanās, ka prezidenta amata kandidāts ārsta praksē gadiem ilgi ir pieņēmis neoficiālas pateicības arī naudas izteiksmē, šķiet, varētu apšaubīt viņa autoritāti izteikties par tiesiskumu. Te arī atbilde, kāpēc ir svarīgi, lai kandidāts atbilstu augstajam prezidenta amata reputācijas standartam.


„Šī pateicība viņu stiprina”

Simptomātiskākā iezīme ir politiķu vērtējums par „pateicības aploksnēm”. Ar zināmu virtuozitāti koalīcijas pārstāvji ir laipojuši savā vērtējumā, bēgot no aplokšņu algu jautājuma uz emocionālāko pusi — ziedu un cita veida simboliskas pateicības izteikšanu mediķiem, tā arī skaidri nepasakot, vai šāda ārstu prakse ir pieļaujama.

Pats prezidenta amata kandidāts neoficiālas „pateicības” saņemšanu nosauc par „ārsta intīmām attiecībām ar pacientu” [6], un „tītariņa olu un krējuma burciņu deklarēšanu”[7]. Rīgas mērs un ārsts Jānis Birks jūtas „ar samazgām apliets”, publiskajā diskusijā nepiemin neoficiālus maksājumus, vien „ziedus, bonbongas un tortes”, ko ārsts pateicībā saņem no pacienta. Premjerministrs Aigars Kalvītis savukārt to nosauc par „pateicību par labu pakalpojumu”, kas ir „savstarpēji mijiedarbīgs process”, kas pacientu stiprina[8]. Respektīvi, tāda emocionāla lieta. Taču skaidrs, ka nav runa par „ziediem, bonbongām vai tortēm”, bet gan par sistemātiski saņemtiem papildus maksājumiem, par kuriem nav maksāti nodokļi. Arī citi koalīcijas pārstāvji to neuzskata par prezidenta reputācijai neatbilstošu un atzīst, ka tas, ka Zatlers ir teicis patiesību, ir apliecinājums, ka viņš ir godīgs[9].

Nepieminot šādu maksājumu koruptīvo dabu, politiķi pilnībā izvairījušies no šādu darbību tiesiskuma vērtēšanas. Interesanti, vai tikpat vaļīgi tiktu vērtēta aploksnē ievīstītas naudas pieņemšana, ja skolēni to sistemātiski sniegtu skolotājiem kā pateicību par skolotāju sniegtajām zināšanām? Arī skolotāju atalgojums ir neatbilstošs ieguldījumam, tāpat izglītības sistēma gadiem ilgi ir sirgusi ar strukturālām nesakārtotības problēmām. Prezidenta amata kandidāta un politiķu izteikumi nav motivējoši ikvienam pilsonim godīgi maksāt nodokļus. Šāda politiķu laipošana ļauj izdarīt divus secinājumus — vai nu tā ir tolerances izrādīšana neoficiālu maksājumu pieņemšanai, vai nevēlēšanās atzīt, ka koalīcijas partiju pārstāvju izvirzītais kandidāts neatbilst augstajam prezidenta amata reputācijas standartam._____________________________

[1] „Loskutovs: Zatlers rīkojies nosodāmi, bet Krimināllikums to neliedz.”Delfi, 24.05.2007. http://www.delfi.lv/news/pr_elections_07/news/article.php?id=17969233

[2] Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, 13(6). pants.

[3] Atbildot uz žurnālisti jautājumu intervijā par to, vai izjūt vainu, ka ir saņēmis pateicību naudā no saviem pacientiem. Anita Daukšte, Agnese Margēviča. Zatlers: ”Nepaguvu nobīties”. 25.05.2007.

[4] Intervijas ar V.Zatleru. Līga Rušeniece. „Ārsti nav vergi”, NRA, 07.09.2002.

[5] Attieksme pret korupciju Latvijā. Latvijas iedzīvotāju aptauja. 2005.gada janvāris. SKDS. http://www.politika.lv/index.php?id=4378 Pēdējo reizi skatīts 27.05.2007.

[6] V. Zatlers portālā Delfi „Zatlers ņēmis papildus samaksu par savu darbu”, 23.05.2007. „Cilvēki izsaka pateicību. Gribam mēs vai negribam – tā eksistē ne tikai pie mums, bet arī daudzās citās valstīs, tostarp pat Zviedrijā. Tās zināmā veidā ir pacienta un ārsta intīmās attiecības”.

[7] V.Zatlers raidījumā „Kas notiek Latvijā?”. LTV 24.05.2007

[8] A.Kalvītis raidījumā „Kas notiek Latvijā?”. LTV 24.05.2007

[9] Andris Bērziņš LPP/LC "Tieši otrādi - viņš ir godīgs cilvēks, jo ir teicis patiesību," LETA “Deputāti pārliecināti par Zatlera nevainojamo reputāciju”, 24.05.2007.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (25) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


atcerieties teikto 14.06.2007 19:18
bērni teica:- ko tu tēvs tā kā neņem...tā kā citiem vairāk naudas.

un sāku!!!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


nu bet taču 14.06.2007 19:16
cilvēks jau tā izmainījies, ka pat neiedomājas, ka pacienti domā citādi.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Kants Janeks, filozofs -psihologisks . - pavilosta. 14.06.2007 00:19
policija veica represijas abzaga tevu nogalinaja pie sistemas,ka ari veica salklafikaciju zemes atsavinasana amatpersonas sava vajadzibas un valsts piedalijas ar masu kl71pants eiropa notiek zemnieku holokausts ko riko noziedzniku berni kas ir ieperinajusies prokorutras,policijas un citur ietekme politiku spriedumus un melo,es nesmu tiesajams aizskarams atdzina ar rakstu administrativa aukstaka tiesa bet vini nau pirma instance un lietu noraiddija,valsti veic genocidu maza saujina nelatviesi,kas ir vergi no lv

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

jurists - finansistam 06.06.2007 03:24
Ar skolotāju sniegtajām privātstundām patiesībā arī ir tā, ka no saviem audzēkņiem (t.i. tiem skolēniem, par kuru izglītošanu skolotājs saņem algu) par konsultācijām papildus maksu pieņemt nedrīkst. Šāda rīcība neatbilst skolotāja ētikas pamatprincipiem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

paciente 06.06.2007 00:42
Tā soliste vispār nedziedās, ja viņai nemaksās tik, cik viņa grib. Tieši tpat kā dr.Zatlers vai cits kāds, vispār slimniekam netuvosies, kamēr nebūs ieslidinājis kabatā aploksni. Neprasīs arī, jo nebūs vispār pie slimnieka piegājis. Ja slimnieks nav muļķis, saprot pats. Protams, ne visi ir tādi, tomēr liela daļa ir. Par Zatleru konkrēti nezinu, bet sistēma traumās darbojas bezvadu, tas skaidrs. Līdz ar to, lai neaizvainotu godprātīgu ārstus (gan jau pa kādam arī atrodas) šādu sistēmu nekādā gadījumā nevar legalizēt. Bērziņa laikā runāja, ka ārstus peilīdzināost ierēdņiem. Kur tas viss palicis?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


VitaR 06.06.2007 00:33
Uzskatīt atzīšanos par godīguma izpausmi ir diezgan muļķīgi. Vai viņam bija iespēja pateikt, ka nav ņēmis naudu? Tas taču acīm redzams, ka ņēmis. Uzrastos 100 cilvēku, kas atzītos, ka naudu devuši. Tā ka nevajag pārspīlēt. Nēģeris taču arī nevar neatzīt, ka ir melns...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Kalvis - Kaarlis 05.06.2007 15:13
Veselības ministrs V.Veldre tomēr uzskata, ka iespēju dot ārstam pateicības vajag saglabāt: http://www.apollo.lv/portal/news/articles/101348 . "Jel nedzēs sveci kvēlojošu, kamēr tev jaunas gaismas nav" (Einars no Ibsena lugas "Brands") T.i. reformēt esošu sistēmu var tikai kompleksi. Nomainīt tikai vienu aspektu tajā - tas var novest pie neprognozējamām sekām.

Jautrs piemērs par reformām no citas sfēras: IZM 90-to gadu beigās pieņēma lēmumu, ka visiem skolu pedagogiem no 2004.gada būs vajadzīga augstākā izglītība tieši pedagogjijā (t.i. bakalaurs vai atbilstoša augstākā profesionālā izglītība). Fizmatu vai ķīmiķu beidzējs vidusskolā nedrīkst strādāt - ja kāds tāds ari ir, tad viņš jāsūta pāris gadiņus uz neklātniekiem pārkvalificēties un saņemt vajadzīgās ieskaites. Ļoti logjiska reforma - jo kāds gan labums no skolotājiem, kuri tikai zin savu priekšmetu un labprāt strādā ar bērniem? Ir jāprasa, lai viņi arī pēc izglītības skaitītos piederīgi pedagogu saimei un nekam citam. Tikai sekas šobrīd ir nepatīkamas, jo nav, kas skolās māca attiecīgos eksaktos priekšmetus.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Karlis - Kalvim 04.06.2007 00:06
"Nu ja. Un ar ārstu jau ir tāpat kā ar solisti. Ja ārsts ar amorāliem darījumiem un patvaļīgu rīcību bojās sev reputāciju, tad būs tāpat kā ar solisti, kas nepareizi dzied."

Bet neviens jau nezina, ka ārsts nodarbojas ar amorāliem darījumiem. Ārsts var strādāt ļoti profesionāli un ne par kripatu nesabojāt reputāciju, bet tik un tā negodīgi un koruptīvi rīkoties. Problēma rodas, jo ārsts palīdz otrajam pacientam no mana piemēra, kurš maksā vairāk, bet kuram operācija ir mazāk vajadzīga nekā pirmajam, kam mazāk naudas. No malas jau viss izskatās ok - ārsts strādā profesionāli. Bet toties negodīgi un korputīvi. Un no tā cieš pacienti. Un tas nav gluži tas pats, kā ciest no solistes, kas dzied mazliet netonī. Tev varbūt būs sabojāts vakars ar čerkstošu balsi, bet ja netiksi pie operācijas laikā, iespējams, nāksies pavadīt dzīvi ar sliktāku veselību nekā būtu varējis būt, ja viss būtu atklāti un godīgi. Atšķirība ir tajā, ka solistes un klausītāju attiecības ir daudz savādākas nekā ārsta un pacienta (es jau to uzsvēru savā pirmajā komentārā).

"Bet pamatpretruna ir tā pati - cilvēki varbūt pat gribētu samaksāt par labu izglītību vai labu medicīnisko apkalpošanu, bet viņiem neļauj - nav nekādas sistēmas, kā to likumīgi var darīt. [..] Kamēr pastāv šī pretruna - ir jāatbalsta iespējas formāli vai neformāli ziedot."

Es piekrītu, ka nav iespējas, kā to likumīgi izdarīt, un tieši tā ir problēma, kuru vajag atrisināt - piemēram, paaugstinot mediķu algas, bet ne caur aplokšņu/pateicību sistēmu izveidošanu. Kamēr legālu iespējas nav, es nepiekrītu, ka jāatbalsta neformāli ziedojumi. Šāda pieeja 'leģitimizē' status quo - ja ir iespējams ar aploksnēm/patiecībām piemaksāt, lai ārsts saņemtu tuvu tam, cik īstenība būtu pelnījis, ja būtu viss kārtībā ar veselības aprūpi Latvijā, tad zūd motīvācija reformēt sistēmu uz labu (varbūt tāpēc nekas nav atrisināts šajā jomā pēdējos 15 gadus?). Un ja mēs pieļaujam šādu 'ziedošanas' iespēju, tad ir tā pati problēma ar korupciju taču paliek. Un ir netaisnīga. Motivē ārstu palīdzēt vairāk tiem, kas var vairāk maksāt nevis tiem, kam vairāk vajag.

Un par bērnudārziem runājot, tā droši vien ir problēma ar bērnu dārzu skaitu. Tā ir valsts problēma, ka viņi nav saskaitījuši, cik bērnu valstī un cik būs nepieciešami bērnu dārzi. Bet tas jau nenozīmē, ka tagad, kad ir ierobežots skaits, varēs ieviest kaut ko līdzīgu kā medicīnas sistēmā, samaksāt pateicību aploksnē (protams, pēc uzņemšanas) un aiziet. Kas vairāk maksā, tam lielākas tiesības dabūt bērnus bērnudārzā. Man protams, ir žēl, ka ir tāda sitācija un es ceru, ka taviem dvīņiem izdosies tikt bērnudārzā pēc iespējas ātrāk. Taču šo problēmu valstiski nevar risināt ar vecāku naudas pateicībām tieši to pašu (medicīnas aplokšņu) iemeslu dēļ. Valstij ir vai nu jāpaplašina pašreizējie bērnudārzi vai jāceļ jauni. Un varbūt arī jāievieš cita uzņemšanas kārtībā, vadoties ne tikai pēc rindas kārtības, bet pēc intelektuālajām spējām vai kaut kā tamlīdzīgi.

Redzot to, kā mūsu politiķi raugās uz šīm problēmām, es nedomāju, ka tie, atvaino, klauni, kaut ko sakarīgu drīzumā izdarīs. Medicīnas vai kaut vai izglītības jomā. Jaunā prezidenta, Valda Zatlera, ievēlēšana to ļoti smalki parādija.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Kalvis - Kārlim 03.06.2007 23:11
Nu ja. Un ar ārstu jau ir tāpat kā ar solisti. Ja ārsts ar amorāliem darījumiem un patvaļīgu rīcību bojās sev reputāciju, tad būs tāpat kā ar solisti, kas nepareizi dzied. Protams, ka ir vajadzīgs caurspīdīgums, lai citi iesaistītie mediķi un MADEKKI profesionāļi var pārliecināties, kas pieteicās uz resursiem un kas tos saņēma. Bet arī ziedojumi jeb pateicības vismaz pagaidām ir vajadzīgas, jo kur citur radīsies nauda? Vai V.Zatlera līmeņa speciālistam būtu jāsamierinās ar to algu, ko viņam maksāja oficiāli (it kā 17146 lati gadā; http://www.lnak.org/viewarticle.php?id=10905 )? Tas caurmēra cilvēkam šķiet it kā daudz. Bet, salīdzinot ar ASV vai citu rietumvalstu algām, tā ir nevis parastā algas atšķirība 4-8 reizes (kā tas būtu, teiksim, būvstrādniekiem vai programmētājiem). Amerikā V.Zatleram līdzīgs speciālists un vadītājs droši vien būtu miljonārs.

Cits piemērs no izglītības jomas: Mani četrgadīgie dvīņi, teiksim, nu jau veselu gadu ne par kādu naudu nevar tikt bērnudārzā. Abos mums daudzmaz tuvajos (Ādažu) dārziņos priekšā ir vēl desmitiem bērnu rinda. Un šādos gadījumos mani pārsteidz, ka joprojām ir spēkā savdabīgs "Krišjāņa Kariņa" jeb "padomju birokrāta" taisnīgums - deficīto labumu saņem nevis tas, kurš savlaicīgi ir aizņēmis rindu. Vecāki, kas īstajā bērnudārzā paguva pieregjistrēt bērnus teju vai pirms to piedzimšanas... Vecāki, kuri pirms izšķirošās dienas nakšņojuši Franču liceja vestibilā... Tie, kas paguva pirmie iespraukties pa Ekonomikas ministrijas durvīm dienā, kad tur dalīja struktūrfondus...

Protams, medicīnā spēles noteikumi ir daudz sarežgjītāki nekā ar vietām bērnudārzos, jo tur katrs gadījums ir individuāli jāizvērtē un jālemj. Bet pamatpretruna ir tā pati - cilvēki varbūt pat gribētu samaksāt par labu izglītību vai labu medicīnisko apkalpošanu, bet viņiem neļauj - nav nekādas sistēmas, kā to likumīgi var darīt. Turklāt valsts arī tur resursu trūkumā attiecīgās iestādes. Un tur tiešām rodas augsne visādām nelikumībām. Kamēr pastāv šī pretruna - ir jāatbalsta iespējas formāli vai neformāli ziedot.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Karlis - Kalvim 03.06.2007 22:02
"Jūs, Kārli, neatspēkojat arī argumentu par to, ka visa medicīnas sistēma pati par sevi ir uzbūvēta deformēta - un pateicības ir sava veida pašregulācija, kas atjauno taisnīgumu. Protams, šajā jomā arī noderētu ētikas normas."

Kurā vietā es cenšos atspēkot šādu argumentu? Mans komentārs bija tieši par to, ka patiecības nevar būt par šāda vieda 'pašregulāciju, kas atjauno taisnīgumu', nepareizā medicīnas (un arī izglītības) sistēmā.

Vienīgais, ko es gribēju pateikt ar savu iepriekšējo komentāru ir sekojošais: visas problēmas ar zemo atalgojumu ārstu vai skolotāju profesijā nevar tikt regulētas caur aplokšņu un pateicību 'sistēmu', paļaujoties uz, kā tu to sauc, 'tautas morālo apziņu' vai 'ļoti augstiem profesionālisma kritērijiem'.

Tavam tekstam ik pa laikam vijas cauri doma, ka neviens jau laikam tā īsti neētiski nerīkojas, piemēram:

"Nekur neesmu gan dzirdējis, ka konkrēti V.Zatlers būtu bijis iesaistīts nelikumīgā naudas izspiešanā. Vai arī, ka viņš bezatbildīgi halturētu tikai personiskajam labumam un nerūpētos par savas slimnīcas infrastruktūru...".

