Atslēgvārdi:

Latvijas valodas politikas analīze: ekonomiskie aspekti

  • Autors:Ina Druviete, Daiga Baltaiskalna, Vineta Ernstsone, Vineta Poriņa
  • Gads:2001
  • Valoda:Lat

Šīs politikas analīzes mērķis ir izstrādāt Latvijas valodas politikas modeli, ņemot vērā valodu ekonomisko vērtību, kā arī ekonomiskās globalizācijas un Eiropas multikulturālisma apstākļus.

Iesaki citiem:

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Šīs politikas analīzes mērķis ir izstrādāt Latvijas valodas politikas modeli, ņemot vērā valodu ekonomisko vērtību, kā arī ekonomiskās globalizācijas un Eiropas multikulturālisma apstākļus.

Pirmkārt, pētījums izvērš valodas politikas ekonomisko aspektu teorētisko analīzi, īpašu uzmanību pievēršot valodas politikai Eiropā. Otrkārt, tiek aplūkotas valodas prasmes un lietojuma īpatnības Latvijā, īpaši uzņēmējdarbības jomā. Treškārt, problēmas kontekstā tiek analizēti Latvijas normatīvie akti un starptautiskie dokumenti.

Pētījumā tiek secināts, ka kaut arī kopumā latviešu valodas pozīcijas pašreiz ir stabilas, joprojām ir problemātisks latviešu valodas lietojums policijā, sabiedriskajā transportā, uzņēmējdarbībā. Integrāciju uz latviešu valodas pamata var apgrūtināt krievu valodas paplašināts lietojums (pašpietiekamība). Valodas politikai, tai skaitā lingvistiskajai likumdošanai, ir jābūt zinātniski pamatotai un jāatbilst valodas situācijas attīstības tendencēm un dinamikai. Autori uzsver jaunā Valsts valodas likuma (1999) un grozījumu citos normatīvajos aktos pieņemšanas nepieciešamību un norāda uz to, ka arī turpmāk latviešu valodas pozīciju nostiprināšanā un saglabāšanā svarīga loma būs adekvātai lingvistiskai likumdošanai. Valodas politikas izstrādē būtu vēlama ciešāka dažādu nozaru speciālistu sadarbība.


(Pievienotais failspdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi