Korupcija tuvplānā

  • Autors:Klāvs Sedlenieks
  • Organizācija:politika.lv
  • Gads:2000 - 2001
  • Valoda:latviešu

Ņemot vērā socioloģisko aptauju ierobežotās iespējas un līdzšinējo kvalitatīvo pētījumu trūkumu Latvijā, šī darba mērķis ir pētīt korupcijas procesus dziļāk un izprast korupcijas dalībnieku domu gaitu, to uzskatus, vērtības un motivāciju. Pētījuma mērķis ir izprast iedzīvotāju izteikumus un attieksmes, ņemot vērā vidi, kurā konkrētie cilvēki darbojas.

Iesaki citiem:

Pētījumu veido teorētiskie apsvērumi par korupcijas definīciju, tās negatīvajām un pozitīvajām iezīmēm. Pētījumā detalizēti analizēta korupcijas valoda un kukuļdošanas procedūras, ņemot vērā 20 kvalitatīvās intervijas ar dažadu sociālo grupu pārstāvjiem. Nobeigumā autors piedāvā dažādus ieteikumus korupcijas novēršanai Latvijā.

Sabiedrība uzskata, ka korupcija ir amorāla amatpersonu rīcība, jo valsts intereses neatbilst iedzīvotāju interesēm. Līdz ar to nepieciešams celt valsts iestāžu prestižu, palielināt amatpersonu atalgojumu, novērst neētisku rīcību valsts pārvaldē, uzlabot tiesu sistēmas un masu mediju darbību. Latvijas sabiedrība nav tik korumpēta, kā to parāda aptaujas. Sabiedrībai ir raksturīga augstu morālo vērtību piemērošana valsts pārvaldei.


Korupcija tuvplānā

((latviski, PDF, 422 KB)pdf)

Iesaki citiem: