Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2000/2001 1

  • Autors:Autoru kolektīvs: Tālis Tisenkopfs, Anita Švarckopfa, Aldis Lauzis, Valts Kalniņš, Aija Rieba, Jānis Ikstens, Aivita Putniņa, Pauls Raudseps, Vladimirs Meņšikovs, Astrīda Neimane, Linda Zīverte
  • Organizācija:ANO Attīstības programma Latvijā
  • Gads:2001
  • Valoda:Latviešu

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Iesaki citiem:

ANO Attīstības programmas finansētajā, ik gadu publicētajā un vietējo autoru sarakstītajā "Pārskatā" šoreiz aplūkots sabiedriskās politikas process Latvijā, skaidrojot tā atvērtību un ietekmi uz tautas attīstību. Līdztekus vispārinājumiem par politikas ietekmi uz tautas attīstību (1.nodaļa) atrodama empīriski analītiska informācija par publiskās politikas procesu (2.nodaļa), līdzdalību politikas procesā (3.nodaļa) un pārvaldes institūciju kapacitāti, raugoties no tautas attīstības viedokļa (4.nodaļa). Pārskatā ievietota arī pamatinformācija, kas raksturo tautas attīstību iepriekšējā gadā.

Balstoties uz oficiāliem dokumentiem, kā arī interviju un sabiedriskās domas aptauju rezultātiem, "Pārskata" autori secina, ka politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas process Latvijā ir noslēgts un sabiedrībai grūti ietekmējams. Lielāka atvērtība vērojama ģeogrāfiski nelielos veidojumos, daudzās pašvaldībās, kur pārvaldes institūciju saskare ar iedzīvotājiem ir nepastarpinātāka. Vienlaikus ir vērojama visai augsta sabiedrības interese par politiku un vēlme iesaistīties tās veidošanā, ko autori iesaka izmantot lēmumu pieņemšanas procesā. Tomēr ne visu pārvaldes institūciju kapacitāte ir pietiekama, lai šo potenciālu liktu lietā.

"Pārskata" autori arī ir formulējuši daudzus ieteikumus praktiskai rīcībai, lai minētās problēmas mazinātu, piemēram: vienlīdzīgu informācijas ieguves iespēju nodrošināšana kā pilsētniekiem, tā lauciniekiem; sabiedrības iesaistīšanās politisko partiju darbībā; plašāka un efektīvāka politikas analīzes izmantošana valsts institūciju darbībā; darba reorganizācija un pienākumu pārdale Ministru kabineta līmenī; koordinācijas un sadarbības veicināšana starp ministrijām; publiski pieejama lēmumprojektu reģistra izveide; nevalstisko organizāciju stiprināšana; ombuda institūcijas ieviešana; valsts budžeta veidošana, balstoties uz stratēģiskajām un politiskajām prioritātēm.


(Titullapa, priekšvārdi, autori, saturspdf)
(Pamatfakti, ievadspdf)
(1.nodaļa. Sabiedriskā politika un tautas attīstībapdf)
(2.nodaļa. Publiskās politikas processpdf)
(3.nodaļa. Līdzdarbības ienākšana publiskajā politikāpdf)
(4.nodaļa. Pārvaldības institūciju rīcībspēja tautas attīstības kontekstāpdf)
(Nobeigums. Savu pilsonisko piederību veido pats!pdf)
(Pielikums. Pārskats par tautas attīstības galvenajiem rādītājiempdf)
(Avoti, literatūrapdf)

Iesaki citiem:

Komentāri (1) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

arni 21.03.2002 11:09
Jahooo, esmu pirmais nopietnais komentators!!!!

Saistītie raksti

ANO Latvijā un.lv

Citi autora darbi