Ok, nekur nav dzirdēts, ka Zatlers rīkojas neētiski. Bet vai šis pieņēmums, no viena ārsta vispārinot, ka cilvēki taču kopumā ir labas dabas un vienmēr rīkojas pēc labākās sirdsapziņas var būt par kritēriju? Vai tas var būt par pamatu aplokšņu/patiecības naudas sistēmai kā tirgus attiecību regulētājai? Ar labu gribu un uzticību man liekas, ka ir krietni 'par īsu'.

Mans piemērs to tieši un skaidri parāda. Es varu papildināt: iedomājies, ka medicīnas pakalpojumu sniegšana ir līdzsvarota - viss pieejams: ir tehnika, personāls utt. Tikai ārstiem ir zemas algas, pateicību maksāšana ir atļauta un likumīga un uz pakalpojumiem ir gara rinda. Ir divi pacienti - un abi, taviem vārdiem runājot, sabiedrībai dod vienādu labumu. Viens rindā iestājies ātrāk nekā otrs. Pirmajam ir tikai tik naudas, lai apmaksātu operāciju, kamēr otrajam ir daudz, daudz vairāk. Un pirmajam operācija ir nepieciešamāka nekā otrajam. Ārsts, kas veiks operāciju, ir tas, kas taisās doties uz Kanāriju salām pēc mēneša. Šādā situācijā nav grūti iedomāties, ka priekšroka mierīgi varētu tikt dota otrajam, kam vairāk naudas un kas gatavs lielāku pateicību iedot, bet kurš var uz operāciju var gaidīt ilgāk nekā pirmais. Ārsta vēlme vairāk nopelnīt, lai, piemēram, atsvērtu ceļojuma izdevumus, var ņemt virsroku pāri profesionalitātei. Ārsts var mierīgi pateikt, ka otrais rindā iestājās pirms pirmā. Un saņemtā nauda vienkārši ir pateicība par labi un profesionāli padarītu darbu. Samaksāta pēc operācijas ( bet sarunāta pirms). Un viss. Sistēma koruptīva.

Ja šāda iespējamība pastāv, tad aplokšņu sistēma kropļo medicīnas taisnīgu pakalpojumu sniegšanu. Tā kļūst koruptīva.

Es varu atkārtot, ka arī es uzskatu, ka medicīnas sistēma nav uzbūvēta pareizi, ka ārstiem ir zemas algas utt. Bet mans arguments bija tikai un vienīgi par to, ka ar aplokšņu naudām un pateicībām šo problēmu nevar atrisināt. Ne tikai nevar atrisināt, bet var to vēl vairāk izkropļot.

P.S.
Un par solisti. Nezinu, vai tu kārtīgi neizlasīji rakstīto vai kā, bet mans arguments bija tieši tāds, ka soliste nesāks taču dziedāt sliktāk, ja kāds viņai par to nesamaksās tik, cik viņa vēlas. Jo dziedāt, cik labi vien viņa var, ir viņas pašas interesēs. Ja publikai nepatiks, neviens vairs neklausīsies - solitistei vairs nebūs kam dziedāt. Un tad viņai vairs nemaksās pat sliktu algu. Kam vispār ir interese piekukuļot vai 'pateikties' solistei? Piekukoļot var biļešu kontrolieri, lai ielaiž uz jau izpārdotu koncertu, bet ne jau solisti, lai viņa dzied labāk. Come on! :)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Ziemele - Kalvis 03.06.2007 17:50
Pievienojos Jūsu viedoklim.

Domāju, ka pateicības tiek sniegtas tāpēc, ka iedzīvotāju prioritātes par valsts budžeta tērēšanu nesakrīt ar valdības prioritātēm. Iedzīvotājiem pirmajā vietā ir veselības aprūpe, izglītība, bērnudārzi, savukārt , valdībai Koncertzāle uz AB dambja un Gaismas pils! Iedzīvotāju prioritātes pierāda arī privātie ziedojumi dažādām sociālām problēmām, kurus valdība no mūsu samaksātajiem nodokļiem nerisina.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Kalvis - Karlim 03.06.2007 15:46
Tam, ka pastāv risks šīs aplokšņu pateicības neētiskas izmantošanai, protams, var piekrist. Nav ētiski, teiksim, lietot valsts apmaksātu infrastruktūru, bet naudu saņemt vienpersoniski (klasiskā padomju haltūra); kā arī pieprasīt divreiz maksāt par vienu un to pašu. Nekur neesmu gan dzirdējis, ka konkrēti V.Zatlers būtu bijis iesaistīts nelikumīgā naudas izspiešanā. Vai arī, ka viņš bezatbildīgi halturētu tikai personiskajam labumam un nerūpētos par savas slimnīcas infrastruktūru...

Par solisti salīdzinājums, manuprāt, ir vietā un nav joprojām atspēkots. Vai kāds ķirurgs kaut ko mazāk izgriezīs un vai soliste klusāk/nepareizāk dziedās, ja kāds būs par maz samaksājis? Abos gadījumos tie ir augstas klases speciālisti ar ļoti stingriem profesionālisma kritērijiem. Es nebaidītos gulties zem laba ķirurga skalpeļa arī tad, ja man nebūtu nekā, ko viņam iedot.

Kaarlis: Nav grūti iedomāties situāciju, kad ārsts, kurš gatavojas pēc mēneša doties uz Kanāriju salām atpūsties, būtu vairāk motivēts izārstēt pacientu, kurš ir spējīgāks piešķirt lielāku naudas summu aploksnē nevis to, kam akūtāka veselības problēma, tādejādi atvieglojot izdevumus savam ceļojumam.

Faktiskais jautājums ir par medicīnas pakalpojuma pieejamību - ja kādas ārstēšanās vai operācijas faktiskā cena ir, teiksim, vairāki tūkstoši latu, bet pacients vai viņa apdrošināšanas polise sedz tikai nelielu daļu no tā. Vai arī konkrētajai slimnīcai ir valsts apmaksāta kvota uz noteiktu skaitu kaut kādu manipulāciju un visiem nevar iedot. Kuram pacientam dosim priekšroku, ja resursi izrādās ierobežoti un visiem nepietiek? Tirgus attiecības tieši tādēļ ir izdomātas, ka ar tām visa sabiedrība kopumā var efektīvāk izmantot ierobežotus resursus.

