Korupcijas seja Latvijā

  • Autors:Aivita Putniņa, Klāvs Sedlenieks
  • Organizācija:Sabiedrība par atklātību "Delna"
  • Gads:2000
  • Valoda:latviešu

Pētījuma svarīgākie mērķi ir noskaidrot iedzīvotāju izpratni par korupciju un šīs izpratnes atbilstību likumā noteiktajai definīcijai, atklāt korupcijas saknes un to, kā veidojas priekšstats par korupciju, konstatēt korupcijas izplatības tendences, kā arī izstrādāt ieteikumus korupcijas efektīvākai novēršanai. Pētījuma autori apvienoja gan kvalitatīvās, gan kvantitatīvās pētīšanas metodes.

Iesaki citiem:

Darba pirmajā daļā ir pētījuma kvantitatīvās daļas analīze. Šeit aplūkoti jautājumi par to, kas ir korupcija, kāda ir tās izplatība un sekas. Sniegts arī salīdzinājums ar Pasaules bankas 1998. gadā veikto pētījumu. Otrajā daļā padziļināti analizēti daži no korupcijas aspektiem. Apskatīts, kā korupcijas jēdziens tiek veidots oficiālajā likumdevēju valodā un plašākas sabiedrības uzskatos. Korupcija aplūkota arī kā viens no iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes aspektiem. Trešajā daļā veikta Latvijas preses un likumdošanas analīze, kas sniedz ieskatu masu saziņas līdzekļu veidotajā priekšstatā par korupciju un likumdevēju piedāvātajā korupcijas interpretācijā.

Pētījumā atzīts, ka korupcija pastāv un ir izplatīta tāpēc, ka indivīdiem tā šķiet izdevīga: korupcijas valoda ir pazīstama un procesi norisinās ātrāk un vieglāk. Vienīgais, ko valsts pašlaik spēj piedāvāt, ir pastiprināta kontrole un stingrāki sodi vai arī publiska neizlēmība korupcijas apkarošanas jautājumos. Pētījumā formulēti ieteikumi korupcijas novēršanai. Daudzi no tiem nav tieši saistīti ar korupcijas apkarošanu, bet ar vidi, kas netieši veicina korupciju.


(Korupcijas seja Latvijāpdf) (latviski, PDF, 793 KB)

Pielikumi
Aivita Putniņa "Iedzīvotāju personiskā pieredze un priekšstati par korupciju" (Aivita Putniņa.Iedzīvotāju personiskā pieredze un priekšstati par korupcijupdf)(latviski, PDF, 337 KB)

(Klāvs Sedlenieks. Lietderīgā korupcija: Latvija iedzīvotāju uzskati par valsti un tirgupdf) (latviski, PDF, 299 KB)

(LNKA Ieskats Latvijas republikas likumdošanas aktos korupcijas jomāpdf) (latviski, PDF, 168 KB)

LNKA "Korupcijas tēls Latvijā. Ieskats preses publikācijās" (LNKA Korupcijas tēls Latvijā. Ieskats preses publikācijāspdf)(latviski, PDF, 260 KB)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi
Birstes 255x203

Es atbildīgs par visu 65 Autors:Aivita Putniņa

Article article

Vēlēšanās Autors:Aivita Putniņa