Es domāju, ka profesionāli ķirurgi parasti netaisa nevajadzīgas operācijas. Tādēļ kritērijs, ka deficītais resurss pienākas tam, kuram ir "akūtāka veselības problēma" - tas ir potenciāli netaisnīgs kritērijs. Piemēram, pensionāram ar lielu smēķēšanas un dzeršanas stāžu var būt daudz akūtāka vajadzība pēc invazīvās kardiologjijas nekā uzņēmējam, kuram sastreikojusi sirds. Bet jebkurā normālā sabiedrībā pirmkārt palīdzēs tam cilvēkam, kurš dod un var dot lielāku labumu sabiedrībai.

Jūs, Kārli, neatspēkojat arī argumentu par to, ka visa medicīnas sistēma pati par sevi ir uzbūvēta deformēta - un pateicības ir sava veida pašregulācija, kas atjauno taisnīgumu. Protams, šajā jomā arī noderētu ētikas normas. Teiksim nerakstīts likums, ka aploksni ārstam var piedāvāt vienīgi PĒC sekmīgi veiktas ārstēšanas, lai nerastos Jūsu minētie interešu konflikti. Izņēmums ir jau minētās ārkārtīgi dārgās un deficītās procedūras, kurām ārstniecības iestādē būtu jāizveido taisnīgs cenrādis, lai pieprasījums neaizskrietu pa priekšu piedāvājumam, un "deficīta dalītājam" nebūtu motivācijas ļaunprātīgi iedzīvoties.

Viesmīļi nav pats interesantākais piemērs. Ir, teiksim, privātstundu pasniegšana, skolēnu interešu izglītība, utml. No Jūsu logjikas izriet, ka privātskolotāji arī saņem neoficiālas "pateicības" un nemaksā nodokļus gluži tāpat kā V.Zatlers. Bet arī te tiek aizlāpīti bezmaksas izglītības robi; un ir ārkārtīgi labi, ka mums vispār ir šādi pašaizliedzīgi privātskolotāji un pulciņu vadītāji, kas to spēj kvalificēti izdarīt. Domāju, ka arī šajā gadījumā tautas morālā apziņa pārtrumpo jebkuru likuma burtu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Karlis - komenteetaajiem 03.06.2007 14:15
Pāris lietas, kuras gribētu uzsvērt pēc komentēru izlasīšanas:

1. Atsevishkju komentētēju (Aldaily, drusku arii Kalvis) mēģinājumi argumentēt, ka pašreizējā situācija - galvenokārt zemās algas ārstiem un skolotājiem - attaisno pateicību sniegšanu praksi. Ārstiem nemaksā pietiekami daudz. Lai viņi varētu izdzīvot, arī viņiem ir kaut kas jānopelna. Un tāpēc ir tikai cilvēciski, ja pacients viņiem par pašaizliedzīgo darbu samaksā pateicību.
Šis arguments ir kļūdains. Šī argumenta mēģinājums ir attaisnot status quo, pašreizējo situāciju. Neviens jau nenoliedz, ka ārstu darbs ir augsti godājams un, ka ārsti ir pelnījuši saņemt labu (vai pat augstāku) atalgojumu nekā citās profesijās. Bet pacients nav vainīgs (un ārsts arī nē), ka atalgojums šajā profesijā ir tik zems. Legalizējot vai vienkārši normalizējot pateicību sistēmu tiek radīta ļoti labvēlīga augsne korupcijai. Var izveidoties vienkārša un pilnīgi likumīga kārtība, kad, kā jau Līga Stafecka norādija, ārsts var sākt netiešā veidā pieprasīt materiālas 'pateicības' no pacientiem. Vai, ja pat nepieprasītu, sāktu sķirot pacientus tajos, kuri spēj lielākas 'pateicības' izteikt un tajos, kuri mazākas. Nav grūti iedomāties situāciju, kad ārsts, kurš gatavojas pēc mēneša doties uz Kanāriju salām atpūsties, būtu vairāk motivēts izārstēt pacientu, kurš ir spējīgāks piešķirt lielāku naudas summu aploksnē nevis to, kam akūtāka veselības problēma, tādejādi atvieglojot izdevumus savam ceļojumam. Un ja materiālu patiecību sniegšana ir norma, tad tur nebūtu pilnīgi nekā nelegāla vai varbūt pat amorāla šajā situācijā.
Paļauties uz cilvēku godaprātu, ir ļoti nedrošs veids, kā iedibināt attiecības starp ārstiem un pacientiem. To var darīt ar saviem personiskajiem draugiem, bet ne veselas profesijas vai visas sabiedrības ietvaros. Kā Aldaily raksta 'Zinu, ka ir ķirurgi, kuri no nabadzīgiem lauku ļaudīm vai daudzbērnu gjimenēm principā nepieņem pateicības naudas formā.' Es, piemēram, zina, ka ir ķirurgi, kas ne tikai pieņem naudas pateicības formā, bet pieprasa to pirms operācijām.

2. Salīdzinājumi ar citām profesijām baznīcas priesteriem, viesmīļiem un solistēm ir mazliet nevietā.
Ja solistei pietiekami daudz nemaksā, ir grūti iedomāties, ka viņa sāks dziedāt sliktāk. Tas būtu pret viņas pašas interesēm, un pat, ja viņa tik muļķīgi rīkotos, neviens no tā pārlieku neciestu. No solistes dziedāšanas neviena dzīvība nav atkarīga tik tālu, cik uzstāšanās publikas priekšā ir iesaistīta.

Viesmīļa salīdzīnājums ir drusku piemērotāks, bet arī ne īsti iederīgs. Ja viesmīlim nesamaksā pietiekami lielu dzeramnaudu, viņš var zaudēt motivāciju apkalpot. Bet mūziku jau pasūta klients šajā gadījumā. Vienmēr var pasūdzēties restorāna vadītājam, sak, jums te viens haltūrē mazlietiņ. Un viss.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Kalvis - Voldim 02.06.2007 18:30
Apgalvot, ka tāpēc drīkst ņemt "aploksnes" , var tikai pieķerts ņēmājs.

Es neesmu personiski ieinteresēts "ņēmājs". Mana profesija nemaz neparedz kontaktu ar klientu (ar vai bez aploksnēm). No tautas mūsu valdības un VIDa brašie Robini Hudi var izžmiegt pēdējos grašus, bet kādas būs sekas? Pateicības taču pieņem gan privātskolotāji no saviem skolēniem, gan viesmīļi no klientiem, gan pulciņu vadītāji no audzēkņiem, gan auklītes par bērnu pieskatīšanu, utml.

Man arī ir kritiska attieksme pret valdību. Bet tieši tādēļ es uzskatu, ka visvisādu nodokļu pieprasīšana no pateicībām, nekādi neuzskaitāmām mācību maksām, utml. nozīmē to, ka Jūs uz ārstu, bērnu auklīšu, pensionētu skolotāju rēķina vienkārši vēlaties atalgot TP, LPP u.c. - lai vairāk naudas tiktu viņu atbalstītājiem, Trīs Brāļu agjentūrai un citām vājībām. Attopieties, mīļais cilvēk! Tad, kad katram bērnam būs pieejams bērnudārzs ar normāli atalgotām audzinātājām, tad varēs uzskatīt, ka arī privāto auklīšu prakse ir sava veida "individuālā uzņēmējdarbība", kas ir jāapliek ar nodokļiem un jāregulē. Bet pagaidām šīs auklītes (vidusskolnieces, nestrādājošas pensionāres, u.c.) vienkārši kaut kā aizpilda valdības bezdarbības sekas un deficītu pēc vietām bērnudārzā. Tāpat kā apzinīgi ķirurgi, kuri joprojām strādā Latvijā, nevis pārdod savu kvalifikāciju netālajās Rietumeiropas valstīs par desmitreiz lielāku samaksu.

Es neesmu pret nodokļu maksāšanu un arī pats tos maksāju - algu mans IT uzņēmums aploksnēs nedod. Bet no vēl lielākas aplikšanas ar nodokļiem būs reāls uzlabojums tikai tad, ja birokrāti kaut ko vairāk iedzīvotājiem dos pretī, nevis pārsvarā darbosies sevis pašu labā. Man šķiet, ka ir taisnīgāk, ja tantīte, kas brīvdienās pieskata manus bērnus, pati var nopirkt sev kaut ko ēdamu, nevis, ja par šo naudu Demakova bīdīs savas ambīcijas vai Jūsu minētais Šlesers manipulēs ar valsts pasūtījumiem. Ja slimnieks varēs arī Latvijā saņemt kvalificēta ķirurga palīdzību (un, ja ir gribēšana, arī pateikt viņam paldies), nevis būs jābrauc pie latviešu ķirurga uz ārzemēm.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Voldis - Kalvim 02.06.2007 01:53
Moralizēt, protams, ir šausmīgi slikti, nepiedodami noziedzīgi un visādi izskaužami, - toties dot un ņemt kukuļus, veikt visādus citādus nelegālus maksājumus, veicināt korupciju un citas amorālas darbības, - ir slavējami...?!

Man gan likās, ka te neviens nemoralizē, bet uzrāda sabiedrības un valsts problēmas un meklē risinājumus. Vai tad kāds iebildis, ka skolotājiem, ārstiem, policistiem, utt, utt algas ir neadekvāti zemas ? Apgalvot, ka tāpēc drīkst ņemt "aploksnes" , var tikai pieķerts ņēmājs.

Jādomā valstiski, un šīs sistēmas jāsakārto. Ja valsts kādu sabiedrības vajadzību neapmierina, sabiedrība pati to risina, kā prot. Valdībai aktīvāk jāseko sabiedrības vajadzībām, nevis jākalpo oligarhiem. Protams, tādiem tipiem, kā, piem. Šlesers, kas savu ministra algu nemaz neņemot (it kā ziedojot labdarībai), tas "pie kājas".

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Kalvis 01.06.2007 18:41
nē ,,pateicībņēmējiem,,: Mēs visi strādājam un mums neviens nedo kukuļus. Kauns un negods, ka lai paliktu dzīvs, jādod kukulis.

Kas tie par murgiem? Ja kāds ārsts Jūs ir šantažējis un izspiedis naudu, tad jums nav ētiski klusēt vai ņerkstēt pa kaktiem - ir jāvēršas prokuratūrā. Bijušajam Jaunā Laika ministram Auderam par to izvirzīja kriminālapsūdzību. Tas pats arī par skolotājiem. Skolotāji NAV normāli apmaksāta profesija. Tas ir noziegums nosabiedrības puses, ka kvalificēta un atbildīga darba veicējiem - mūsu bērnu audzinātājiem mēs vēlamies maksāt nevērtīgus grašus (pusotru latu par stundu visai nervoza darba).

Nav, protams, ētiski, ja valsts skolotājs no skolēnu vecākiem pieprasa naudu (izņemot īpašus ārpusklases vai interešu izglītības pasākumus). Bet kāda būtu problēma, ja bērnu vecāki brīvprātīgi ziedotu naudu skolotājam, jo ir ieinteresēti, lai viņu bērniem būtu normāli pārticis skolotājs (nevis līdz pēdējam nodzīts un izputināts). Kad mūsu puikam beidzās sagatavošanas grupa, vecāki brīvprātīgi sameta pa 6 LVL, lai audzinātājai uz šķiršanos izteiktu pateicību arī naudas izteiksmē. Tā ir elementāra cilvēcība.

Kāpēc restorāna viesmīlis dzeramnaudās tos 6 latus var it kā pilnīgi likumīgi savākt vienā vakarā, bet skolotājs tos nav pelnījis pat reizi mācību gadā? Vai skolotājs mazāk rūpējas par bērniem nekā viesmīlis par klientiem? Ja Jums <<nē ,,pateicībņēmējiem,,>> NAV vajadzīgi ne ārsti, ne skolotāji - tad, protams, moralizējiet vien tālāk.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


nē ,,pateicībņēmējiem,, 01.06.2007 16:14


Kur,kur, bet nekādā gadījumā nedrīkst ņemt kukuļus SLIMNĪCĀS un MĀCĪBU IESTĀDĒS !

Pēc šitā Zatlera gājiena,ka drīkst ņemt ,,pateicības,, paniskas bailes tikt slimnīcā. Jo manai ģimenei nav ko dod. Visu mūžu godīgi maksājām nodokļus. Mēs visi strādājam un mums neviens nedo kukuļus. Kauns un negods, ka lai paliktu dzīvs , jādo kukulis.Prasa un tas tiesa. Zinu... iedeva pirms operācijas,gadījās ,ka nomira. Bet Hipokrāta devējs naudu atpakaļ neatdeva,sanāk samakaja par nāvi. Mēs piedosim,bet DIEVS tādiem nepiedos!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Voldis - Aldaily 31.05.2007 23:58
Diena un Delna varbūt tiešām ne tikai veica informēšanas funkciju, bet uzņēmās arī politisku aģitāciju, kas normālā valstī jāveic partijām. Diemžēl, kā man liekas, pie tā vainīga mūsu vēlētāju pasivitāte un kāpēja uz grābekļa popularitāte - kā redzējām no Saeimas vēlēšanām, ar informāciju vien ir par maz - jāsagremo, jāiebāž mutē un jāuzsit pa pakausi, lai norij. Nožēlojami, bet fakts - politisko izglītību apgūstam pārāk lēni un negribīgi. Žurnālistus tas var ne tikai nokaitināt, bet pat satracināt. Valdošā grupējuma cinisms un Zatlera neprasme runāt ar medijiem noved pie asas reakcijas, ko nez vai var nokristīt par politisku izrēķināšanos,( ko, starp citu, viņi būtu pelnījuši). Ja Zatlers būtu gudrāks, un norūpējies par sava un valsts tēla labo slavu, viņš nepalaistu garām iespēju atkāpties pirms zvēresta došanas. Bet es būtu atkal naivs muļķis, ja cerētu to sagaidīt. Šķēlisti viņu par to saplosītu gabalos (varbūt pat fiziski).

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Aldaily 31.05.2007 13:30
Apsveicu mūs visus ar jauno prezidentu! Ceru, ka viņš jau pavisam drīz paudīs izlēmību, ieies lietas kursā, un nevienam vairs nebūs ilūziju, ka valdošā koalīcija it kā Zatleru var patvaļīgi ietekmēt.

"Dienas" un "Delnas" liekulība nenostrādāja. It kā respektablā Latvijas avīze nekautrīgi pat vēlēšanu dienā centās manipulēt ar vēlēšanu iznākumu un drukāja lieliem melniem burtiem "Nē Zatleram". Pirms dažām dienām bija arī naidīgā intervija ar Zatleru "Dienā", kur tika bez jēgas ķidāts viens vienīgs jautājums - pacientu pateicības. Būtu smieklīgi, ja nebūtu skumji par šī preses izdevuma tukšajām pretenzijām definēt morālo klimatu Latvijas sabiedrībā. Normālās sabiedrībās avīzēm ir objektīvi jāinformē par notiekošo, nevis jākļūst par politiskas izrēķināšanās instrumentu. "Pravdas" un "Sovetskaja Latvija" laiki ir beigušies.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Aldaily - Voldis 31.05.2007 10:11
Nu neviens jau nespiež Tev kādam kaut ko dot, vai arī noskaidrot, cik un kam "ir jādod". Ir visai naivi iedomāties, ka labs ķirurgs, kurš necerēs no konkrētā pacienta saņemt pateicību, operāciju neveiks pareizi. VAR nemaksāt un nekas slikts tāpēc nenotiks. (Iedomāsimies operas solisti, kura dzied šķērsām tikai tāpēc, ka nav piesolīts pietiekami daudz naudas :)) Tādēļ jau tā ir brīvprātīga pateicība, ka tas, kurš var, tas pēc sekmīga darba ārstam noziedo drusku vairāk, cits dod mazāk vai nedod nemaz. Zinu, ka ir ķirurgi, kuri no nabadzīgiem lauku ļaudīm vai daudzbērnu gjimenēm principā nepieņem pateicības naudas formā.

Savukārt, paust nosodījumu par to, ka Latvijas ārsti vispār pieņem pateicības (un viņu attieksme pret šo lietu ir pavisam citāda nekā attīstītās rietumvalstīs), ir milzīga liekulība. Mediķu profesijas netiek normāli apmaksātas. Iedzīvotāji ar savu pateicību ārstiem pauž tuvākmīlestību un solidaritāti ar ārstiem, kuri par spīti visām grūtībām nav pārmetušies uz ienesīgāku biznesu, bet joprojām kalpo cilvēkiem.

Dot naudu valsts prezidentam ir drusku garām piemērs, jo valsts prezidentam valsts maksā ļoti labi. Tikpat daudz kā augsta līmeņa projekta vadītājam lielā privātfirmā.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Voldis - visiem 31.05.2007 01:32
Man jābrīnās, ka aizmirstam it kā taču elementāras lietas (varbūt tāpēc, ka esam ilgi dzīvojuši komunistiskās dubultmorāles un melu kloākā, kur runāja vienu, domāja otru, bet darīja trešo?): 1.) visas profesijas ir vienlīdzīgas, mediķi nevar un nedrīkst būt izņēmums,
2. )ja par preci vai pakalpojumu oficiāli tiek ņemta maksa, nereģistrēti papildus maksājumi (arī graudā, u.c.) nav pieļaujami. Arī t.s. dzeramnaudas būtu pieļaujamas tikai tad, ja pakalpojuma sniedzējam par to algu nemaksā.

Tikai vienreiz , jaunībā, vēl komunistiskās okupācijas režīma apstākļos, pēc ne sevišķi veiksmīgas mandeļu operācijas caur paziņām mēģināju uzzināt, kam, ko, un kā jādod. Tās kauna un pazemojuma izjūtas, ko izbaudīju toreiz,- atceroties, uzdzen šermuļus vēl tagad. Tas pie t.s. bezmaksas medicīnas un vispārējās nabagu vienlīdzības. Bet tirgus ekonomikas apstākļos es kategoriski nevēlos vēl aizvien būt tas muļķis, kas nezina, kam, cik un par ko ir jādod. Un vēlos čeku vai kvīti !!!, jo par dažiem izdevumiem VID man atmaksā 25% atpakaļ!

Kad Valsts Prezidents dr.Zatlers atgriezīsies no ārvalstu vizītes, kur būs veiksmīgi aizstāvējis manas Latvijas pilsoņa intereses, vēlēšos viņam pateikties, un nosūtīšu dāvinājumu - kādus 5 vai 8 latus. Viņš nevarēs atteikties pieņemt, lai nesarautu mūsu intīmās Prezidenta/pilsoņa attiecības. Un, kad Viņš man Pilī pasniegs Triju zvaigžņu ordeni par uzticīgu kalpošanu Latvijai, promejot ieslidināšu Viņam ķešā visus 10! Jo viņš tāds smuks un liela auguma un tik aizkustinoši runā...(skat. punktu Nr.1.)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aldaily - ? 30.05.2007 18:53
Ja ārsts ar savu darbu panāk, ka cilvēki par spīti disfunkcionālai medicīnas sistēmai, tomēr normāli izveseļojas, tad nav nekā nosodāma faktā, ja cilvēki viņam vēlas pateikties. Manas gjimenes pieredze ārstu "piekukuļošanā" ir tāda, ka naudu ārstam esam devuši tad, kad pēc izveseļošanās gjimenes loceklis izrakstās no slimnīcas (sieva pēc dzemdībām, meitiņa pēc smagas vīrusu infekcijas). To darām tieši tādēļ, lai nerastos nekādi pārpratumi par attieksmi un kvalitāti, uzturoties slimnīcā.

Var būt morālas dabas jautājums par to, vai visu pateicību ir pelnījis viens pats ārsts (jo slimnīcā strādā vesela cilvēku komanda - un ne jau ar visiem pacients tieši kontaktē). Tādēļ labāko slimnīcu vadītājiem un vadošajiem ārstiem ir jāuzņemas atbildība par to, lai viss personāls justos labi. Iespējams, arī jādalās ar pateicībās saņemto naudu. Šis pats ētiskais jautājums attiecas arī uz viesmīļiem restorānos - tieši viņi saņem dzeramnaudas no apmierinātiem klientiem, bet daļa pateicības jau pienāktos arī pavāriem, apkopējai, īpašniekam, grāmatvedim, utml. Pašā iestādē ir jābūt noteiktai kārtībai šajos jautājumos.

Pārspriedumi par to, ka pateicības būtu kaut kur jāiegrāmato un par tām jāmaksā nodokļi, ir īpatnējs. No pedanta viedokļa arī baznīcas pērminderim, kurš svētdienā savāc ziedojumus uz šķīvīša, būtu jāizraksta kvītis par katriem tantiņas iedotajiem 20 santīmiem un par visu jāziņo VIDam (ja nu šī tantiņa caur baznīcu "atmazgā" savus nelikumīgi gūtos ienākumus??).

Cilvēki mēdz dāvināt, ziedot un pateikties viens otram. Te vajadzīga gan kārtība, gan veselais saprāts. Domāju, ka par konkrēti V.Zatlera rīcības ētiskumu var kompetenti spriest tikai viņa kolēgji - medicīnas darbinieki.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


? 30.05.2007 14:33
Manuprāt salīdzinājums ļoti labs. Jo nav jau runa par kolektīvu pacientu pateicību dakterim, bet gan par identificējamu, kas būtiski ietekmē ārstniecības kvalitāti (kaut vai attieksmi).

Arī ārsti var dibināt privātpraksi, bet identificējamam vienam skolēnam/vecākam maksāt skolotājam par darbu skolā ar aploksnē ieliktu naudu - tas būtu tikpat nepieņemami, kā maksāt ārstam. Kvalitāte un attieksme taču mainās.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Finansists - Autore 29.05.2007 21:59
...pedeja paragrafa lidziba ar skolotajiem.

patiesam lidzibas - skolotajiem saka paldies dazados brizos - protams ar ziediem, bet nereti ari ar citam vertigam davanam. Ari ar davanu kartem , ka nav nauda, bet talu nav.

Atskiribas - berni nav pilngadigi un nenonak salidzinamas pakalpojuma sniedzeja sanemeja attiecibas ka arstu gadijuma ar pilngadigajiem (protams, vecaki maksa par bernu arstesanu ari)

skolotajiem par atseviskam individualam konsultacijam maksa - ari tiem, kas strada skola nevis privati.

Bet pa lielam, man gruti izprast raksta jegu. Tiem, kuriem nevelas dakteri Zatleru par prezidentu ( un ne jau pateicibas pienemsanas del, bet tapec, ka valdosas koalicijas TA tik nesmuki pa kluso izvirzits un vispar ieliktenis), tiem viss jau tapat skaidrs. Tie, kuri neuztver slimigo interesi par pacientu pateicibu nopietni, tos tacus neparliecinasi. Tad iznak kaut kada deklaracija vai. Kurus Stafeckas kundze velas parliecinat?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Providus 29.05.2007 19:06
Endziņš pirms 30 gadiem noliedzis Latvijas okupāciju http://www.delfi.lv/news/pr_elections_07/news/article.php?id... 029251

Citi autora darbi